Message from The Beyond – Awaken and remember your Essence

Awaken and remember your Essence

We’re here…

Efforting endlessly on behalf of Mankind,
Behind the scenes, from behind the veils.
Counterbalancing the dark with Light,
Battering the shadows in your dreams.

Wake up Mankind, wake up,
Become aware of the war that is going on,
The war in you Heads,
The war in your Hearts,
And thus, a war in the World.

A war over your consciousness, your life energy,
Your unconscious mind is under attack.
Rid yourself of the brainwash and mind control,
Step beyond mind into your heart,

Remember…

The invitation is to become aware,
Of this infinite source of power that is within you,
That wants to be seen and acknowledged
So it can work on your behalf, 
On behalf of Mankind.

Awaken and remember your essence.

We are battling on your behalf,
But you must join us in battle.
The battle in your own mind

Become a Sacred Spiritual Warrior
Make peace and embrace your mind,
Learn to embrace your Body, 
Recognize both are your allies,
Sources of infinite Power and Wisdom.

Overcome the slave self,
Uncover your true autonomous Self
Your Sovereign Self
That which is nameless, faceless, timeless…
And infinitely Powerful…

You are not alone… you are All-One

Your Pleiadean Family of Light

Word wakker en herinner je je Essentie

We zijn hier…

Eindeloos aan het werk voor de Mensheid
Achter de schermen, van achter de sluiers.
Tegenwicht biedend aan het donker met Licht,
De schaduw in je dromen te lijf gaand.

Word wakker Mensheid, word wakker,
Word je bewust van de oorlog die gaande is,
De oorlog in je Hoofd,
De oorlog in je Hart,
En dus, een oorlog in de Wereld.

Een oorlog om je bewustzijn, je levensenergie,
Je onderbewustzijn wordt aangevallen.
Bevrijd jezelf van brainwash en mind control,
Ga voorbij het verstand naar je hart,

Her-inner je…

Een uitnodiging om bewust te worden.
Van die oneindige bron van kracht die in je zit,
Die gezien en erkend wil worden.
Zodat hij voor jou kan werken, 
Ten behoeve van het Menselijk ras.

Word wakker en herinner je essentie.
Wij strijden voor jullie,
Maar jij moet deelnemen in de strijd.
De strijd in je eigen Geest

Wees die Sacred Spiritual Warrior
Maak vrede en omarm je Mind,
Leer je Lichaam te omhelzen, 
Erken dat beiden bondgenoten zijn,
Bronnen van oneindige Kracht en Wijsheid.

Bevrijd je van het slaaf-zelf,
Ont-dek je ware autonome Zelf
Je soevereine Zelf
Dat naamloos, gezichtloos, tijdloos is…
En oneindig Krachtig…

Je bent niet alleen… je Bent Al-een…

Jouw Pleiadische Familie van Licht

Door: Germaine. 🌹

Photo credit: Steve Nobel

Healing & Meditatiecirkel Pleiadische Familie van Licht

A.s. donderdag 4 november tijdens de Nieuwe Maan de Healing & Meditatiecirkel: Ontmoeting met onze Pleiadische Familie van Licht – To Awaken and Remember our Essence…

Om 19.30 uur via Zoom, de investering in jeZelf is €22*. We maken een opname, die ontvang je achteraf.

Hier kun je je inschrijven >

Fijn om je donderdag te ont-moeten… 🛸🐬🌈

In Liefde,
: Germaine.🌹

* Wil je graag meedoen maar trek je dit financieel niet, neem dan contact met me op hoe we dit voor jou mogeluck kunnen maken.

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Inspiratie voor jou, Nieuws & Inspiratie
Menu