Print

Munay-Ki - Het Pad van Vuur

20141029 115042 Android

Daykeepers, Wisdomkeepers, Earthkeepers‬
This inspiring video honors the Daykeepers, Wisdomkeepers and Earthkeeper from all over the planet, including you and me.

De Munay-Ki zijn negen inwijdingen van het helingspad van de Inca's. Deze inwijdingen zijn ons geschonken door de sjamanen van de Q'eros, een volk uit het Andesgebied van Peru, dat bekend staat als de laatste nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Inca's. De Munay-Ki helpt ons bij de grote overstap voorbij 2012. Dat is het moment dat beschreven is als de komst van de Nieuwe Tijd. Elke inwijding is een stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid als geheel. Volgens Alberto Villoldo, psycholoog en medisch antropoloog, degene die de sjamanen helpt hun wijsheid in het Westen te verspreiden, een krachtig hulpmiddel om de mens op het noodzakelijke niveau te brengen. Zowel lichamelijk als emotioneel en geestelijk.
 
'Munay' staat voor het hart en de liefde. Munay-Ki betekent zoveel als ‘ik hou van je’ met als achterliggende betekenis: ‘wees degene die je echt bent’. Voor ons een middel om te worden wie we echt zijn. De laatste rite, de ‘rite van creatie’ is pas in 2006 beschikbaar gekomen. Het is een inwijding die ons zal helpen in snel tempo bij onze lotsbestemming te komen als ‘scheppers van een nieuwe wereld’. Het helpt ons de overgang te maken van ‘homo sapiens’ naar ‘homo luminus’, de ‘verlichte mens’ die klaar is om het nieuwe tijdperk te creëren dat begint op 21 december 2012.
 
Elke inwijding van de Munay-Ki kent een specifieke betekenis en kwaliteit.  Het lanceert je vermogen tot zelfheling, biedt energetische bescherming, maakt dat je vanuit een wezenlijk ander perspectief leert waarnemen en geeft je verbinding met 7 archetypische, scheppende en organiserende krachten van het universum. De inwijdingen worden doorgegeven via energetische transmissies.
 
In essentie geven de inwijdingen je de wijsheid en de kracht om je verantwoordelijkheid te accepteren voor de gehele schepping. Dat jij de schepper bent van je eigen wereld. De Inca's leren ons hoe een wereld in harmonie en in overvloed kan zijn. De hemel op aarde.

In essentie, gaan de initiaties over het Hoederschap, het Hoederschap voor de aarde. Je krijgt ze niet als prijs voor een fantastisch ego of als erkenning van welke prestatie dan ook en ze maken je ook niet tot iemand heel speciaal. Integendeel, ze maken je op een unieke manier onbelangrijk. Want alleen dan kun je, vanuit een non-ego houding, waarachtig echt tot dienst zijn.

De Inca's wijzen er nadrukkelijk op dat de initiaties niet voor ons individueel bedoeld zijn, maar dat ze er zijn om met anderen te delen. Ze zullen niet opbloeien, tenzij wij ze op onze beurt weer met veel Munay, met veel liefde, doorgeven aan anderen. Nadat je alle inwijdingen ontvangen hebt, kun je op jouw beurt deze dan ook weer doorgeven aan anderen.

De Munay-Ki ontvangen

. Posted in Inca sjamanisme

Namasté...

Germaine 1klein

My Soul recognizes Your Soul.
I honour the place in You where the entire Universe resides.
I honour the Love, Light, Truth, Beauty & Peace within You because it is also within Me.
In sharing these things we are united... We are the same...
We are One...

 Buddha was not a Buddhist, Jesus was not a Christian, Muhammed was not a Muslim.
They were Teachers
who taught Love.
Love was their Religion.

for those with eyes to see...

Inspiratie...

voor jou | ouders | leerkrachten

The Divine Feminine...

'and i said to my body, softly
'i want to be your friend'.
it took a long breath and replied,
'i have been waiting my whole life for this...'
~ Nayyirah Waheed ~

262295 181749958546014 153255074728836 430679 2351537 n

Darkness cannot drive out darkness,
Only Light can do that.
Hate cannot drive out hate,
Only Love can do that...
~ Martin Luther King jr ~

Nieuwsbrief