De Rites van de 
Munay-ki, het Pad van Vuur
het Pad van Verlichting

Aan de Winden van het Zuiden, Grote Slang, Sacha Mama, Anaconda
Kom en wikkel je Lichtlichaam om ons heen,
Leer ons het verleden af te werpen zoals jij je huid afwerpt, in één keer,
Leer ons licht over Moeder Aarde te lopen, verbonden
en in Schoonheid
Ho!

De Munay-Ki zijn de negen inwijdingen van het helingspad van de Inca. Deze inwijdingen zijn ons geschonken door de sjamanen van de Q’eros, een volk uit het Andesgebied van Peru, dat bekend staat als de laatste nog traditioneel levende rechtstreekse afstammelingen van de Inca’s. De Munay-Ki helpt ons bij de grote overstap voorbij 2012. Dat is het moment dat beschreven is als de komst van de Nieuwe Tijd. Elke inwijding is een stap naar hoger bewustzijn en tegelijkertijd een fase in het versnelde evolutieproces van de mensheid als geheel. Volgens Alberto Villoldo, psycholoog en medisch antropoloog, degene die de sjamanen helpt hun wijsheid in het Westen te verspreiden, een krachtig hulpmiddel om de mens op het noodzakelijke niveau te brengen. Zowel lichamelijk als emotioneel en geestelijk.

Munay’ staat voor het hart en de liefde. Munay-Ki betekent zoveel als ‘ik hou van je’ met als achterliggende betekenis: ‘wees degene die je echt bent’. Voor ons een middel om te worden wie we echt zijn. De laatste rite, de ‘rite van creatie’ is pas in 2006 beschikbaar gekomen. Het is een inwijding die ons zal helpen in snel tempo bij onze lotsbestemming te komen als ‘scheppers van een nieuwe wereld’. Het helpt ons de overgang te maken van ‘homo sapiens’ naar ‘homo luminus’, de ‘verlichte mens’ die klaar is om het nieuwe tijdperk te creëren dat is begonnen op 21 december 2012.
 
Elke inwijding van de Munay-Ki kent een specifieke betekenis en kwaliteit.  Het lanceert je vermogen tot zelfheling, biedt energetische bescherming, maakt dat je vanuit een wezenlijk ander perspectief leert waarnemen en geeft je verbinding met 7 archetypische, scheppende en organiserende krachten van het universum. De inwijdingen worden doorgegeven via energetische transmissies.
 
In essentie geven de inwijdingen je de wijsheid en de kracht om je verantwoordelijkheid te accepteren voor de gehele schepping. Dat jij de schepper bent van je eigen wereld. De Inca’s leren ons hoe een wereld in harmonie en in overvloed kan zijn. De Hemel op Aarde.

In essentie, gaan de initiaties over het Hoederschap, het Hoederschap voor de Aarde. Je krijgt ze niet als prijs voor een fantastisch ego of als erkenning van welke prestatie dan ook en ze maken je ook niet tot iemand heel speciaal. Integendeel, ze maken je op een unieke manier onbelangrijk. Want alleen dan kun je, vanuit een non-ego houding, waarachtig echt tot dienst zijn.

De Inca wijzen er nadrukkelijk op dat de initiaties niet voor ons individueel bedoeld zijn, maar dat ze er zijn om met anderen te delen. Ze zullen niet opbloeien, tenzij wij ze op onze beurt weer met veel Munay, met veel liefde, doorgeven aan anderen. Nadat je alle inwijdingen ontvangen hebt, kun je op jouw beurt deze dan ook weer doorgeven aan anderen.
Munay-Ki, het Pad van Heelwording van de Inca
Een prachtig – en krachtig – hulpmiddel om te worden wie je echt bent. Je ontvangt negen inwijdingen waarmee op energetisch niveau, een transformatieproces start. Elke inwijding opent een nieuwe deur in je proces naar bewustwording, onvoorwaardelijke liefde en naar wie en wat je in wezen bent. Naar passie om je ware bestemming te kunnen manifesteren en volledig in harmonie te kunnen leven. Telkens dichter bij het bewustzijn van eenheid.
Ik deel de Munay-ki individueel (9 live of online bijeenkomsten) of in een groep (3 dagen live in Wassenaar, max. 4 deelnemers). Je ontvangt iedere Rite op 3 niveau's, mentaal in informatie, energetisch als energetische overdracht en in meditatie om er ook van binnenuit mee te verbinden. Bij aanvang van iedere sessie blikken we (kort) terug op wat zich de achterliggende periode heeft aangediend en – als de tijd het toelaat – helen we die aspecten die heling nodig hebben. Een mooie versmelting van mediumschap, trance-healing en Inca-sjamanisme waarin je processen snel en op energetisch niveau kunt doorlopen.
 
