in Nieuwsbrief

Nieuws uit de praktijk – De energie van Vrijheid…

The rain has stopped,
the clouds have drifted away,
and the weather is clear again.
If your heart is pure,
then all things in your world are pure.
Abandon this fleeting world,
Abandon yourself,
Then the moon and flowers
will guide you along the way.
~ Ryokan ~

Oktober 2013. Over een paar dagen is het precies 5 jaar geleden dat ik mijn praktijk ben gestart. Op 1 november 2008 verruilde ik veiligheid en zekerheid van een ‘goede baan’ bij een Ministerie voor een leven in vrijheid. Liet ik alle financiële zekerheden los en begon ik aan het avontuur dat Leven heet. Doodeng, maar het voelde echt zo goed…

Ik heb geen moment getwijfeld aan mijn keuze en heb alle angsten die deze beslissing met zich meebracht er laten zijn. Met van binnen een enorme rust en een weten dat het goed was, ondanks de buitenwereld, familie, vrienden en collega’s, die hun wenkbrauwen lichtjes optrokken en dachten ‘die land vanzelf wel weer’. Support was er echter wel volop vanuit de Lichtwereld. Nog geen maand later wonnen we een aanzienlijk geldbedrag… pfff… gedragen door het Universum… dankbaar…

Inmiddels zijn we dus al weer 5 jaar verder en hebben zowel de praktijk als ik een enorme groei doorgemaakt. Persoonlijk, in activiteiten, de ontwikkeling van mijn persoon en de praktijk gaan hand in hand. Een oud patroon was echter stilletjes meegekomen: mijn best doen. Mijn best doen om steeds weer nieuwe activiteiten, workshops, cursussen, cirkels en andere activiteiten te initiëren en te organiseren. Sommige geïnspireerd, andere geïmiteerd, opnieuw druk, druk, druk met van alles en nog wat. Tot er eind vorig jaar een verstilling intrad, even pas op de plaats. En ik kon zien dat ik in een andere vorm en in een andere context exact hetzelfde patroon had gemanifesteerd als jaren daarvoor in het bedrijfsleven. Druk met van alles en voorbij lopend aan mijn diepste Zelf… auw…

Ondanks het vertrouwen in en de support van de Lichtwereld, was ik onbewust nog steeds bezig mezelf te bewijzen. Om aan de buitenwereld te laten zien hoe goed het met mij en mijn ‘spiriwiri’ praktijk ging, hoe succesvol ik was. En daar had ik voor mezelf ook nog eens wat extra druk op gezet, want ja, vanuit de 3d bezien, maakte ik natuurlijk wel een heel zweverige keuze: van een goedbetaalde baan naar een spirituele praktijk, als medium… Dus ‘moest’ ik ook wel laten zien hoe geweldig en succesvol deze overstap was geweest. Onbewust weer gevangen in de tentakels van Angst… me nu gelukkig bewust van de onvrijheid die dit patroon en deze gedachten met zich meebrachten…

Bovendien voelde ik al een tijd dat er andere energieën gezien willen worden. De vorm kon ik nog niet duiden, de verbanden waren nog niet helder en dus kon ik het nog niet in de stof zetten… onrust. Ook voelde ik heel duidelijk dat een aantal dingen die ik wel deed, niet meer bij me pasten. Alleen de mogelijkheid om dit los te laten, zag ik nog niet… nog meer onrust… En als het dan toch aan het onrusten is, voeg daar dan de, toch wel, turbulentie in mijn privéleven aan toe en dan heb je me daar waar ik eigenlijk niet wil zijn… in verwarring…

Dezelfde verwarring die ik ook in mijn werk in de ‘gewone’ wereld had ervaren… Eenzelfde energiepatroon dat ik opnieuw manifesteerde, opnieuw had gecreëerd, alleen dit keer was ik me er gelukkig van bewust… Bewust genoeg om even een stap achteruit te zetten en de situatie te aanschouwen. Wat ik had neergezet de achterliggende periode, wat daarvan goed voelde en wat eigenlijk begon te wringen… en… wat dan wel…?

