in Nieuws & Inspiratie

Brengers van de Dageraad

Remember that the darkest hour is before the dawn.
Then, almost instantly, the light will begin to show from nowhere. 

Even scrollen voor Nederlands

⚜The Bringers Of The Dawn⚜

The age that has been written about, whispered about and spoken about is upon you.
The 3D World is headed for a collision of Dimensions. 
You are not like the masses on Earth, for you are members of the Family of Light – and you know things that others do not. 
You see things that others do not see.
You have come here for a Purpose.
All you need to know is inside of you, and it is your task to remember what you already know.
You came to Earth at this time on assignment to create a shift, to make a change, to help in the transition.
It is a vast plan you are participating in. 
The Bringers of the Dawn are those who carry the rays of the sun, and bring Light and Knowledge. 
You have come to this planet with a coded blueprint to carry Light and to bring about a huge planetary transformation.
Remember that the darkest hour is before the dawn.
Then, almost instantly, the light will begin to show from nowhere. 
~ Barbara Marciniak 💐💖🌷💛

🌿🌿🌿

⚜ De Brengers van de Dageraad ⚜
Het tijdperk waar over is geschreven, gefluisterd en gesproken is aangebroken.
De 3D Wereld is op weg naar een botsing van Dimensies. 
Jullie zijn niet zoals de massa’s op Aarde, want jullie zijn leden van de Familie van Licht – en jullie weten dingen die anderen niet weten. 
Jullie zien dingen die anderen niet zien.
Jullie zijn hier gekomen voor een Doel.
Alles wat jullie moeten weten zit in jullie, en het is jullie taak je te herinneren wat jullie al weten. 
Jullie zijn op dit moment naar de Aarde gekomen met de opdracht om een verschuiving teweeg te brengen, om een verandering teweeg te brengen, om te helpen bij de overgang.
Het is een groot plan waar jullie aan deelnemen. 
De brengers van de dageraad zijn degenen die de zonnestralen dragen en Licht en Kennis brengen. 
Jullie zijn naar deze planeet gekomen met een gecodeerde blauwdruk om Licht te dragen en een enorme planetaire transformatie tot stand te brengen.
Onthoud dat het donkerste uur voor de dageraad is.
Dan, bijna ogenblikkelijk, zal het licht vanuit het niets beginnen te verschijnen. 
~ Barbara Marciniak 💐💖🌷💛🌿🌿🌿

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu