Print

Nusta Karpay - Het Pad van de Regenboog

Vrouwelijke Heelwording in diepe verbinding met Moeder Aarde...
Graag begeleid ik je op het Regenboogpad. Individueel, op afspraak of in een groep (zie agenda), om de energie van de Nusta's te delen...

The trees are our lungs the rivers our circulation the air our breath and the earth our body. Deepak ChopraThe Trees are our lungs,
The Rivers our circulation,
The Air our breath,
And the Earth our body...

~ Deepak Chopra ~

Nusta's zijn de Prinsessen of Priesteressen van Moeder Aarde. Karpay betekent inwijding. Tijdens de Nusta Karpay ontvang je 7 inwijdingen die je verbinden met de Godinnen, Priesteressen, Moeder Aarde, de 7 vrouwelijke bergen in Peru en hun Apu's (berggeesten). Het is een inwijdingspad van de Quero indianen, Inca sjamanen uit Peru, waarbij de vrouwelijke energie diep in onszelf wordt wakker gemaakt.

In de Nusta Karpay loop je het pad van naar vrouwelijke heelwording en balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. De inwijdingen maken de vrouwelijke energie in je wakker, alle vrouwelijke aspecten in jezelf worden geheeld. De inwijdingen zijn zowel voor mannen als vrouwen heel helend, ze brengen de mensheid en Moeder Aarde op een hoger bewustzijnsniveau. Mannen komen bijvoorbeeld dichter bij hun zachtheid en aanvoelingsvermogen, bij vrouwen ontwaakt de Godinnen-energie en werkelijke vrouwelijke kracht. Je derde oog wordt geopend en je wordt verbonden met alle aspecten van moeder Aarde. We mogen samen onszelf en de aarde helen.

Balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie
In de wereld ontstaat steeds meer ruimte voor de energie van het vrouwelijke principe, die onze planeet en haar bewoners in een weergaloze transformatie brengt. Het uiteindelijke doel is de versmelting van de mannelijke en het vrouwelijke principe binnen elk van ons hier op Aarde, zodat we met onze Moeder Aarde kunnen mee-evolueren naar een hoger plan.

We leven in een tijd waarin de energie op aarde veranderd. De wijze mannen en vrouwen van verschillende natuurvolken komen met een boodschap die dezelfde kern bevat: tot nu toe overheerste de mannelijke energie op aarde. Stap voor stap is er een verandering op komst. We zitten nu in een periode waarin de vrouwelijke energie sterker en sterker wordt.

De wetenschappers signaleren ook verandering, het magnetisch veld om de aarde is aan het verschuiven in een snel tempo. Verklaringen van wetenschappers gaan over feitelijkheden. Energie gaat over gevoel. De vrouwelijke energie is lang verborgen geweest en onderdrukt. Steeds meer mensen lopen rond met gevoelens van onrust en merken dat ze worden aangetrokken door een ontdekkingsreis naar het herinneren van wat er op zielsniveau altijd al was, onze oorsprong, de essentiële werkelijkheid, de eenheid van alles. Door ons te verbinden met moeder Aarde krijgen wij weer vertrouwen en kom je thuis in jezelf. De Nusta Karpay is zo'n ontdekkingsreis en is een geschenk van de Quero Sjamanen aan de wereld. De Quero staan in verbinding met de energie van de voorouders, de kosmos en Moeder Aarde.

De Nusta Karpay werd alleen doorgegeven binnen de Inca gemeenschap. De Quero Sjamanen ontvingen een teken dat de tijden aan het veranderen zijn en dat het nu tijd is om de Nusta Karpay met de wereld te gaan delen. De basis van de vrouwelijke Nusta Karpay energie was op verschillende plekken en voor lange tijd diep begraven in Moeder Aarde. De Quero Sjamanen zijn naar 7 verschillende vrouwelijke gewijde plaatsen in Peru gegaan en hebben zich daar verbonden met de Nusta Karpay energie met de intentie om de Nusta Karpay met ons te delen.

2013-11-18 13.38.33Herkenning en verbinding
Wat gebeurt er met je als je dit leest? Als je voelt dat dit je aanspreekt, ben je er mischien klaar voor om je opnieuw met de Nusta Karpay energie te verbinden. De Nusta Karpay energie is een aspect van jezelf, of je nu man of vrouw bent, jong of oud. Door de initiaties breng je een healingproces op gang waardoor je de balans vind tussen mannelijke en vrouwelijke energie.

Door de Nusta Karpay ontwikkel je je zintuigen en bewust-zijn. Elke Nusta inwijding brengt op subtiel energetisch niveau (niet direct zichtbaar, wel voelbaar) een verbinding tot stand met een chakra (energiekanaal) in je lichaam. Dit helpt je om je fysieke en energetisch lichaam helemaal te activeren waardoor je een sterke verbinding krijgt met Moeder Aarde (Pacha Mamma) en de wilde, wijze oervrouw in jezelf. Het herinnert je er aan dat het er altijd al was en wachtte op de tijd dat het naar buiten kon komen. Of je nu een man als vrouw bent.

Transformatie
De wereld is aan het transformeren en we zijn op weg naar de Nieuwe Tijd. Je hoeft de wereld niet te veranderen. Als een bloem die gaat bloeien vindt deze transformatie vanzelf plaats. Je kunt jezelf wel voorbereiden op de Nieuwe Tijd en de omgeving waarin deze bloem gaat bloeien helpen. Door de Nusta Karpay kom je, stap voor stap op natuurlijke wijze en in je eigen ritme in verbinding met Moeder Aarde, met de stenen, planten dieren en mensen om je heen. Als je nu al de schoonheid van die bloem kunt zien en de essentie diep van binnen kunt gaan voelt hoef je alleen nog maar te zijn.

Het is een geschenk van liefde voor de mensheid dat de Q'eros deze heilige inwijdingen NU met ons delen, net als de Munay-Ki inwijdingen. Ze begeleiden ons naar het nieuwe 'Gouden Tijdperk'. De Q'eros ontvingen een teken dat het NU tijd is om de Nusta Karpay met de wereld te delen. Zoals de profetie van de Inca's verteld, staat de mens op de drempel van een evolutiesprong naar een hoger bewustzijn.

De 7 inwijdingen
Voor de Queros is het getal 7 een heilig getal. Het staat in verbinding met de kleuren van de regenboog, je regenbooglichaam: de zeven chakra's en de zeven heilige vrouwelijke bergen in Peru. Tijdens deze initiaties loop je het pad naar vrouwelijke heelwording en de balans tussen yin (vrouwelijk) en yang (mannelijk). De inwijdingen bestaan o.a. uit het inbrengen van zaden van licht in je chakra's. Je wordt verbonden met de Spirit van het water en kunt je ego los gaan laten. Er wordt een verbinding gemaakt met het vuur waardoor je in je vrouwelijke kracht kunt komen. Je hart wordt geopend, net zoals je keel en je derde oog, waardoor heling kan plaatsvinden van het innerlijk kind en je communicatie. Je gaat werkelijk zien wie jij bent en je wordt op een dieper niveau verbonden met het Universum.

De 7 Nusta's
Iedere Nusta brengt een ander aspect naar jou toe of in jou boven, schijnt een ander licht op je pad. Ik stel ze graag aan je voor...

 1. Mama Ocllo
  Verbinding met Moeder Aarde en het reinigen van de chakra's, waarna de zaden van licht ingebracht worden, hierdoor worden je chakra's 'verlicht'. Mama Ocllo is de Moeder van alle Godinnen, en ook Godin van de Wijsheid. De Essentie van Mama Occlo is ons te gronden in ons eigen centrum, om het centrum in ons zelf te vinden. Deze inwijding brengt zachtheid in ieder chakra, heelt je vrouwelijke kracht en herstelt balans. Bij dit ritueel ontvang je in de 7 chakra's de 'seeds of light' die verbonden zijn met de 7 sjamanistische archetypes via 7 stenen, gewone stenen.
  Neem 7 zelf gevonden stenen mee waarmee jij je verbonden voelt. Deze gebruiken we bij de eerste inwijding. Het kunnen stenen uit de natuur zijn of Chumpie stenen die de Q'eros gebruiken.

 2. WaterenrozenDoña Mujia
  Verbinding met de Godin van het Water. Mujia betekent 'meermin' en staat voor 'geest van het water'. De taak van deze Godin is ons te leren 'loslaten'. Deze inwijding helpt om het negatieve aspect van het ego los te laten. Het is een 'flowering rite'. Het middel voor dit ritueel zijn water en bloemen.

 3. Mama Simone
  Verbinding met de Moeder van het Vuur, het helen van je roots, je voorouderlijke lijnen en het verbinden, helen en beschermen van de vrouwelijke kracht. Het laat je thuiskomen in jezelf. Mama Simone is de Godin van de Voorouders. Zij neemt je mee naar je voorouders, voorbij je voorouders, naar je begin, je oorsprong. Bij dit ritueel ontvang je een steen.

 4. Doña Theresa
  Verbinding met de Moeder van het Hart, zij is de Godin van Harmonie, van Zachtheid, verbonden met onze ziel. Deze inwijding gaat over het openen van het Hart en het helen van het innerlijk kind. Het werkmiddel voor dit ritueel is een Despacho of offergave.

 5. Maria Sakapana
  Verbinding met de Moeder/Godin van de Wind, het helen van communicatie en expressie in jou en het trouw blijven aan jezelf. 'Spiraal van Wind', Maria Sakapana is de Godin van Communicatie. Dit is een zuiverende rite. De gebruiksvoorwerpen voor dit ritueel zijn veren.

 6. Huana Huaman Tiklla
  Godin van Zien en Visie. Verbinding met de Valk, het openen van je 3e oog, zodat je gaat zien wie je werkelijk bent. Deze inwijding geeft een bekrachtiging van jou in je puurste vorm, het geeft een transformatie in jezelf van je reis met de Nusta's. Het geeft balans en vrede in jezelf. Een energetische overdracht om je derde oog te openen voor helder zien, heldere visie en inzichten.

 7. Thomasa Huaman Tiklla
  Godin van de Vrijheid. Verbinding met het Universum, transformatie, tempel van vrijheid en bloei. Deze inwijding gaat over 'bevrijding'. Zij verbindt ons met de 7 lichten en 7 sterren van de Pleiaden. Je ontvangt 3 kaarsen waarmee je 3 weken gaat werken. Je verbindt je in deze 3 weken telkens met de 7 Nusta's om je wensen te manifesteren en je vrouwelijke energie aan te wakkeren.

De Nusta Karpay kun je op verschillende manieren ontvangen. In een groep (max. 3 pers.) of individueel. Op een dag, of verspreid over meerdere dagen. De groepsbijeenkomsten staan in de agenda. Je kunt ook je eigen groep samenstellen, dan gaan we op zoek naar een datum. Neem hiervoor of voor een individueel traject graag contact op om te informeren naar de mogelijkheden...

. Posted in Inca sjamanisme

Namasté...

Germaine 1klein

My Soul recognizes Your Soul.
I honour the place in You where the entire Universe resides.
I honour the Love, Light, Truth, Beauty & Peace within You because it is also within Me.
In sharing these things we are united... We are the same...
We are One...

 Buddha was not a Buddhist, Jesus was not a Christian, Muhammed was not a Muslim.
They were Teachers
who taught Love.
Love was their Religion.

for those with eyes to see...

Inspiratie...

voor jou | ouders | leerkrachten

The Divine Feminine...

'and i said to my body, softly
'i want to be your friend'.
it took a long breath and replied,
'i have been waiting my whole life for this...'
~ Nayyirah Waheed ~

262295 181749958546014 153255074728836 430679 2351537 n

Darkness cannot drive out darkness,
Only Light can do that.
Hate cannot drive out hate,
Only Love can do that...
~ Martin Luther King jr ~

Nieuwsbrief