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over het perspectief van de Ziel en hoe de situatie in Syrië haar invloed uitoefende op mijn Zijn. Naar aanleiding daarvan hadden we op 11 september (!) een cirkel in het teken van vrede: ‘PEACE, just peace…’. Een prachtige, diep inwerkende cirkel waarin we werkten aan het brengen van Licht naar delen van de Aarde die het nodig hebben en naar delen van het lichaam. Waarmee we werkten aan het helen van de Aarde en jeZelf. Dat gaat eigenlijk vanzelf, want jouw lichaam is het element Aarde in jou. Wanneer je heling brengt aan de Aarde, heel je je lichaam en andersom… Het was zo’n bijzondere cirkel, die zo diep bij me binnenkwam en zo lang doorwerkte, dat ik erover heb geschreven in ‘Een bijzondere reis voor Vrede…’.

Geschreven, maar toen niet gepubliceerd, want dit schrijven eindigde namelijk met de intentie om deze cirkel vaker te doen, op donatiebasis… omdat ik het belangrijk vind dat iedereen aan den lijve kan ondervinden hoe eenvoudig en hoe gemakkelijk het is om vanuit je eigen Zijn heling te brengen in je lichaam en ook in de wereld… niet langer machteloos toezien, maar zelf actie ondernemen… hoe empowering… pffff en oeps… want daarmee stokte het verhaal… er werd weer even wat aangeraakt…

Ik stoei namelijk al veel langer met de diensten die ik aanbied en de uitwisseling die daar tegenover staat. Een energetische uitwisseling waarvan ik weet dat die genoeg mensen ervan weerhoud om een afspraak te maken. En dat terwijl het zo belangrijk is voor een ieder, voor de wereld om dieper tot jezelf te ontwaken. En dan voel ik ook in mezelf dat er wat stagneert… want enerzijds is er een vorm van uitwisseling nodig anders ontstaat er disbalans. Op mijn nota’s staat ook ‘je ontvangt en geeft voor wat je hebt ontvangen. Zo komt een doorgaande beweging van overvloed tot stand’. Anderzijds voelde ik ook steeds duidelijker de beperking die de traditionele geldstroom met zich meebrengt…

Energetisch is het fenomeen geld verbonden met de levensenergie. Zodra je levensenergie mag stromen, stroomt ook de geldstroom, dus waar zat dan nog de onvrijheid…? Het grappige is dan te constateren dat juist dat fenomeen geld en alles wat daarmee en daar verbonden zit, mijn levensenergie indamt… en werd ik geholpen door een mooie Ziel, die onverwachts deed wat ik misschien wel tijden wilde doen: de tarieven volledig loslaten… oeps…

Ik voelde meteen in mezelf een hele trits ‘ja maar-en’ opkomen, voelde dat ik uit mijn aarding schoot, naar mijn hoofd, de ratio en tegelijkertijd wetend dat er hierin in mijn wezen dus iets werd aangeraakt, een angst… eenzelfde soort angst die ik 5 jaar eerder had gevoeld in het opzeggen van mijn baan en alle financiële zekerheden… ok… wat dan… want tegelijkertijd voelde het zo kloppend. Zoals het ook voor mij kloppend voelt om een aantal tarieven los te laten…

Het moment dat ik mezelf toestond dit te doen, voelde ik meteen diep van binnen een enorme opluchting. Zonder nog maar iets te hebben gedaan, voelde ik de bevrijding van de beperking, de conditionering, de programmering die voor mij naar nu bleek samenhing met het fenomeen geld… ‘Er moet wel wat tegenover staan’, ‘er moet wel kwaliteit worden geleverd’, ‘er moet wel resultaat worden behaald’, ‘er moet wel worden gescoord’. Allemaal onbewuste patronen die kleefden aan de geldstroom. Allemaal gedachten en overtuigingen waarvan ik me bewust ben dat die in mijn werk juist belemmerend werken, maar die dus middels tarieven, onbewust hun invloed uitoefenden… er voor zorgden dat mijn levensenergie niet volledig vrij kon stromen…

Ook werd me duidelijk dat ik onbewust toch al die tijd heel erg mijn best heb gedaan om mijn praktijk en mijn activiteiten in te passen in het oude paradigma… in te persen in de regels, normen en waarden zoals die gelden binnen de maatschappij, daarin geaccepteerd te worden… Terwijl dit eigenlijk een onmogelijkheid is voor mij en mijn activiteiten, want die zijn verbonden met de Nieuwe Tijd, het nieuwe paradigma, dat wat er nog niet is… de Nieuwe Tijd die ik mag helpen geboren worden.

