Message from The Beyond – Sta op Mensen, sta op…!

(English below)

‘Yesterday we obeyed kings and bent our necks before emperors.
But today we kneel only to truth, follow only beauty, and obey only love.
― Kahlil Gibran, The Vision: Reflections on the Way of the Soul

Word je bewust van de oneindige kracht die in elke cel van je lichaam verborgen ligt.
Jullie zijn niet bestemd om slaven te zijn, te gehoorzamen aan zogenaamde koningen.
Jullie zijn Koningen & Koninginnen die aan niemand en niets anders gehoorzamen dan aan Liefde.

Zodra jullie je bewust worden van de aangeboren kracht en wijsheid die in je botten verborgen ligt, zijn jullie in staat om jezelf in minder dan een oogwenk te bevrijden van de onzichtbare banden van slavernij die het menselijk ras eeuwenlang tot slaaf hebben gemaakt.

Wees moedig, herinner je wie je bent en laat je angst varen.
Word je bewust van de programmering die jullie gedachten beheerst en een wereld creëert die niet de jouwe is.

Neem volledig bezit van je energie, je gedachten, je gevoelens en droom je wereld tot bestaan.

Bevrijd Lichaam, Ziel en Geest van schuld en schaamte en je zal de weg naar de Nieuwe Aarde kennen.

Laat het van binnenuit tevoorschijn komen,
Zie het, voel het en hou het vast in je gedachten.

Word je bewust van wat je denkt en neem daar volledig verantwoordelijkheid voor want dit is wat je creëert…

Stap weg van angst, verbind je met je Hart en zie de Nieuwe Aarde ontstaan, van binnen, dan ook van buiten.

Alles is omgekeerd…

Er is geen ‘eerst zien dan geloven’,
Alleen ‘eerst geloven dan zien’…

In liefde en dankbaarheid,
Maria van Magdala 🌹

Walk and touch Peace every moment.
Walk and touch Happiness every moment.
Each step brings a fresh breeze.
Each step makes a flower bloom.
Kiss the Earth with your feet.
Bring the Earth your love and happiness.
The Earth will be safewhen we feel safe in ourselves.
~ Thich Nhat Hanh ~

Rise Humanity, rise…!

Become aware of the infinite power hidden within every cell of your body.
You are not mend to be slaves obeying to wannabe kings.
You are Kings & Queens obeying to no one and no-thing but Love.

Once you become aware of the innate power and wisdom hidden in your bones, in less than the blink of an eye you are able to free yourselves from the invisible bonds of slavery that have enslaved the human race for centuries.

Be brave, remember who you are and abandon fear.
Become aware of the programming that has been ruling your minds creating a world that is not yours…

Take full ownership over your energy, your thoughts, your feelings and dream your world into being.

Free the Body, the Soul and the Mind from guilt and shame and you’ll know the path to the New Earth.

Let it emerge from within,
See it, feel it and hold it in your thoughts.

Become aware of what you are thinking and take full ownership of that for this is what you create…

Step away from fear, connect to your Heart and see the New Earth arising within as without.

Everything is inverted…

There’s no see then believe,
Only believe then see…

In love & gratitude,
Mary of Magdala 🌹

Walk and touch Peace every moment.
Walk and touch Happiness every moment.
Each step brings a fresh breeze.
Each step makes a flower bloom.
Kiss the Earth with your feet.
Bring the Earth your love and happiness.
The Earth will be safewhen we feel safe in ourselves.
~ Thich Nhat Hanh ~

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Inspiratie voor jou, Nieuws & Inspiratie
Menu