Print

Privacyverklaring

Praktijk Germaine Domatilia, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Http://www.germainedomatilia.nl
Postbus 91413
2509 EA Den Haag
+31(0)636186655

Functionaris Gegevensbescherming
Germaine Domatilia is de Functionaris Gegevensbescherming van Germaine Domatilia. Zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Germaine Domatilia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Germaine Domatilia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Germaine Domatilia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Germaine Domatilia neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Germaine Domatilia) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Germaine Domatilia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens    Bewaartermijn Reden
Naam, adres, woonplaats wettelijke bewaartermijn wettelijke verplichting
emailadres zo lang als nodig praktische bedrijfsvoering
telefoonnummer zo lang als nodig praktische bedrijfsvoering

Delen van persoonsgegevens met derden
Germaine Domatilia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Germaine Domatilia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Germaine Domatilia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Germaine Domatilia en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Germaine Domatilia wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Germaine Domatilia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

. Posted in Ongecategoriseerd

Print

Even voorstellen...

Life begins at the end of your comfortzone...

Mijn verhaal...
Nog niet eens zo heel erg lang geleden was ik totaal niet bezig met spiritualiteit en had ik ‘een fantastische baan’ met dito salaris als senior communicatieadviseur bij een ministerie. Was ik druk met drie kleine kinderen, een man, een huis en werk. Stevig geankerd in mijn hoofd om te overleven, totaal uit verbinding met mijn Hart. Alles was voor iedereen tot in de puntjes geregeld, behalve voor mezelf.

Een cursus voor een betere balans tussen werk en privé, bracht daar verandering in. Ik werd me ervan bewust dat ik stijf stond van de stress! Ik had geen idee! Een workshop communiceren met dieren niet lang daarna (lang verhaal ☺) deed me in één klap tot een totaal andere werkelijkheid ontwaken… Van het ene op andere moment ‘knalde’ mijn bewustzijn open en kreeg ik er een wereld bij… wat zeg ik, ik kreeg er werelden bij… een wereld die je niet kunt zien, maar wel kunt voelen… en vergis je niet, tot die tijd hingen engelen voor mij in de kerstboom, was een gids, een telefoon-, of televisiegids en was mijn hooggevoeligheid iets waar ik vooral heel erg veel last van had... Tsja, dan heb je ineens een heel andere boekenkast…

Zonder al te zeer op de details in te gaan, was dit de start van een zeer turbulent pad dat me ‘in no time’ een totaal andere richting op stuurde. Terug naar mezelf, wie ik ben en wat ik hier te doen heb. Puur door mijn gevoel te volgen ook al dacht iedereen – inclusief ikzelf soms – dat ik helemaal gek was… Ik hoefde alleen maar ‘ja’ te zeggen en de spreekwoordelijke kruimeltjes te volgen… ‘ja’ tegen mijn gevoel, ‘ja’ tegen mezelf. Nog geen jaar later ben ik mijn praktijk gestart en zei ik het kantoorleven vaarwel… tijd om te Leven…!

Het wonderlijke is dat op het moment dat je alle controle loslaat en je je overgeeft aan de stroom van het bestaan, je vanzelf de juiste kant op stroomt… Het Leven kon weer door me heen stromen, er kwam weer ruimte, ik kon weer ademhalen… En er werd zo goed voor me gezorgd! Ik voelde me zo gedragen toen ik samen met mijn toenmalige partner, nog geen maand nadat ik mijn baan had opgezegd – en dus alle financiële zekerheden had losgelaten- een aanzienlijk geldbedrag won in een loterij… pffff… ik werd echt gedragen…

Nu, ruim acht jaar later, ben ik nog steeds ongelofelijk blij met de keuze die ik destijds heb gemaakt. Het is echt niet altijd makkelijk geweest, want het was een pad van verandering, een pad van transformatie. Van onthechten van mensen, dingen maar vooral van ideeën, van overtuigingen… en onthechten doet pijn… Er is zoveel veranderd in mijn leven, in wonen, relatie, familie, in mij… Alles is aangeraakt, veranderd en getransformeerd. Alles wat niet zuiver was, ofwel: niet gebaseerd op Liefde maar op Angst werd opgedrukt en naar mijn bewustzijn gebracht. En hoewel ik me regelmatig afvroeg hoeveel een mens kan dragen, zie ik nu dat iedere stap, hoe klein, onbenullig of pijnlijk ook, nodig was om te kunnen ontwaken tot wie ik in essentie ben. Om te zijn wie ik nu ben, om te doen wat ik nu doe… In alle Liefde, in alle openheid, in alle Zuiverheid… En daar ben ik enorm dankbaar voor…

Geen angst meer, geen stress, niet meer geleefd worden door de mensen om me heen, door werk, partner, kinderen, familie… Uit de verlammende greep van geld en de maatschappij. Maar mijn eigen plan trekken, mijn eigen pad lopen… Alleen maar door ‘ja’ te zeggen tegen mezelf en wat ik hier te doen heb (ook al had ik toen geen idee) en een ander perspectief te kiezen op de werkelijkheid… ‘Ja’ te zeggen tegen het Leven…

En ja, dat wens je dan toch voor iedereen? Om tot jezelf te ontwaken, de sluiers van gedachten en overtuigingen te doorzien, bewust te worden van wie en wat jij in essentie bent en wat je hier te doen hebt… Zodat je het leven weer kunt ont-moeten, kunt omarmen, kunt Leven… Om je eraan te herinneren dat het leven echt een feestje is, een plek waar je je veilig en geborgen kunt voelen… als we maar weer leren de taal van het leven te verstaan, de taal van het lichaam, de taal van Liefde…

Ik ont-moet je graag…

Namaste,
Germaine Domatilia

. Posted in Ongecategoriseerd

Print

test2

sdkalsdkf

. Posted in Ongecategoriseerd

Print

* Donaties & meer...

Donaties...

  • Word je geinspireerd door mijn activiteiten, sessies en/of schrijfsels? Wil je me ondersteunen om hier vooral mee door te gaan? Kun je je meer veroorloven dan de sessie-, of activiteitenbijdrage? Of draag je mijn activiteiten gewoon een warm hart toe? Jouw gift, donatie of bijdrage verwelkom ik graag. Je ondersteunt daarmee mijn werk en mijn intentie om de ervaring van een sessie of workshop zo breed mogelijk toegankelijk te maken... Voel je vrij in het geven en het ontvangen...

. Posted in Ongecategoriseerd

Print

Links

Bewustmakend nieuws

Vaccin Vrij! - over gezond opgroeien zonder vaccins, hoe en waarom dat ook kan

Wanttoknow - for those who want to know

Earthmatters - het andere nieuws

Niburu - onthullend en bewustmakend nieuws

Argusoog - een andere kijk op de wereld

Natural News - Natural Health, Natural Living, Natural News

Achter de Samenleving - Nieuws in de breedste zin van het woord

Het Grotere Plaatje - Stel... jij leefde aan het begin van onze jaartelling, toen de meeste mensen nog geloofden dat de wereld plat was. Op een dag kwam er iemand naar je toe die zei dat de Aarde niet plat, maar rond was. Hoe zou jij toen gereageerd hebben, denk je? Had je de boodschapper voor gek verklaard, net als de rest? Of zou je even naar hem geluisterd hebben, om te horen hoe hij op dat bizarre idee kwam? Voor die laatste categorie mensen is deze website!


Centra waarmee ik me verbonden voel

Centre Buirefontaine, Noord-Frankrijk - retreats

Angelplace, Chaam - Munay-ki verdieping

Haags Yoga Centrum, Den Haag - workshops op maat

 

Bevriende sites

Plava  - een bijzondere vorm van holistisch lichaamswerk, een specifieke vorm van aanraken die doorwerkt in de diepere lagen van lichaam en geest. Loslaten en totale ontspanning, tot in het onderbewuste. Een aanrader!

Tera-Mai Reiki & Seichem Center - van mijn dierbare Reiki & Seichem Master Hilda van den End

Veldwerk - praktijk voor kunstzinnige therapie

idots - voor webzaken

Organisaties die ik van Harte ondersteun...

De Bijenstichting - behartigt de belangen van wilde bijen en honingbijen, één van de initiatiefnemers van het Jaar van de Bij 2012, een samenwerkingsproject van diverse natuur- en milieu organisaties.

Stichting Kuychi - stelt geld beschikbaar aan de stichting Niños del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.

. Posted in Ongecategoriseerd

Namasté...

Germaine 1klein

My Soul recognizes Your Soul.
I honour the place in You where the entire Universe resides.
I honour the Love, Light, Truth, Beauty & Peace within You because it is also within Me.
In sharing these things we are united... We are the same...
We are One...

 Buddha was not a Buddhist, Jesus was not a Christian, Muhammed was not a Muslim.
They were Teachers
who taught Love.
Love was their Religion.

for those with eyes to see...

Inspiratie...

voor jou | ouders | leerkrachten

The Divine Feminine...

'and i said to my body, softly
'i want to be your friend'.
it took a long breath and replied,
'i have been waiting my whole life for this...'
~ Nayyirah Waheed ~

262295 181749958546014 153255074728836 430679 2351537 n

Darkness cannot drive out darkness,
Only Light can do that.
Hate cannot drive out hate,
Only Love can do that...
~ Martin Luther King jr ~

Nieuwsbrief