Mijn activiteiten gaan voorbij aan tijd, ruimte en ratio, aan de gevestigde orde en hoe het daar al dan niet geregeld is. Niets van wat ik doe, is bewezen, toch werkt het. Door mijn best te doen om deze energieën en activiteiten in te passen in het oude wereldbeeld en – onbewust – mijn best te doen om aan de 3d wereld te bewijzen dat het toch echt wel werkt, ontkrachtte ik niet alleen mezelf maar ook de energieën… wat een inzichten… en wat een energielek…

Werkelijk een openbaring… tegelijk een dankbaarheid voor dit weten… en daarmee ook daadkracht om het nu wel in de stof te zetten… Want waar ik een paar weken geleden twijfelde en geen volmondig ‘ja’ kon zeggen tegen een Healing & Meditatiecirkel op donatiebasis, kan ik dat nu wel. Datzelfde geldt voor de consulten en de cursussen voor kinderen, jongeren en studenten. Als er een groep is die er recht op heeft om zich bewust te worden van wie ze in Wezen zijn, zich vrij te maken van beperking en om ze te helpen duiden wat ze nu eigenlijk voelen en ervaren, dan zijn zij dat wel. Zonder zich te laten weerhouden door tarieven die wellicht te hoog zijn voor hen of hun ouders. Dit laatste geldt overigens voor alle cursussen en/of workshops die verbonden zijn met de Energie van de Nieuwe Tijd. Ook daarvoor geldt vanaf nu dat je ontvangt en geeft voor wat je hebt ontvangen: wat je kunt missen of wat het je waard is…

Niet zo lang geleden was er weer zo’n prachtige jonge ziel in mijn praktijk. Ik voel dan in mezelf opnieuw de verwondering en de dankbaarheid om met deze energieën te mogen werken, kinderen, jong volwassenen, studenten… die vaak zo gevoelig zijn, in hun gevoeligheid nog zo dicht bij hun gevoel staan en dan in het energetisch 3d geweld door de bomen het bos niet meer zien… Juist zij hebben het zo nodig hun eigen energie en hun eigen kracht te leren kennen. Bijzonder telkens weer om te zien hoe gemakkelijk ze dan, vaak in een uurtje, hun basis weer terug vinden en een stuk weerbaarder de deur uitgaan… in hun eigen kracht… daar word ik nou zo blij van…!

Word vervolgd…

Namaste,
Germaine Domatilia

Reacties

27 oktober 2013 10:51 Beste Germaine,
Wat een mooi artikel en ik ben zo blij dat je hiertoe besloten hebt. Zelf werk ik al sinds mijn 24 ste jaar op basis van giften. Het verrijkt je liefdevolle hulpverlening en je leert vertrouwen op het feit dat er naar je toekomt wat je nodig hebt. Ik heb nog twee dagen een baan in het onderwijs en heb het iets makkelijker dan jij. Toch hoop ik mijn eigen praktijkje op te starten op basis van giften. Ooit wil ik mijn baan in het onderwijs opzeggen en mij volledig richten op de hulpverlening met kinderen. Ik weet zeker dat het allemaal goed komt en je voldoende giften zult ontvangen om door te gaan op de weg die je bent ingeslagen!
Met warme groet

27 oktober 2013 22:21 Lieve Germaine, wat heb je dit weer prachtig verwoord. Ik voel de energie van warmte en liefde. Namaste xxx

28 oktober 2013 11:10 Lieve Germaine,
Wat een mooie nieuwsbrief dit keer!! En wat een goed idee om op donatiebasis te werken.
Ikzelf had dat idee jaren geleden ook, maar had geen praktijk.
Nu ben ik toch echt van plan een praktijk te starten, maar zoek nog naar de vorm en locatie.
Maar voor je herinnering aan het donatiesysteem ben ik dankbaar.
Ook ik was inmiddels in de 3d-modus geschoten…
in licht en liefde

28 oktober 2013 11:11 Hoi Germaine,
Even reageren op je nieuwsbrief die ik ook ontvang. Ten eerste vind ik het erg mooi dat je je altijd zo bloot durft te geven in je schrijven. Want je schrijft heel vaak persoonlijke verhalen. Ik haal er veel uit, maar bovenal vind ik het dapper! En ook heel erg mooi dat je stap hebt genomen om een deel van je tarieven vrij te laten! Zelf sta ik ook op het punt om mijn praktijk geboren te laten worden en vrije tarieven hanteren is iets wat ik al heel lang voel van binnen. Dus ik herken al je dilemma’s en in je nieuwsbrief zet je voor mij alles weer op een rij. 🙂
Fijn, dankjewel en ga door met het goede werk!
Warme groet

