Inspiratie - Voor jou

Print

Nooit meer een morgen...

Een verhaal over mijn eigen ontwaken...

Als er nooit meer een morgen zou zijn,
En de zon viel in slaap met de maan,
Heb je enig idee wat het met je zou doen,
Als je nog maar een dag zou bestaan…

Tot november 2006 was ik absoluut niet met spiritualiteit bezig. Engeltjes hingen voor mij in de kerstboom en een gids was een tv-, reis- of telefoongids. Ik had een ‘geweldige baan’ als senior communicatieadviseur en plaatsvervangend sectiehoofd bij een Ministerie. Ik was een ‘vrouw van de wereld’, werkte 36 uur in 4 dagen, had daarnaast de zorg voor 3 opgroeiende kinderen, een partner, een huis en een huishouden. Deed mijn uiterste best om er goed uit te zien, een druk sociaal netwerk te onderhouden en om al die ballen tot in perfectie in de lucht te houden. Had altijd het gevoel dat ik tijd te kort kwam, dat ik de dingen die ik deed, niet goed of in ieder geval niet goed genoeg deed en dus steeds harder mijn best moest doen. Mijn best om maar te voldoen aan alles wat je als vrouw in deze moderne tijd geacht wordt te doen, alles waarvan ik dacht dat er van mij werd verwacht…

Written by Germaine. Posted in Voor jou

Print

Valentijn... een bijzondere ontmoeting met een bijzondere ziel

vlinder6I may not be able to see you but you live in my heart.
And deep down I know we can't ever be apart...
~ Jane Lee Logan ~

Valentijn... is de weerslag van de nasleep van een persoonlijke sessie van een dierbare cliënte. Als ik haar ontmoet is ze hoogzwanger van haar tweede kindje dat zeer waarschijnlijk niet levensvatbaar is. De artsen dringen aan op het inleiden van de zwangerschap, maar dat gaat tegen haar gevoel in.

Valentijn... toont een andere manier om met een dergelijke situatie om te gaan. Door alles te omarmen en een ander perspectief te kiezen, werd het vooral een pad van verwondering, liefde en dankbaarheid…

Het was alsof Valentijn zelf mij aanspoorde om zijn verhaal te delen. Om te laten zien hoe het ook anders kan: 'Vlieg Valentijn, vlieg....!' hoorde ik de hele tijd...
Ik deel het dan ook heel graag met je... in heel veel liefde en in heel veel dankbaarheid...

. Posted in Voor jou

Print

Embracing the Dark Feminine...

941577 477808228951897 871255473 nI am Here.
Give everything unto Me.

I burn everything in my
fires of love.

I see you, and I know your struggles, your pain and your deepest fears.
Let me burn you into your greatest purpose.
Let me set your entire life alight with the flames of passion and promise for a wholly better earth;
An enlightened human consciousness;

A world restored to perfect balance and harmony.
~ Channeled message from Goddess Kali by Sophie Bashford ~

Het voelt alsof ik de afgelopen periode onder een steen heb gelegen. Zoveel oude overtuigingen werden naar het bewustzijn gebracht, overtuigingen waarvan ik geen idee had dat ze er zaten, maar die desondanks hun uitwerking niet misten. Overtuigingen die me onbewust vasthielden in oude patronen van overleven, van streven, van mijn best doen, van mezelf verantwoorden, van mezelf bewijzen, van ergens bij moeten horen... Overtuigingen waarvan ik, als je me had gevraagd of ik daar nog iets mee heb, zou hebben gezegd: 'Nee hoor, althans... voor zover ik me ervan bewust ben…' Want inmiddels weet ik heel goed dat ik kan denken dat ik bijvoorbeeld goed geaard ben, om vervolgens na een healing te voelen dat dat nog veel dieper kan… dat ik nog veel dieper kan zinken in mijn lichaam, in mijn buik…

. Posted in Voor jou

Print

De Cyborg - Toekomst van de mensheid

Lezing van Marcel Messing over Transhumanisme en ethiek, TUDelft, 9 mei 2016

In een wereld vol oorlog, geweld, crises en chaos zijn slechts weinig mensen ervan op de hoogte dat binnen de wetenschap en de technologie ontwikkelingen plaatsvinden die ons mens-zijn volledig dreigen te veranderen, met zelfs het risico van het einde van de menselijke soort. Talloze topwetenschappers werken momenteel aan de zogenaamde ‘verbetering’ van de mens, aan een nieuw type mens, een soort übermensch, een kruising van mens en machine, de cyborg. Geïnspireerd door de ideologie van het transhumanisme trachten zij de ‘beperkingen’ van de mens te overstijgen.