Je kunt de inwijdingen ook samen met een vriend of vriendin ontvangen.


Tijdens de laatste sessie/bijeenkomst leer je hoe je zelf de inwijdingen kunt delen, je ontvangt een hand-out en je eigen inwijdingssteen. Alle meditaties en trancereizen mag je opnemen.
 
Voorbereidende informatie

Ik adviseer je om vooraf de video's van Albert Villoldo – met Nederlandse ondertitels – te bekijken, in ieder geval deel 1 t/m 4.

 Aanbevolen literatuur
- ‘De Hoeders van de Aarde’ van Alberto Villoldo,
- ‘2012…. en daarna?!’ van Paul Liekens en Jose de Graaf.

Gerelateerde artikelen:
- Bijzondere tijden...
- En bekijk hier een wat ouder interview over de Munay-ki.

De eerstvolgende groepsinwijdingen vinden plaats op vrijdag 3 juni , 1 juli en 5 augustus a.s. van 10 - 16 uur live in Wassenaar.
Investering in jeZelf: €333.

Lees hier wat anderen zeggen over de Munay-ki en de Nusta Karpay >

Meedoen? 
Neem contact > op om de mogeluckheden te bespreken of plan een orientatiegesprekje, 👇🏼 dan kunnen we elkaar ook even zien.


We leven in een wereld waarin we de verbinding met de Natuur en de Krachten om ons heen zijn kwijtgeraakt. De tegenbeweging is ingezet. De beweging in de richting van een Nieuwe Tijd waarin we steeds meer vanuit ons Hart en onze Intuïtie gaan leven. We verlangen ernaar om diep van binnen weer de verbinding te voelen met de Zon, de Maan en de Aarde. Een verlangen naar Eenvoud.

De Rites van de Munay-Ki

De eerste vier inwijdingen zijn de basisinwijdingen. Hierbij laat je het verleden los en geef je een nieuwe richting aan je leven. Daarna volgen de initiaties die je verbinden met het rijk van de Engelen en de Aartsengelen en de verschillende afstammingslijnen van sjamanistische Inca-helers. Deze inwijdingen geven je onder meer verbinding met het Veld van onbegrensde, collectieve wijsheid.
 
In feite gaat het vooral om de juiste intentie waarmee en de juiste sfeer waarin de inwijdingen worden gegeven. Een initiatie op zich duurt een paar minuten. Wanneer jij je actief openstelt voor het ontvangen van de initiaties, zal alles in liefde jouw kant op stromen.
 
