Print

Mystieke leer van de Andes

HeIMG 146714387372606t Credo der Sjamanen

Ik koester de Aarde,
Zij is mijn Moeder

Ik koester de Hemel,
Hij is mijn Vader

Ik koester de dieren,
Zij zijn mijn broers en gidsen

Ik koester de Grote Geest,
Hij is mijn bron.....

Ervaring is mijn leermeester,
Innerlijke kennis is mijn waarschuwing
het Leven is mijn reis
Spiritualiteit is mijn pad
Altijd leren, altijd groeiend...

Ik ben één met alles om mij heen,
Mijn hart is puur en mijn ziel is vrij,
Ik kom van de sterren
Om een belangrijke bestemming te vervullen.
Houd van alles en help hen die in nood zijn.

De mystieke leer van de Andes wortelt in een duizenden jaren oude traditie, die zijn hoogtepunt had in het Incarijk. Het was de vader van Juan Nunez (de leermeester van schrijfster Elizabeth Jenkins) die 50 jaar geleden als antropoloog kennis maakte met de Q'eros, een klein volk dat hoog in de Andes leeft en ontdekte dat zij de afstammelingen zijn van de Inca's. De spirituele kennis was niet uitgestorven, maar had 500 jaar onderdrukking overleefd door mondelinge overlevering van meester op volgeling ver uit het zicht van de "beschaafde" wereld.

Deze fascinerende spirituele traditie leert je hoe je een wederzijdse verbinding aangaat met de Kausay Pacha; de wereld van levende energieën. Zo zien de Inca's de wereld: alle materie heeft een stoffelijk en een energetisch aspect. Dat laatste bestaat uit een 'bel' die mensen, dieren, planten, maar ook gebouwen en steden omgeeft en doordringt. Die bel bestaat uit levende energie, in andere tradities prana, chi of ki genoemd. Die energie is voor ieder toegankelijk en manifesteert zich in verschillende gradaties van subtiliteit/lichtheid en grofheid/zwaarte. De Andes traditie is een heel open spiritueel systeem en kent geen dogma's.

Er geldt maar een wet: die van ayni. Het betekent wederkerigheid; uitwisseling; geven en nemen. In de religieuze praktijk betekent ayni dat alle gezindten een plek hebben, dat er geen strijd is over wat wel en niet mag; dat de uiterlijke vorm van ondergeschikt belang geacht wordt.

Ayni, het principe van wederkerigheid

In de Andes-traditie is Ayni het beginsel van een goede relatie. Ayni: de heilige wederkerigheid van geven en ontvangen. De Inca's hadden hun politieke, sociale en mystieke stelsel gebaseerd op Ayni, waar hun wijze van voedsel- en arbeidsverdeling en hun landbouwsystemen een mooi voorbeeld van zijn.

Ayni gaat verder, want de heilige wederkerigheid gaat voorbij het menselijke. Ook met Pachamama, de Apu's (de berggeesten), de sterren, de bomen, de dieren en de zon hadden de Inca's een voortdurende wederkerige uitwisseling van energie, want de mens en de natuur waren onafscheidelijk en stonden altijd in relatie met elkaar. Zo kan Ayni wel het hart van de Andes-traditie genoemd worden, het voortdurende in wederkerig uitwisselen van energie, diensten en arbeid. Het doorgeven van Sami (lichte energie) en hierdoor de lichte Levende Energie in beweging houdend.

Nu nog steeds wordt Ayni toegepast in het dagelijks leven in de Andes: het samen delen is het basisprincipe om de eenheid van het leven te ervaren. Vandaag help ik mijn buren op het land en in ruil daarvoor doen zij iets voor mij. Ayni is het beginsel waar het gehele Universum uit is opgebouwd, zonder de heilige wederkerigheid ontstaat er geen leven en is er geen leven.

De Inca mystiek kent geen goed of kwaad, noch positieve of negatieve energie. Er is alleen lichte ("sami") en zware ("hoocha") energie. En je kunt leren hoe je zware energie die kan leiden tot ziekte, depressie en conflicten kunt 'eten' en 'verteren' of transformeren, waarbij de zware energie afgevoerd wordt naar Pachamama voor wie dit volgens de Andestraditie juist voedsel en een geschenk is.

In het Quechua, een van de oorspronkelijke talen van de bewoners van de Andes, en de taal waarin de Inca kennis voortleeft onder de huidige indiaanse bevolking, bestaat geen los woord voor 'wil'. Er is alleen een woord dat tegelijk 'liefde' en 'wil' betekent, omdat die twee begrippen in deze cultuur onlosmakelijk zijn: Munay. Wat je zou kunnen omschrijven als de 'macht van het hart' . De macht van het hart is de hoogst gewaardeerde menselijke kwaliteit in de Andes, gevolgd door Llank'ay, de macht van fysieke arbeid en realisatie, en pas daarna Yachay, de macht van - op ervaring gebaseerd - intellect. Een ander groot cultuurverschil - dat heel wonderlijk is gezien onze welvaart en de armoede van de Quechua-indianen - is dat de Andes indianen uitgaan van overvloed en gezamenlijke rijkdom. Er is een onuitputtelijke bron van energie. Dat staat haaks op ons 'westers' basisgevoel van schaarste, tekort, concurrentie en competitie.

. Posted in Inca sjamanisme

Namasté...

Germaine 1klein

My Soul recognizes Your Soul.
I honour the place in You where the entire Universe resides.
I honour the Love, Light, Truth, Beauty & Peace within You because it is also within Me.
In sharing these things we are united... We are the same...
We are One...

 Buddha was not a Buddhist, Jesus was not a Christian, Muhammed was not a Muslim.
They were Teachers
who taught Love.
Love was their Religion.

for those with eyes to see...

Inspiratie...

voor jou | ouders | leerkrachten

The Divine Feminine...

'and i said to my body, softly
'i want to be your friend'.
it took a long breath and replied,
'i have been waiting my whole life for this...'
~ Nayyirah Waheed ~

262295 181749958546014 153255074728836 430679 2351537 n

Darkness cannot drive out darkness,
Only Light can do that.
Hate cannot drive out hate,
Only Love can do that...
~ Martin Luther King jr ~

Nieuwsbrief