in Inspiratie voor ouders

(Nieuwetijds)kinderen

“Ik trachtte het kind te bereiken met een woord;
maar het ging aan hem voorbij, niet gehoord.
Ik trachtte het kind te bereiken met een boek
maar hij gaf me alleen een verbaasd gebaar.
Wanhopig, wendde ik me opzij
‘Hoe kan ik dit kind bereiken?’, zeg het mij.
Hij fluisterde in mijn oor en zei: ‘Kom, speel met mij’.”
bron onbekend

‘Nieuwetijdskinderen’, ‘indigokinderen’ en ‘kristalkinderen’, verschillende namen voor (hoog)gevoelige kinderen. Intuïtief zeer goed ontwikkelde kinderen die vaak over paranormale gaven beschikken en een hoogontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid hebben. Ze ervaren hun omgeving op een manier waar wij niet altijd even goed raad mee weten. De juiste begeleiding is belangrijk voor deze kinderen, zodat ze weer lekker in hun vel komen te zitten.

(Hoog-)gevoelige of nieuwetijdskinderen lopen voor op de tijd die komt, de Nieuwe Tijd. Een tijd die veranderingen met zich meebrengt. Om ons heen in de wereld en in het bewustzijn van de mensheid. Een tijd waarin we vanuit weer vanuit ons gevoel en ons hart gaan leven in plaats van angst, ons hoofd en onze ratio. Deze kinderen zijn voorlopers op deze Tijd.

Vaak wordt aan mij gevraagd: ‘Is mijn kind een sterrenkind, of een kristal of een indigo?’ Persoonlijk vind ik dit soort labels niet zo interessant. ‘Weer een plakker erbij’, denk ik dan. Waar het mij om gaat is dat zij de juist begeleiding krijgen in hun Zijn hier op Aarde. Door mij in de vorm van inzichten en handvatten, maar daarnaast – nog veel belangrijker – hebben ze jouw hulp als ouder of verzorger hard nodig.

Het vermogen om zich aan te passen aan onze bestaansrealiteit hebben deze kinderen veelal namelijk niet meer. Ze willen gewoon zichzelf zijn! En ze vragen aan jou om je aan hen aan te passen, niet andersom! Soms niet omdat ze het niet willen, maar gewoonweg omdat ze het niet kunnen. Deze kinderen leven in Waarheid en in Liefde, vanuit hun gevoel. Ze nodigen je uit om met hun ogen te leren kijken, de ogen van je Hart, van je gevoel en je intuitie. Zodat je hen weer kunt gaan zien voor wie en wat zij in wezen zijn: niets anders dan Liefde!

Vragen waarmee ik geconfronteerd wordt, lopen uiteen van ‘mijn kind is bang en wil niet gaan slapen’, tot ‘mijn kind ziet overleden mensen’. Afhankelijk van het bewustzijn en de leeftijd van het kind, kan ik het kind bevestigen en bekrachtigen in hetgeen het waarneemt en het de nodige handreikingen doen zodat het niet meer bang hoeft te zijn en zichzelf kan beschermen. Of het is ‘onhandelbaar’ in welk geval er een duidelijk beroep op de ouder wordt gedaan om in zijn of haar wereld te stappen. In het eerste geval werk ik met het kind, in het tweede geval met jou als ouder. Dat vraagt van jou dat je je openstelt voor hetgeen zich aandient en – en dit geldt eigenlijk voor beide gevallen – dat je bereidt bent de wereld van je kind te leren kennen en te betreden.

In mijn praktijk begeleid ik kinderen en jongeren in hun (hoog)gevoeligheid, leer ze om te gaan met de energieen om zich heen en om in hun eigen energie te blijven. Vanaf 8/9 jaar zijn kinderen welkom in de praktijk. Voor baby’s en jongere kinderen kan een sessie ook inzicht geven, wanneer een baby veel huilt bijvoorbeeld. Een sessie voor deze jongere kinderen gebeurt op afstand of in de praktijk in aanwezigheid van (een van) de ouders.
 