. Posted in Voor jou

Print

De wereld van het Vrouwelijke, de omgekeerde wereld...

IMG 91185482861088Als niets meer vast staat, is alles weer mogelijk...

The Divine Feminine, het Heilige Vrouwelijke… Vorig jaar op de berg Lalibela Hudad in Ethiopië heb ik volmondig ‘ja’ gezegd tegen datgene wat ik te doen heb in het wedergeboren laten worden van de vrouwelijke energie. In mijn praktijk, de mooie mensen die hier komen. Maar allereerst in mezelf wordt alles wat nog niet vrij is opgedrukt. Al mijn blinde vlekken komen aan het licht. Oude stukken die ik nog ergens met me meedraag en die me ervan weerhouden om op bepaalde vlakken het vrouwelijke te belichamen. Overtuigingen, bewust of onbewust, programmeringen die ooit hebben gediend, maar die nu in de weg staan.

. Posted in Voor jou

Print

Labyrinth...

ChartresIk vervolg mijn pad
Ik hoor de klanken
Het lied van verlangen
zegt zacht mijn naam
Ik weet niet
hoe lang de weg zal zijn
maar ik wil 'm gaan
~ Anouchka ~

Afgelopen zaterdag beleefden we de start van de Intensive Reconnecting to The Divine Feminine. Met een Despacho-ceremonie, een prachtig en krachtig ritueel van uit de Andes. Om onze intentie te zetten, onze wensen mee te geven aan het Universum en Moeder Aarde en om onze dankbaarheid te tonen voor al het moois dat we de komende periode samen mogen beleven en ontvangen.

. Posted in Voor jou

Print

The Divine Body

10959712 793289770742228 8452343585953643687 n‘I am a witch, by which I mean that I am somebody who believes that the Earth is sacred, and that women and women's bodies are one expression of that Sacred Being.’
~ Starhawk ~

De vrouwelijke energie is bij uitstek verbonden met het fysieke lichaam. Het lichaam waar we vaak nauwelijks nog in aanwezig zijn, laat staan dat we er contact mee hebben. Maar wat wel je basis vormt, je fundament in deze realiteit. Om de energie weer te laten stromen, de energieën waar we mee werken te aarden is het nodig om meer in contact te komen met het lichaam en goed te gronden…
Gronding, een term waar we veelal mee bekend zijn, maar ook een staat van zijn die we niet altijd even makkelijk kunnen belichamen. Gronding of aarding betekent voor mij: je veilig en geborgen voelen, op de Aarde en in je lichaam. Daarmee bedoel ik die diepe gronding in aanwezig zijn in je lijf, in je buik, de plek van jouw scheppende, creatieve, sensuele en sexuele energie.

. Posted in Voor jou

Print

The Divine Masculine...

33901 437493444022 5112683 n‘You are safe with me, I promise.
Still, if ever you get scared, let me know,
and I will hold you a little tighter...'
~ Message from the Divine Masculine ~

We leven in een wereld waarin de mannelijke energie de boventoon voert. Wanneer je om je heen kijkt naar de chaos en verwoesting, is het begrijpelijk dat niet iedereen even welwillend tegenover het mannelijk aspect staat. Bewust dan wel onbewust. Wat we echter zien, is niet de essentie - de energie in zijn oorspronkelijke vorm - van de mannelijke energie, maar de schaduwzijde daarvan. De autoritaire mannelijkheid die strijd en wedijvert, uit is op macht en het vrouwelijke onderdrukt. Terwijl de essentie van mannelijke energie zacht en krachtig is, de gezonde en authentieke mannelijkheid. Een energie die daadkracht in zich draagt, bescherming en ondersteuning.

. Posted in Voor jou

Print

The Divine Feminine...

12803078 10205619155506850 2674191122665172569 n'You were born to be real, not to be perfect...'
~ unknown ~

'De terugkeer van de vrouwelijke energie betekent dat we weer contact mogen maken met onze zachtheid, met onze kwetsbaarheid, met ons niet-weten… Overgave aan het moment en wat zich daarin aandient… dat ontmoeten met een open hart… een hart dat alles toestaat om er te zijn… in al haar schoonheid, in al haar pijn…

De terugkeer van het vrouwelijke betekent je op diep niveau realiseren dat goed en fout niet bestaat maar illusie is, opgeworpen door de mind, door het denken. Het weten dat deze realiteit een illusie is, een reflectie van jouw innerlijk, dat er niets buiten je is en dat alles, alles, alles wat je daarin ontmoet, dienstbaar is aan jou en jouw ontwaken. Dat je je weer durft verbinden met de ander, de wereld, jezelf... Dat je je ervan bewust bent als je uit het moment schiet en in je denken. Dat je je ten diepste realiseert dat alles liefde is, er niets anders dan liefde is, want er is maar één bron en die bron is liefde… en die liefde kent vele gezichten…

. Posted in Voor jou

Print

De architectuur van de macht...

people dont know their power...volgens de oprichter van de illuminatie – Adam Weishaupt

Hier de link naar een indringend artikel over de achitectuur van de macht, de macht achter de macht zeg maar, wat hun belangen zijn, hun drijfveren en hoe de samenleving achter de schermen, werkelijk georganiseerd is. Hierin zou je een gevoel van moedeloosheid kunnen overvallen, echter 'zoals George Orwell zei: de enige kans voor het doorbreken van de macht, ligt bij de proles (het ‘gewone volk’). Maar daarvoor moet het volk zich eerst bewust worden van het spel. Pas dan kunnen de mensen een keuze maken om het spel niet meer mee te spelen waardoor het brede fundament (de onderste laag) van de piramide zal afbrokkelen. En daarmee zal de gehele piramide instorten.'

De architectuur van de macht de oprichter van de illuminatie – Adam Weishauptde oprichter van de illuminatie – Adam Weishaupt

. Posted in Voor jou

Print

Kali is Here...

1005515 1034851376588709 5320280865107088388 nKali is here... de Zwarte Godin, vaak geassocieerd met de Dood, de ego-dood dan want zij is de bevrijder van de Ziel... onlangs kwam deze krachtige boodschap op mijn pad...

Channeled Message from Goddess KALI by
Sophie Bashford

Kali is here, and the message is sent straight to your Soul's core. You've probably been feeling Her, or her presence that is extremely powerful, 'no-nonsense', straight-talking, fire-bellied and designed to cut through every line of bullshit that exists (especially the kind that comes wrapped in 'new-age-spiritual packaging').

Listen. Listen hard.

Sisters of Light, Brothers of Truth. Those who hold the swords that were forged in the fires of the Central Sun, and the Womb of the Universal Goddess - your lives are changing.

. Posted in Voor jou

Print

Een andere kijk op 'ziekte': de Germaanse Geneeskunde

3.1.16De Germaanse Geneeskunde is een geneeswijze die zich baseert op 5 biologische natuurwetten die in alle gevallen opgaan. Deze biologische natuurwetten gelden voor al het leven en zijn zo oud als het leven zelf. Al onze aandoeningen van fysieke en psychische aard verlopen volgens deze natuurwetten. Het lezen van de 'Beknopte inleiding in de Germaanse Geneeskunde' - zeker de moeite waard om aan te schaffen - was een feest van herkenning. Een volledig andere kijk op 'ziekte' zoals wij dat noemen, waarbij de kracht en de wijsheid bij het individu en het lichaam wordt gelegd en niet bij een instituut. Daar word ik nou helemaal blij van! Het vraagt enige zelfwerkzaamheid maar ik deel het graag met je...

. Posted in Voor jou

Print

Why it’s Crucial for Women to Heal the Mother Wound

kellie hatcher'The mother wound is ultimately not about your mother.
It’s about embracing yourself and your gifts without shame.'
Bethany Webster

What many people do not realize is that the core issue at the center of women’s empowerment is the mother wound. Difficulty and challenges between mothers and daughters are rampant and widespread but not openly spoken about. The taboo about speaking about the pain of the mother wound is what keeps it in place and keeps it hidden in shadow, festering and out of view.

. Posted in Voor jou

Print

Today I Rise...

Aan het eind van een dag Reconnecting to the Divine Feminine kwam deze prachtige video op mijn pad: Today I Rise, The Initiation... wat een cadeau... wat een prachtige boodschap over the Rise of the Divine Feminine...

Today is the day!
Today I will start
To offer the world
The
Wisdom of my Heart...

Hieronder de volledige tekst:

. Posted in Voor jou

Print

TO THE SENSITIVE ONES

12006180 812313988866211 7192222653311244297 nDo not be ashamed of your sensitivity!
It has brought you many riches.
You see what others cannot see,
Feel what others are ashamed to feel.
You are more open, less numb.
You find it harder to turn a blind eye.
You have not closed your heart,
in spite of everything.

. Posted in Voor jou

Print

Mother Earth Is Speaking...

Waanzinnig mooie en krachtige boodschappen van Moeder Aarde...

Welcome... to Planet Earth...

. Posted in Voor jou

Print

A Wild Woman Is Not A Girlfriend. She Is A Relationship With Nature.

LionessI will leave you naked and biting. Leave you clawing at the sheets. Leave you surrounded by owls and hawks and flowers that only bloom when no one is watching...