28 oktober 2013 11:11 lieve Gemaine,
Ik heal ook zoals jij healt… in die vrije stroom en ik ervaar het als een heerlijke manier van zijn.
Dank dat je dit zo mooi schrijft naar de buitenwereld. Het is dat wat mij zo trekt aan jou… je durft je processen neer te schrijven … het maakt je ongelooflijk mooi en krachtig.
Ik zie je graag!
zoen

28 oktober 2013 11:12 Joeps, yikes, jeetje….ik zit hier te shaken. Goedendag.
Je raakt precies een heel belangrijk deel van mij. Ook ik worstel hiermee, met geld, aanpassen, scoren….
Door jouw tekst, jouw vibes, komt er veel in beweging…
Dank je wel mooi mens…
Lieve hartegroeten

28 oktober 2013 11:13 Hi Germaine,
Wat een prachtige nieuwsbrief heb je geschreven en hoe bijzonder om je hele proces rond het omgaan met geldstromen met ons te delen. Voor mij zeer inspirerend want ook ik hanteer het donatieprincipe, maar worstel daar ook regelmatig mee! Terwijl ik diep van binnen altijd heb geweten dat het klopt en dat het de bedoeling is dat iedereen die mijn pad kruist en om hulp vraagt, de hulp ook krijgt! Dat is niet afhankelijk van geld en ik voel ook een diepe overtuiging dat als ik doe wat ik moet doen in dit leven de geldstroom altijd zal volgen!
Dank je wel voor je mooie verhaal!
Lieve groet

28 oktober 2013 11:14 Mooi! Ik lees je nieuwsbrief altijd met veel bewondering. Je openheid
en je toegankelijke manier van schrijven raken me keer op keer. Ik vind er herkenning, bevestiging, steun in. Je inspireert me telkens
weer om in mijn eigen leven het ‘oude’ stukje bij beetje los te laten en te vertrouwen op mijn innerlijke kompas ondanks de soms diepe gevoelens
van angst, onzekerheid/twijfel en negatieve overtuigingen die daarbij naar boven komen. Dank voor het delen 🙂

28 oktober 2013 11:15 Lieve Germaine, bedankt voor de laatste nieuwsbrief. Ik ben diep onder de indruk van je openheid. Wat een moed toon je en groot vertrouwen in onze Lichtwereld. Ik denk nog vaak aan de sessies met jou in Den Haag en wat het voor mij heeft gebracht. Respect!

28 oktober 2013 11:15 ..het is weer een mooie lieffie…en geld…we mogen er anders naar kijken, evenals ons best doen..xxx

28 oktober 2013 11:16 Mooie tekst bij inspiratie, germaine en voor mij ook helemaal waar! Groetjes

28 oktober 2013 11:16 Hi meis,
Vind dat je het heel mooi heb beschreven je gevoel alles.
En het klopt helemaal wat je zegt. Xx

28 oktober 2013 11:17 Mooi geschreven. Dankjewel.

28 oktober 2013 11:17 Wow meis. Voelt wel heel bevrijdend…..maar ben zelf nog niet zo ver. Kan nu net alle kosten betalen met wat ik binnen krijg per maand.
Maar voel wel dat we (ook ik) uiteindelijk die kant op gaan.
Spannend! xxx

