Inspiratie voor leerkrachten

Het veranderd kind in het onderwijs – door Carla Muijsert

Kinderen zijn tegenwoordig ‘anders’. Ze zijn meer bewust van zichzelf en van hun omgeving en nemen steeds vaker hun eigen intuïtieve gevoel als uitgangpunt voor hun handelen. Deze en nog veel meer kenmerken, eigenschappen en gedragsuitingen horen bij een intuïtief of spiritueel mensbeeld. Omdat nog relatief weinig bekendheid is over…

Does God Exist? Albert Einstein

‘Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid.’Albert Einstein Inspirerende video: Does God Exist? Albert Einstein Einstein zei: ‘Het enige dat mijn leren in de weg staat, is mijn scholing.’

Ken Robinson over scholen en creativiteit

Twee inspirerende video’s over het onderwijs… Sir Ken Robinson pleit vermakelijk en zeer bewogen voor een onderwijssysteem dat creativiteit koestert in plaats van ondermijnt:Ken Robinson: Scholen doden de creativiteit (met Nederlandse ondertiteling). In dit scherpe en grappige vervolg op zijn legendarische toespraak stelt Sir Ken Robinson een radicale ommezwaai voor van…
Menu