Je ontvangt de inwijdingen als zaadjes in de voedingsbodem van je energieveld. Het is vervolgens aan een ieder van ons om deze zaadjes tot wasdom te laten komen. Zodra je de initiaties hebt ontvangen, kun jij ze op jouw beurt weer doorgeven. Aan vrienden, familie, cliënten. Maar alleen in de vorm van zaadjes. 
De eerste reeks bevat 4 inwijdingen, die de volgende energieën tot bloei laten komen
 • Hampe Rite – Rite van de Heler: om te helen, jezelf en anderen. De Rite van de Heler verbindt je met een afstamming van Hoeders van de Aarde uit het verleden, die je komen bijstaan in jouw persoonlijke genezing. De Laika’s weten dat wij beschikken over een geweldige hoeveelheid van spirituele hulp. Deze Lichtwezens werken met ons terwijl we mediteren en terwijl we slapen, om de wonden van ons verleden en van onze voorouders te helen.
 • Chumpi Rite – de Rite van de Banden van Kracht die alle zware energie uit je omgeving transformeert tot voeding voor je energielichaam. De inwijding bestaat uit 5 energetische banden die in je lichtgevend energieveld worden geweven, de Banden van Kracht. Ze vertegenwoordigen de elementen Aarde, Lucht, Vuur, Water en zuiver Licht. Deze banden doen dienst als filters, die alle naar je toekomende zware energieën afbreken tot één van de vijf elementen, zodat deze energieën je kunnen voeden in plaats van je vergiftigen of ziek maken. De Banden van Kracht zijn altijd ‘ingeschakeld’. In een wereld die vervuld is van angst bieden deze Banden een aangename bescherming.
 • Ayni Karpay – Rite van Harmonie, 7 archetypen die je verbinden met loslaten, moed, wijsheid, het grotere verband. Bij deze rite ontvang je zeven archetypes in je chakras. In de eerste chakra ontvang je het archetype van de Slang, de Jaguar gaat in de tweede, de Kolibrie in de derde en de Arend in de vierde. Daarna gaat de frequentie van drie ‘Aartsengelen’ je bovenste drie chakras binnen: Huascar Inca – de Hoeder van de Benedenwereld en het onderbewustzijn – wordt in de vijfde chakra overgebracht, Quetzalcoatl - de Gevederde Slangengod van de Amerika’s en Hoeder van de Middenwereld (onze wakkere wereld) – gaat de zesde chakra binnen en in de zevende chakra gaat Pachakuti, Beschermer van de Bovenwereld en Hoeder van de Tijd die Komt. Deze inwijding helpt je het verleden af te werpen net zoals een slang haar huid afwerpt.
 • Kawaq rite – Rite van de Ziener, om te zien in de onzichtbare energetische en spirituele wereld. Deze inwijding verbindt lichtvezels uit je visuele hersenschors in het achterhoofd met het derde oog en je hartchakra. Dit maakt jouw vermogen om de onzichtbare wereld te zien wakker. Enkele maanden na het ontvangen van deze rite kun je de wereld van energie rondom je gaan waarnemen.
De tweede reeks bestaat uit 3 inwijdingen voor het helen van vrouwelijk en mannelijk aspect en je verbinding met de Aartsengelen
 • Pampamesayok – Rite van de Hoeder van de Dag, voor het helen van het vrouwelijke aspect in je en je verbinding met de aarde. De Hoeders van de Dag waren de hoeders van de stenen altaren uit de Oudheid die men op heilige plaatsen over de hele wereld vindt, van Stonehenge tot Machu Picchu. De Hoeder van de Dag is in staat beroep te doen op de kracht van deze altaren uit de Oudheid om genezing en evenwicht in de wereld te brengen.Dit inwijding is een energetische transmissie die je verbindt met een afstamming van Laika’s uit het verleden. Volgens de overlevering deden de Hoeders van de Dag een beroep op de zon die iedere ochtend opstaat en iedere avond ondergaat, zij zorgden ervoor dat mensen in harmonie met Moeder Aarde leefden en vereerden zij het vrouwelijke.De Hoeders van de Dag waren de vroedvrouwen die bij geboorte en dood aanwezig waren, alsook de kruidengeneeskundigen. Zij waren over het algemeen vrouwen en waren vertrouwd met de natuur van de vrouwelijke aarde. Deze initiatie zet het proces van de genezing van je innerlijke vrouwelijkheid in gang en helpt je over angsten heen te stappen en vrede te cultiveren.
 • Altomesayok – Rite van de Hoeder van Wijsheid, het helen van het mannelijke aspect in je en je verbinding met de oude wijsheid. De zesde is de inwijding van de Hoeder van Wijsheid. De legendes zeggen dat de oeroude wijsheid zich in de hoge bergen bevindt. De met ijs bedekte pieken over de hele wereld werden vereerd als oorden van kracht, van de Sinaïberg tot de berg Fuji en Olympus. Zij werden vereerd als plaatsen waar de mens het goddelijke ontmoette. De afstamming van Hoeders van Wijsheid zijn medicijnmannen en -vrouwen uit het verleden, die de dood hebben overwonnen en uit de tijd zijn gestapt. De Hoeder van Wijsheid heeft als taak de geneeskundige leer te beschermen en waar nodig met anderen te delen. Dit inwijding helpt je uit de tijd te stappen en te proeven van oneindigheid.
 • Kuraq Akuyek – Rite van de Hoeder van de Aarde, verbinding met de energie van Aartsengelen die voor de Aarde zorgen. Deze energie laat je toe je dromen in werkelijkheid om te zetten. Deze inwijding verbindt je met een afstamming van Aartsengelen die de Hoeders van ons Melkwegstel zijn. Zij worden vermeend een menselijke vorm te hebben en zo groot als bomen te zijn. De Hoeders van de Aarde, die de hoeders van alle leven op Aarde zijn, staan onder de rechtstreekse hoede van deze Aartsengelen en kunnen wanneer dat nodig is hun krachten ontbieden om in eender welke situatie genezing en evenwicht te brengen. Het inwijding van de Hoeders van de Aarde helpt u bij het aanleren van de methodes van de ziener en bij het dromen van de wereld in wording.
De derde reeks bestaat uit 2 inwijdingen die je verbinden met het scheppende universum en je eigen scheppingskracht
 • Mosoq Karpay – Rite van de Hoeder van de Sterren, de verbinding met het scheppende universum. Deze inwijding verankert je op een veilige manier aan de tijd na de grote verandering die zich naar zeggen zal voordoen in of rond het jaar 2012. Volgens de overlevering begint jouw fysieke lichaam na het ontvangen van deze inwijding zich te ontwikkelen tot dat van de Homo Luminus. Het verouderingsproces vertraagt en je krijgt weerstand tegen ziektes waarvoor je eerder vatbaar was. Nadat je deze inwijding heb ontvangen, kun je merken dat je niet langer gebeurtenissen in de eerste plaats op het fysieke niveau verwerkt. Wanneer je bijvoorbeeld verkouden wordt, kun je dit op energetisch niveau gaan verwerken en kan de verkoudheid bijvoorbeeld in een dag of twee door je heen spoelen, in plaats van in een week of twee. Je kunt gebeurtenissen in je leven gaan verwerken op het niveau van Spirit. Wanneer je deze inwijding ontvangt, verkrijg je heerschap over de tijd die gaat komen en over alle toekomstige generaties.
 • Taytanchis – Rite van de Schepper, de Hoeder van de Geestelijke Wezens of Creators Rite. Deze laatste rite is doorgegeven om ons voor te bereiden op de tijd die komt en zet alle andere rites kracht bij. Deze initiatie maakt je Goddelijke Licht binnenin wakker. Je ontvangt heerschappij over de hele schepping, van het kleinste zandkorreltje tot de grootste groep van melkwegstelsels in het heelal.Deze inwijding is nooit eerder op de planeet beschikbaar geweest. Hoewel enkelen dit niveau van initiatie bereikten en hun Christus- of Boeddha-bewustzijn hebben wakker gemaakt, is het tot op heden nooit eerder mogelijk geweest om deze inwijding van persoon tot persoon door te geven. Met andere woorden, hoewel een overdracht van Spirit tot mens zich wel eens heeft voorgedaan, was transmissie van mens tot mens tot noch toe onmogelijk. Het inwijding van de Schepper werd voortgebracht en aan ons geschonken door oude, wijze Inca’s in de Andes in de zomer van 2006.
Alle inwijdingen ontvang je in je energielichaam als zaden. Deze zaden ontspruiten niet door water, maar door vuur. Na iedere initiatie doe je een vuurceremonie om ze wakker te maken en te helpen groeien. Op hun beurt helpen de zaden je daarna met het verbranden van de zware energie de zich in jouw chakras heeft genesteld, zodat jouw chakras kunnen schitteren in hun oorspronkelijke licht en je omringd wordt door je regenbooglichaam.

