Print

Mystieke leer van de Andes

HeIMG 146714387372606t Credo der Sjamanen

Ik koester de Aarde,
Zij is mijn Moeder

Ik koester de Hemel,
Hij is mijn Vader

Ik koester de dieren,
Zij zijn mijn broers en gidsen

Ik koester de Grote Geest,
Hij is mijn bron.....

Ervaring is mijn leermeester,
Innerlijke kennis is mijn waarschuwing
het Leven is mijn reis
Spiritualiteit is mijn pad
Altijd leren, altijd groeiend...

Ik ben één met alles om mij heen,
Mijn hart is puur en mijn ziel is vrij,
Ik kom van de sterren
Om een belangrijke bestemming te vervullen.
Houd van alles en help hen die in nood zijn.

De mystieke leer van de Andes wortelt in een duizenden jaren oude traditie, die zijn hoogtepunt had in het Incarijk. Het was de vader van Juan Nunez (de leermeester van schrijfster Elizabeth Jenkins) die 50 jaar geleden als antropoloog kennis maakte met de Q'eros, een klein volk dat hoog in de Andes leeft en ontdekte dat zij de afstammelingen zijn van de Inca's. De spirituele kennis was niet uitgestorven, maar had 500 jaar onderdrukking overleefd door mondelinge overlevering van meester op volgeling ver uit het zicht van de "beschaafde" wereld.

Deze fascinerende spirituele traditie leert je hoe je een wederzijdse verbinding aangaat met de Kausay Pacha; de wereld van levende energieën. Zo zien de Inca's de wereld: alle materie heeft een stoffelijk en een energetisch aspect. Dat laatste bestaat uit een 'bel' die mensen, dieren, planten, maar ook gebouwen en steden omgeeft en doordringt. Die bel bestaat uit levende energie, in andere tradities prana, chi of ki genoemd. Die energie is voor ieder toegankelijk en manifesteert zich in verschillende gradaties van subtiliteit/lichtheid en grofheid/zwaarte. De Andes traditie is een heel open spiritueel systeem en kent geen dogma's.

Er geldt maar een wet: die van ayni. Het betekent wederkerigheid; uitwisseling; geven en nemen. In de religieuze praktijk betekent ayni dat alle gezindten een plek hebben, dat er geen strijd is over wat wel en niet mag; dat de uiterlijke vorm van ondergeschikt belang geacht wordt.

Ayni, het principe van wederkerigheid

In de Andes-traditie is Ayni het beginsel van een goede relatie. Ayni: de heilige wederkerigheid van geven en ontvangen. De Inca's hadden hun politieke, sociale en mystieke stelsel gebaseerd op Ayni, waar hun wijze van voedsel- en arbeidsverdeling en hun landbouwsystemen een mooi voorbeeld van zijn.

Ayni gaat verder, want de heilige wederkerigheid gaat voorbij het menselijke. Ook met Pachamama, de Apu's (de berggeesten), de sterren, de bomen, de dieren en de zon hadden de Inca's een voortdurende wederkerige uitwisseling van energie, want de mens en de natuur waren onafscheidelijk en stonden altijd in relatie met elkaar. Zo kan Ayni wel het hart van de Andes-traditie genoemd worden, het voortdurende in wederkerig uitwisselen van energie, diensten en arbeid. Het doorgeven van Sami (lichte energie) en hierdoor de lichte Levende Energie in beweging houdend.

Nu nog steeds wordt Ayni toegepast in het dagelijks leven in de Andes: het samen delen is het basisprincipe om de eenheid van het leven te ervaren. Vandaag help ik mijn buren op het land en in ruil daarvoor doen zij iets voor mij. Ayni is het beginsel waar het gehele Universum uit is opgebouwd, zonder de heilige wederkerigheid ontstaat er geen leven en is er geen leven.

De Inca mystiek kent geen goed of kwaad, noch positieve of negatieve energie. Er is alleen lichte ("sami") en zware ("hoocha") energie. En je kunt leren hoe je zware energie die kan leiden tot ziekte, depressie en conflicten kunt 'eten' en 'verteren' of transformeren, waarbij de zware energie afgevoerd wordt naar Pachamama voor wie dit volgens de Andestraditie juist voedsel en een geschenk is.

In het Quechua, een van de oorspronkelijke talen van de bewoners van de Andes, en de taal waarin de Inca kennis voortleeft onder de huidige indiaanse bevolking, bestaat geen los woord voor 'wil'. Er is alleen een woord dat tegelijk 'liefde' en 'wil' betekent, omdat die twee begrippen in deze cultuur onlosmakelijk zijn: Munay. Wat je zou kunnen omschrijven als de 'macht van het hart' . De macht van het hart is de hoogst gewaardeerde menselijke kwaliteit in de Andes, gevolgd door Llank'ay, de macht van fysieke arbeid en realisatie, en pas daarna Yachay, de macht van - op ervaring gebaseerd - intellect. Een ander groot cultuurverschil - dat heel wonderlijk is gezien onze welvaart en de armoede van de Quechua-indianen - is dat de Andes indianen uitgaan van overvloed en gezamenlijke rijkdom. Er is een onuitputtelijke bron van energie. Dat staat haaks op ons 'westers' basisgevoel van schaarste, tekort, concurrentie en competitie.

. Posted in Inca sjamanisme

Print

Nusta Karpay - Het Pad van de Regenboog

Vrouwelijke Heelwording in diepe verbinding met Moeder Aarde...
Graag begeleid ik je op het Regenboogpad. Individueel, op afspraak of in een groep (zie agenda), om de energie van de Nusta's te delen...

The trees are our lungs the rivers our circulation the air our breath and the earth our body.  Deepak ChopraThe Trees are our lungs,
The Rivers our circulation,
The Air our breath,
And the Earth our body...

~ Deepak Chopra ~

Nusta's zijn de Prinsessen of Priesteressen van Moeder Aarde. Karpay betekent inwijding. Tijdens de Nusta Karpay ontvang je 7 inwijdingen die je verbinden met de Godinnen, Priesteressen, Moeder Aarde, de 7 vrouwelijke bergen in Peru en hun Apu's (berggeesten). Het is een inwijdingspad van de Quero indianen, Inca sjamanen uit Peru, waarbij de vrouwelijke energie diep in onszelf wordt wakker gemaakt.

. Posted in Inca sjamanisme

Print

Munay-Ki Verdieping

IMG 15049053738329To the winds of the East, Eagle, Apuchin, Condor, hampui, come to us, be with us.
Come to us from the place of the rising sun.
Take us under your wings and show us the mountains we only dare to dream of.
Teach us to fly wing to wing with Great Spirit. Ho!

Eind 2009 bracht ik een bezoek aan de Engelentuin in Chaam. Een bijzondere plek om je energie uit te zuiveren op een terrein met talloze krachtplekken. Ik had eerder dat jaar de Munay-ki initiaties ontvangen en wilde graag naar de plek van de Inca's. 'Die is er niet,' liet Henry weten, 'maar die kan wel door de Lichtwereld worden geopend!'. Het werd geen Inca krachtplaats, maar een voor de Munay-ki. Een bijzondere plek waar door de Lichtwereld geinitieerd wordt voorbij de negen inwijdingen zoals die nu bekend zijn. 'Jij mag dat gaan delen', zei Henry me destijds. 'Oeps..., slik', antwoordde ik, 'dan loop ik meteen tegen mezelf aan, want wie ben ik dat ik dit mag gaan delen?'.

Nu dus, terwijl ik dit schrijf inmiddels ruim twee (!) jaar later, wist ik dat blijkbaar ;-) en voelde ik dat ik daar klaar voor was. De periode na het openen van de Munay-ki krachtplek, heb ik deze nog verschillende malen bezocht en heb ik daar - in aardse termen - de 10e tot en met 13e inwijding mogen ontvangen. In aardse termen, want zoals je wellicht weet, hecht de Lichtwereld niet 'woorden'.

Henry heeft echter het volgende doorgekregen over de inwijdingen:

10 - Een soort zalving van het nieuwe stuk. Alles wat je onbewust mee wilt nemen naar het nieuwe stuk gaat mee (aardse dingen, kennis).

11 - Je krijgt een kleed om van een waterlelie, heel teer, liefde voor jezelf en alle universums. Je staat op uit het water, bent een met alles, alles is liefde.

12 - Je krijgt een symbool in je handen, een staaf met een tempel met zuilen en daarop een halve maan. Je krijgt hiermee toestemming om te reizen door universums.

13 - Je wordt in het licht gezet, je hoort nu bij een groep van gelijkwaardige wezens in universums. Er kan nu uitwisseling plaatsvinden. Het is ook een overstijging van universums.