28 oktober 2013 14:10 Hi Germaine,
Allereerst nogmaals bedankt voor die prachtige sessie met mijn hond. Het heeft ons nog closer gemaakt en ik ben afgestemd op haar behoeften. Ook ben ik gaan lezen op de website van de Germaanse geneeskunst en alles valt op z’n plek. Ik ondersteun nu met kruiden en speciaal voer en we zullen zien hoe het verder loopt.
Daarnaast las ik je laatste nieuwsbrief over het loslaten van de materiele zekerheid etc. Nou, ik kreeg er tranen van in mijn ogen.
Zoals ik vertelde is er bij mij ook een eind aan het naderen van een carrière, die niet meer bij me past en waar ik eigenlijk helemaal niet meer achtersta (de GGZ). Daarbij kwam de paniek, van het gevoel van te kort te gaan komen en wat moet ik nu doen en hoe zorg ik dat er geld wordt verdiend. Dit staat net als bij jou in contrast tot wat je aanbiedt. Ik wil echt mensen helpen, maar realiseer me, dat als ik tarieven ga hanteren die normaal zijn in de maatschappij, ik waarschijnlijk niet eens de kans ga krijgen om die hulp te gaan bieden. Het wordt dan te hoogdrempelig.
Door jouw moedige stap, heb ik ook een knop kunnen omzetten en kan ineens creatiever bedenken hoe ik mensen kan begeleiden, ook als ze geen geld hebben. Het antwoord is nog niet compleet, maar ik voel dat het er aankomt, als ik maar opensta voor de mogelijkheden en niet de liefde voor de mensen uit het oog verlies.
Bedankt voor de inspiratie en veel sterkte en liefde in de toekomst.
Hartegroet

28 oktober 2013 20:50 Dankjewel voor dat jij zo mooi verwoordt wat ik altijd al denk.

29 oktober 2013 13:12 Hi Germaine,
Wat een mooie stap! Ook ik heb in 2011 mijn baan opgezegd om tijd en ruimte te maken voor mijn praktijk als energetisch therapeut. Het geld is voor mij ook een beperkende factor, zo voelt het. De hypotheek en de kosten voor een kind en een huishouden moeten toch betaald worden..
De levensstroom…ik probeer er in rust en stilte te komen, me niet gek te laten maken door mensen die me juist willen activeren tot dingen die ik zou moeten doen… Ik hoef enkel te ZIJN..
Ik heb laatst als actie een loting gedaan, konden mensen een consult winnen en mochten ze zelf weten wat zij als tegenprestatie gaven. Héél fijn om te geven en me te laten verrassen!!
Ga zo door! Dank voor de herkenning, ik kom nog eens terug bij je blog 😉
Warme groet

30 oktober 2013 15:59 Wat mooi ! En geen toeval dat ik dit tref terwijl ik midden in het afsluiten zit van het werken in een grote organisatie die al op diverse momenten zover van mijn zielswerk afstaat. je hebt me het antwoord aangereikt wat ik zocht , dank je !

31 oktober 2013 01:30 Dankjewel Germaine,
ik had het zo nodig om bevestiging te krijgen voor de richting die ik voelde dat mijn center en praktijk moeten gaan. Het is de nieuwe orde die zich al een poosje heeft aangekondigd. Dapper zijn degenen die zich heerlijk in dit nieuwe zijn laten meevoeren, helaas zal het niet zo lang meer duren voordat het een “must” wordt om een consult, massage, energie sessie of wat dan ook aan te bieden voor 2 kippen, zak boontjes of auto reparatie, dak isolatie etc Iedere maand biedt ik de meditatie cirkels met een donatie box aan en vaak sta ik verstelt van het moois dat mensen achterlaten in geld, woorden, daden en energie. Je ontvangt zoveel meer. Bedankt, door jouw schrijven voel ik dat er ruimte is om nog dieper te gaan in dit nieuwetijdsconcept.

18 februari 2014 21:46
Een waardevol bericht met veel inhoud. Ik herken de grote verschillen tussen het oude paradigma en de nieuwe tijd. Deze week kwam ik ook tot inzicht dat ik te hard aan het werk ben om mijn steentje bij te dragen meer ruimte te geven aan de Nieuwe Tijd. Dit gedrag van “hard werken om” hoort bij de oude tijd en geeft weinig ruimte om de energie te laten stromen. Wat een inzicht was dat! Ook ben ik bezig met geld. Ik heb gekeken naar mijn overtuigingen over geld. Welke prijs ik betaald heb deze overtuigingen te geloven en hoe ik deze kan omzetten in overtuigingen die gaan over overvloed. Ik heb ook een betaalde baan ingeruild voor mijn praktijk ViaKlank waar ik slechthorenden begeleid in een gezond en actief leven, zodat zij het maximale uit hun leven kunnen halen. In deze begin fase ben ik dus hard aan het werk geweest om mezelf bekend te maken. Nu laat ik dit krampachtige los. Ik merk dat het voor mensen een grote stap is zich aan te melden voor mijn activiteiten van klank-ontspanning en energiewerk. Ter kennismaking heb ik afgelopen week ingevoerd dat de eerste afspraak gratis is. Hier lees ik het alternatief dat ze zelf een bedrag mogen op waarde mogen bepalen. Daar had ik al eens eerder van gehoord en nu klinkt het als een aantrekkelijk alternatief. Bedankt daarvoor.

Blog nieuws

Bijzondere en indringende video’s
Absolute aanraders! Drie prachtige, inspirerende en zeer verhelderende video’s over bewust Zijn van Mooji, Eckhart Tolle en David Icke en een indringende, oh zo mooie TEDx video van Sheila Kelly over de vrouwelijke essentie, het heilige vrouwelijke: wat daarmee gebeurd is en hoe je haar weer tot leven kunnen wekken…

Mooie, inspirerende artikelen…
Over Relaties in de Nieuwe Tijd… van Ronald Jan Heijn over Liefde, relaties en verbinding. En een andere kijk op pijn in Pain is inevitable… Suffering is optional… pfff… erg mooi… enjoy!

Meer inspiratie op mijn blogspot…

KORT NIEUWS

Consulten op donatiebasis
In de nieuwsbrief las je het al, in de toekomst ga ik meer op donatiebasis werken. Voor mij betekent dit dat je je vanwege financien niet langer hoeft te laten weerhouden om een afspraak te maken voor je kind of je huisdier. Dat je geeft wat je kunt missen en/of wat het je waard is. Dit geldt voor consulten voor kinderen, jongeren, jong volwassenen en studenten en ook consulten diercommunicatie. Iedere keer weer ben ik verwonderd over de prachtige boodschappen die onze harige en pluizige vrienden in zich dragen en die wil ik echt niemand omwille van het geld, ontzeggen…

Healing & Meditatiecirkels en een aantal workshops op donatiebasis
Niet alleen consulten maar ook de Healing & Meditatiecirkels en een aantal workshops onder de noemer ‘Groeien in Heelheid’. De eerste staat cirkel is gepland op woensdag 6 november, de eerste workshop op 14 december (info volgt). Mijn intentie: op een zo laagdrempelig mogelijke manier zorgen dat jij kunt groeien in bewustZijn en jezelf vrij kunt maken van beperking die we bewust en onbewust met ons meedragen. Zodat jij weer kunt leren luisteren naar de stem van je Hart en je weer kunt herinneren wie jij in Wezen bent…

Kinderen, Jongeren & Energie
In november staan de cursussen Kinderen & Energie (9-12 jr) en Jongeren & Energie (13-18 jr) weer ingepland. Voor alle kids, jongeren & jong volwassenen die behoefte hebben aan ondersteuning en/of inzicht in hun gevoeligheid. Om ze net even wat weerbaarder te maken in het omgaan met de ons omringende energieen… Beide cursussen zijn voortaan op donatiebasis!!!

Beeindiging lidmaatschappen
Met het mezelf steeds verder vrijmaken van de 3d beperking heb ik ook besloten het lidmaatschap bij mijn beroepsvereniging (SNU), de Stichting Ring en de Vereniging Tera Mai Reiki/Seichem op te zeggen. Enerzijds omdat ik niet meer wil voldoen aan van buitenaf opgelegde voorwaarden, anderzijds omdat er vanuit de Aanvullende Verzekering toch steeds minder word vergoed. In de toekomst worden mijn sessies dus definitief niet meer vergoed…

Informatie & inschrijven via de website.

INSPIRATIE

An amazing thing happens when you get honest with yourself and start doing what you love, what makes you happy. Your life literally slows down. You stop wishing for the weekend. You stop merely looking forward to special events. You begin to live each moment and you start feeling like a human being.
You just ride the wave that is life, with this feeling of contentment and joy. You move fluidly, steadily, calm and grateful. A veil is lifted, and a whole new perspective is born…
~ The abundance course ~

Meer inspiratie?
Word vrienden op Facebook, volg me op Twitter of LinkedIn of neem eens een kijkje op mijn blogspot!

Namaste…
My Soul recognizes your Soul.
I honour the Love, Light, Beauty, Truth and Kindness within you because it is also within me.
In sharing these things there is no distance and no difference between us.
We are the same. We are One.
Namaste…

Voel je vrij om dit bericht te delen met geïnteresseerden…

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuwsbrief
Menu