De Munay-Ki ontvangen

Ont-dek het Inca Sjamanisme, de mystieke leer van Andes en her-inner je jouw verbinding met de Aarde en de Natuur om ons heen.

 • Maak je kennis met de oeroude Wijsheid van de Inca
 • Leer je hun werelden kennen en laat je dat oeroude Weten in jezelf ontwaken
 • Maak je kennis met een leven in Liefde, Schoonheid, Eenvoud en Dankbaarheid
 • En leer je hoe je voor jezelf een Heilige, Gewijde Ruimte kunt creëren

De eerstvolgende groepsinwijdingen vinden plaats op
vrijdag 3 juni , 1 juli en 5 augustus a.s. van 10 - 16 uur live in Wassenaar.
Investering in jeZelf: €333.

Lees hier wat anderen zeggen over de Munay-ki en de Nusta Karpay >

De Munay-ki ontvangen?
Neem contact > op om de mogeluckheden te bespreken of plan een orientatiegesprekje, 👇🏼 dan kunnen we elkaar ook even zien.

Germaine Domatilia | Intuitive | Healer

Iets meer dan 10 jaar geleden was ik een gestreste werkende moeder van 3 kinderen, die probeerde iedereen gelukkig te houden en putte ik mezelf daarbij volledig uit. Totdat ik erachter kwam dat ik gevoeliger was dan de mensen om me heen en ontdekte hoe ik dit schijnbare ongemak, kon omzetten in mijn kracht. Zelfs in mijn levensdoel. Want sindsdien is het mijn missie om andere gevoelige en zeer gevoelige mensen te helpen zich te openen naar hun grotere potentieel door te ontdekken dat die gevoeligheid juist je kracht is.

Het credo der Sjamanen


Ik koester de Aarde, zij is mijn Moeder
Ik koester de Hemel, hij is mijn Vader,
Ik koester de Dieren, zij zijn mijn Broers en Gidsen,
Ik koester de Grote Geest, Hij is mijn Bron...