De Verdieping van de Munay-ki is verdeeld over vier dagen. We starten met een Despacho ceremonie, om te verbinden met elkaar, met de energie van de Munay-ki en om de transformerende kracht van dit prachtige oeroude ritueel te ervaren. Daarna ontmoeten we elkaar bij de Engelentuin in Chaam, Noord-Brabant. Daar bezoeken we ieder individueel de krachtplaats en verbinden we ons met de energieen daar. Je ontvangt, al naar gelang het je kunt dragen, een of meerdere inwijdingen. Daarna lopen we een van de labyrinten die op het terrein beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld het Moeder Aarde Labyrint, het Moeder Aarde Akasha. Dit labyrint verbindt je met de energiebronnen die nu beschikbaar zijn, de Grandmothers en Grandfathers, de Oude en Nieuwe Engelen, de Heilige Bergen en de bibliotheek van Moeder Aarde, de Akasha.

Dan ongeveer een maand later, komen we opnieuw bij elkaar en houden we een vuurceremonie. Hierbij kun je alles wat de achterliggende periode naar boven is gekomen, loslaten en transformeren in het vuur. Om ruimte te maken voor het nieuwe. De laatste bijeenkomst vindt opnieuw plaats in Chaam waar we wederom de Munay-ki klachtplaats bezoeken. Ook deze dag besluiten we met het lopen van een Labyrint.

Omdat de energie van de Nieuwe Tijd vooral inhoud 'het meestromen met het moment' kan het zijn dat het programma of de volgorde van de onderdelen ter plekke wijzigt. Dit vraagt van de deelnemers enige flexibiliteit, overgave aan het moment en het loslaten van controle... :-)

Een gedeelte van jouw bijdrage stroomt terug naar de Andes en doneer ik aan de Stichting Kuychi.

. Posted in Inca sjamanisme

Print

Despacho Ceremonie

Gratitude is one of the greatest expressions of Love.
Don Miguel Ruiz

Een Despachceremonie is een oeroude helende offerceremonie van de Inca's, die helpen je wensen te manifesteren. Er zijn verschillende soorten Despachos, voor heling, werk of voor belangrijke overgangen (geboorte, huwelijk, overlijden, etc.). Dit is een Ayni Despacho.

2013-11-01 16.37.11

Ayni betekent heilige wederkerigheid, een oorspronkelijk begrip van samenwerking met je omgeving om de balans te behouden tussen geven en ontvangen. Het Despacho is een geschenk aan het Universum en Moeder Aarde uit dankbaarheid voor alles wat we ontvangen in het leven. Met de Ayni Despacho geef je dus iets terug door dankbaar te zijn. Wanneer je dit doet via de Ayni Despacho ontvang je veel meer dan je hebt gegeven. En door het Despacho kom je meer in harmonie met het Universum en de Aarde en verbindt je je met de archetypische organiserende principes van het Universum. Let op de synchroniciteit (schijnbare toevalligheden) in de periode na de ceremonie!

Het Despacho bestaat uit een symbool dat we creeren op een stuk papier en met behulp van rozenbladeren. Op dit symbool, bijvoorbeeld een cirkel of een hartvorm, komen kleurrijke etenswaren en bloemen die alle een eigen betekenis hebben en symbool staan voor onze dankbaarheid en intentie.
 
Als alle offers in het Despacho zijn geplaatst, reinig ik je aura met het Despacho en wordt de zware energie uit het energieveld verwijderd. Daarna verbranden we het Despacho in de tuin en blaas ik een kracht bij je in, die je nog had bij je geboorte waardoor transformatie en heelheid kan plaatsvinden.
 
De verdieping van de Munay-ki bijvoorbeeld, starten we met deze bijzondere ceremonie. Met de intentie om te bedanken voor alles wat we al hebben ontvangen en nog mogen ontvangen. En om je hart weer een stukje verder te openen. Want in verbinding met je hart gaat alles makkelijker, moeiteloos.

Tijdens de ceremonie mag iedereen zijn of haar wensen en gebeden meegeven aan Moeder Aarde en het Universum. Neem de dagen voor de ceremonie rustig de tijd om een aantal wensen voor jezelf te formuleren. Je wensen mogen overal betrekking op hebben: inzicht, begeleiding of genezing, steun voor projecten, innerlijke groei, een diepere verbinding met je hart en je ziel, ondersteuning op je levenspad, het bekrachtigen van nieuwe intenties of het creeren van nieuwe initiatieven in je leven, bv. een nieuwe woonplek, ander werk, start van een bedrijf of praktijk, etc., etc..
 
Voor jouw persoonlijke wensen gelden een paar simpele spelregels: maak je gebeden algemeen zonder gehechtheid aan de uitkomst (bijvoorbeeld een wens voor een ander huis, maar niet specifiek welk huis), vraag altijd in positieve zin (dus dat wat je graag wilt en niet dat wat je niet wilt) en je mag alleen voor jezelf iets wensen, niet voor een ander. Je mag ook een klein, persoonlijk symbooltje aan het Despacho toevoegen, een cadeautje voor Moeder Aarde en het Universum. En iets dat symbool staat voor jouw intentie, jouw persoonlijke thema. Bijvoorbeeld: een bloem, een veer, een takje, een kaarsje, wierook, een bloemknop, zaden, noten, bessen, etc. etc.. Voor de symbooltjes geldt dat ze klein, brandbaar en milieuvriendelijk zijn. Je ook iets tekenen of je intentie op een stukje papier schrijven.
 
Tijdens de ceremonie zitten we op de grond. Ik heb gewone (platte) kussens om op te zitten, als je dat niet prettig vindt, neem dan je eigen meditatiekussen mee. Als op de grond zitten om fysieke reden lastig is, zijn er ook stoelen beschikbaar. Het verbranden van het Despacho vindt buiten plaats. Hou hier qua kleding en schoeisel rekening mee.

Ik organiseer af en toe Despacho ceremonies, hou hiervoor de agenda in de gaten. Wil je voor jezelf of voor een eigen gezelschap een Despacho ceremonie houden? Dat kan. Ik informeer je graag over de mogelijkheden.

. Posted in Inca sjamanisme

Print

Munay-Ki DVD Alberto Villoldo

Alberto Villoldo, psycholoog en medisch antropoloog, helpt de sjamanen hun wijsheid in het Westen te verspreiden. Hij doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar de geneespraktijken van de sjamanen van het Amazonegebied en de Andes en ziet het als zijn missie om de Andes-traditie naar het Westen te brengen. De Munay-Ki ziet hij als een krachtig hulpmiddel om de mens op het noodzakelijke niveau te brengen voor de Nieuwe Tijd. Zowel lichamelijk als emotioneel en geestelijk.
 
Alberto Villoldo: 'Al ruim 25 jaar bestudeer ik de healing-tradities van Noord- en Zuid Amerika. De Munay-ki is het meest belangrijke werk waar ik tot nu toe mee in aanraking ben gekomen. De inwijdingen beloven een zeer snelle transformatie van ons menselijk bewustzijn. Met de inwijdingen wordt ons energieveld opnieuw geïnformeerd. Het energieveld dat ons fysiek, mentaal en emotioneel organiseert en dat zodoende onze interacties met anderen en ons samenleven op en met onze planeet Aarde beïnvloedt.'
 
Alberto heeft een dvd gemaakt over de Munay-Ki. Hieronder kun je deze dvd bekijken. Meer dan de moeite waard!
 
Aanbevolen literatuur: 'De Hoeders van de aarde', 'Afdalen in je ziel' en 'Durf te dromen' van Alberto Villoldo, '2012...en daarna?!' Van Paul Liekens en Jose de Graaf.

. Posted in Inca sjamanisme

Namasté...

Germaine 1klein

My Soul recognizes Your Soul.
I honour the place in You where the entire Universe resides.
I honour the Love, Light, Truth, Beauty & Peace within You because it is also within Me.
In sharing these things we are united... We are the same...
We are One...

 Buddha was not a Buddhist, Jesus was not a Christian, Muhammed was not a Muslim.
They were Teachers
who taught Love.
Love was their Religion.

for those with eyes to see...

Inspiratie...

voor jou | ouders | leerkrachten

The Divine Feminine...

'and i said to my body, softly
'i want to be your friend'.
it took a long breath and replied,
'i have been waiting my whole life for this...'
~ Nayyirah Waheed ~

262295 181749958546014 153255074728836 430679 2351537 n

Darkness cannot drive out darkness,
Only Light can do that.
Hate cannot drive out hate,
Only Love can do that...
~ Martin Luther King jr ~

Nieuwsbrief