But can you love me in the deep? In the dark? In the thick of it?

Can you love me when I drink from the wrong bottle and slip through the crack in the floorboard?

Can you love me when I’m bigger than you, when my presence blazes like the sun does, when it hurts to look directly at me?

Can you love me then too?

Can you love me under the starry sky, shaved and smooth, my skin like liquid moonlight?

. Posted in Voor jou

Print

Lalita Devi

Lalita DeviShe is the love moving the universe,
She is the original impulse within your own heart,
She is the one manifesting in all life as erotic attraction.
She is the One 'pervading unlimited space, yet fully manifest in every atom'.

The Goddess Lalita Devi is a much needed archetype of the
spiritually and erotically awake feminine.
She points us to a source of wisdom and empowerment
which is found through embodied intimacy with ourselves and the world.

. Posted in Voor jou

Print

Over Vrijheid van Meningsuiting: ‘Juist omdat ik vrij ben, zeg ik niet alles...’.

10689504 10152928306733260 7864084345563832734 nPffff... prachtig artikel van Ronald Jan Heijn over vrijheid van meningsuiting. Als je toe bent aan een andere bril... Deel het graag... het is nodig... een ander perspectief...

OVER VRIJHEID VAN MENINGSUITING

In het debat over vrijheid van meningsuiting wordt vaak het belangrijkste onderdeel van dit onderwerp vergeten, namelijk het bewustzijn en haar bewustzijnslagen. Vanuit welke werkelijkheid kijk je? Zou het niet de werkelijkheid (bewustzijnslaag) moeten zijn van: ‘juist omdat ik vrij ben, zeg ik niet alles’.

. Posted in Voor jou

Print

Een Magische Omhelzing... de energie van Moeder Aarde

magieThe Trees are our lungs,
The Rivers our circulation,

The Air our breath,
And the Earth our body.

Deepak Chopra

Toen ik vanmorgen door het bos terugreed naar huis, werd ik overvallen door een adembenemend mooi schouwspel. Met een overweldigende schoonheid schenen de zonnestralen door de bomen en dit leverde zo’n magisch en betoverend schouwspel op dat het me letterlijk de adem benam. Ik zat van top tot teen onder het kippenvel en de tranen stonden in mijn ogen. Het voelde alsof ik werkelijk welkom werd geheten door het bos, de bomen, de Zon. Een levende Tempel binnen fietste die me uitnodigde… die zei: kom maar, laat mij je helen… laat mij je voeden… omarmen… strelen… een magische omhelzing…

. Posted in Voor jou

Print

Van jezelf leren houden...

Charlie ChaplinCharlie Chaplin schreef op zijn sterfdag in het jaar 1970 het volgende:

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden
begreep ik dat ik steeds weer en bij iedere gelegenheid,
op het juiste moment en de juiste plaats ben.
Dat alles wat gebeurt goed is.
Vanaf dat moment heb ik rust.
Nu weet ik dat men dat VERTROUWEN noemt.

Op het moment dat ik van mezelf begon te houden,
kon ik accepteren dat emotionele pijn en lijden
slechts waarschuwingen voor me zijn,
dat ik niet mijn waarheid leef.
Nu weet ik dat men dat AUTHENTICITEIT noemt.

. Posted in Voor jou

Print

Nog zo'n mooie reactie...

Let the past go the hurt will fly awayNog zo'n mooie reactie van een lieve cliente n.a.v. een persoonlijke sessie...

Lieve Germaine,

Wow… Diepe indruk heb je op mij gemaakt, omdat jij jij bent. Je bent zo mooi, warm, liefdevol, puur, echt en gevoelig. Ik ben je zo dankbaar voor de ervaring die je me hebt gegeven.

Wat me weinig gebeurt en lukt is echt de energie te voelen stromen door mijn gehele lijf. Ik voel zelfs mijn voeten weer, warm!

. Posted in Voor jou

Print

Te mooi om niet te delen...

1378193 676399719038227 1321556830 n‘Ik ben erachter gekomen dat geloven en weten twee verschillende dingen zijn.’

Onlangs schetste Bianca, een lieve cliënte haar ontwikkeling en proces sinds ze bij mij terecht was gekomen. Ik werd enorm blij van wat ze vertelde, de manier waarop ze het vertelde en hoe ze nu in het leven staat: steeds krachtiger en steeds meer bij zichzelf, steeds bewuster en steeds minder geleefd door de omstandigheden, steeds meer in haar kracht, steeds meer zichzelf…

Ik vroeg haar of ze haar ervaring wilde delen op de website. Om andere (hoog)gevoelige mensen een indruk te geven van wat de workshops en activiteiten voor je kunnen betekenen… Kunnen… want uiteindelijk ben jij degene die het doet… Om misschien ook wat van de onzekerheid, weerstand of angst weg te nemen die je - vaak onbewust – voelt wanneer je dit pad, het pad naar jezelf, betreedt. En misschien om anderen te inspireren…

. Posted in Voor jou

Print

Leven vanuit Liefde...

We zijn hier om te ontwakenTrue love brings only happiness
it never makes you suffer...

Wanneer je onbewust bent zou het een pijnlijke ervaring kunnen zijn, als je het gevoel hebt dat het bijvoorbeeld voor je moeder niet uitmaakt of andere mensen je kwetsen, kleineren, negeren of anderszins behandelen op manier waarvan je zegt, correctie, waarvan ik zeg: 'dat wil ik niet voor mijn kind. Het raakt mij als iemand jou raakt. Waarom? Omdat je mijn kind bent en omdat ik van je houd, onvoorwaardelijk.

. Posted in Voor jou

Print

La Belle Verte (The Green Beautiful)...

Prachtige, inspirerende, hartverwarmende film over hoe het ook kan...
om je te helpen her-inneren...

Helaas zijn alle versies met Nederlandse en Engelse ondertitels verwijderd door YouTube - I wonder why. Ik kwam nog wel deze Spaans-talige versie tegen, dus... enjoy...

. Posted in Voor jou

Print

Imagine A Woman...

Absolutely beautiful & so true...
and if you're a woman, just imagine you are this woman...
enjoy ♥

. Posted in Voor jou

Print

Thy Kingdom is Here - Mooji

A version of the Lord's prayer by Mooji

. Posted in Voor jou

Print

Let's get Naked - Sheila Kelly at TEDx

Beautiful video on the female essence... the sacred feminine... awakening her is a choise... wanna get naked..?


. Posted in Voor jou

Print

In my heart of hearts...

1554593 10152116182017702 563667655 nIn my heart of hearts,
I no longer want to be
Better than you
Smarter than you
Thinner than you
Prettier than you
Faster than you
Stronger than you
More accomplished than you
More creative than you
A better mother than you
A better friend than you
Better educated than you
ANYTHING more than you.

. Posted in Voor jou

Print

Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel)

625554 676186672392865 808929670 nVeel mensen zijn overgevoelig. Ze kunnen het lawaai, de agressie en het jachtige tempo van de moderne samenleving slecht verdragen. Ze hebben vaak last van psychosomatische klachten en slapeloosheid. Wat anderen vanzelfsprekend vinden, gewoon meedoen met de rest, is voor hen een hele opgave. Een gezellig feestje met de familie is voor hen vaak een ramp.
 
Als kind werden ze vaak slecht begrepen en aangevoeld. Omdat ze moeite hebben om voor zichzelf op te komen en vaak wegdromen is de schooltijd ook vaak onaangenaam geweest. Een succesvolle maatschappelijke carrière is meestal ook niet haalbaar voor hen: het is vaak een beetje meesukkelen aan de rand van de samenleving. Meedoen met het normale leven wordt als heel uitputtend ervaren.

. Posted in Voor jou

Print

Tien principes ter bevordering van je bewustzijn

 1. into the wild 4836Ik ben die ik ben!
  Met dit lichaam en met deze geest moet ik het doen.
  Dit is alles wat ik heb, ik kan het niet meer ruilen.
  Dit is blijkbaar precies zoals ik moet zijn:
  zonder mij, zoals ik op dit moment ben, was de schepping niet volledig.
  Ik houd op mezelf verwijten te maken voor dingen die ik (nog) niet kan.

. Posted in Voor jou

Namasté...

Germaine 1klein

My Soul recognizes Your Soul.
I honour the place in You where the entire Universe resides.
I honour the Love, Light, Truth, Beauty & Peace within You because it is also within Me.
In sharing these things we are united... We are the same...
We are One...

 Buddha was not a Buddhist, Jesus was not a Christian, Muhammed was not a Muslim.
They were Teachers
who taught Love.
Love was their Religion.

for those with eyes to see...

Inspiratie...

voor jou | ouders | leerkrachten

The Divine Feminine...

'and i said to my body, softly
'i want to be your friend'.
it took a long breath and replied,
'i have been waiting my whole life for this...'
~ Nayyirah Waheed ~

262295 181749958546014 153255074728836 430679 2351537 n

Darkness cannot drive out darkness,
Only Light can do that.
Hate cannot drive out hate,
Only Love can do that...
~ Martin Luther King jr ~

Nieuwsbrief