Bekijk ook het interview Sterrenkinderen waarin ik vertel hoe ik met deze kinderen werk.

Hoe herken je een hooggevoelig- of nieuwetijdskind?

Doe de Highly Sensitive Kid (HSK) test.

Onderstaande kenmerken van nieuwetijdskinderen komen uit een channeling van Pamela Kribbe. De hele tekst vind je onder Inspiratie voor ouders.

Kenmerken van de “nieuwetijdskinderen”:

 • De nieuwe kinderen zijn in toenemende mate heldervoelend, empathisch en telepathisch. Ze pikken gemakkelijk gevoelens op van anderen. De grens tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de ‘onzichtbare’ wereld van gevoelens, stemmingen en energieën is heel vloeiend voor hen. Ze nemen “de binnenkant” makkelijker waar en laten zich niet misleiden door uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat er zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve waarneming is trefzeker.
 • Nieuwetijdskinderen zijn vredestichters: ze voelen de impuls om tegengestelde belangen te willen verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Tezamen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg oud en volwassen zijn: ze begrijpen hun ouders soms beter dan deze zichzelf of elkaar begrijpen en ze proberen hen vaak te helpen of een brug te slaan tussen beiden. Ze worden in hun gevoel ‘de ouder van hun ouders’ en kunnen gaan zich identificeren met deze helpende, therapeutische rol. Een deel van hun onbevangen kind-zijn kan daarmee verloren gaan.
 • De nieuwe kinderen zijn idealistisch. Ze zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze worden geïnspireerd door idealen als gelijkheid, broederschap en respect voor de natuur. In hun aura zie je vaak dat de hoogste twee chakra’s wijd open staan: ze kunnen daardoor veel inspiratie, inzicht en enthousiasme ervaren. Maar vaak zie je ook dat deze energie niet (helemaal) geaard is, wat zich uit in zweverigheid, rusteloosheid, dromerigheid of gebrek aan realiteitszin.
 • Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met vooropgestelde structuren en mentale kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, onvoorspelbaarheid en individualiteit. Eigenlijk zijn zij hier om ons te leren breken met een traditie van overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen tot op zekere hoogte gevoelswezens zijn, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen ernstige gedragsstoornissen. Zij zitten als het ware met één been al zo sterk verankerd in een hartbewustzijn, dat zij niet meer terug kunnen.
 • Mede vanwege dit sterke intuïtieve bewustzijn en hun onvermogen zich aan te passen, kunnen nieuwetijdskinderen overkomen als rebels, “anders” of eigenzinnig. Feitelijk is het niet hun intentie opstandig te zijn. Zij willen gewoon zichzelf zijn. Maar als daar geen ruimte voor is, kunnen het drop-outs worden, eenlingen die aan de rand van de maatschappij leven.
 • Omdat zij minder door angst en zelfbehoud worden aangedreven, zijn ze minder gevoelig voor dwang, autoriteit en discipline. Toch kunnen ze intens lijden en in verwarring raken door het onbegrip dat ze ontmoeten. Ze kunnen zich daardoor vervreemd en eenzaam voelen en zich afvragen wat eigenlijk de zin is van hun aanwezigheid op aarde. Als ze echter wel hun plek vinden en hun creatieve en spirituele energie tot uitdrukking brengen, zijn ze in hun ideeën origineel en inspirerend en in hun omgang met mensen zachtmoedig, loyaal en niet-competitief.

© Pamela Kribbe 2008
www.pamela-kribbe.nl

Andere kenmerken en lichamelijke klachten:

 • als baby veel huilen,
 • als kind soms dromerig en afwezig zijn,
 • last hebben van concentratieproblemen of hyperactief gedrag,
 • gevoelig zijn voor bepaalde stemmingen van mensen of voor de spanningen tussen mensen,
 • emotioneel reageren op hun omgeving,
 • geen vlees willen eten,
 • angstig zijn,
 • bedplassen,
 • allergie voor bepaalde voedingsstoffen, zoals koemelk, kleurstoffen, etc.
 • huidproblemen,
 • astma,
 • dyslexie.

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu