in Nieuws & Inspiratie

De Dag van Massaal ontwaken breekt aan…

‘The awakening of consciousness is the next evolutionary step for mankind.’
— Eckhart Tolle

Zo blij met mensen zoals Eveline van Dongen* die de tijd nemen om de gebeurtenissen op een rij te zetten voor hen die nog niet ‘wakker’ zijn en nog steeds geloven dat we leven in een wereld met een levensgevaarlijk killervirus.

Gelukkig worden er steeds meer mensen wakker, wat betekent dat de frequentie toeneemt en ja, dat er gelukkig steeds meer mensen ontwaken en hun kracht terugpakken. En helemaal in lijn met het ascentieproces waar we middenin zitten.

Alleen, als je niet weet dat we in een ascentieproces zitten, dan kan de wereld er diep en donker uitzien. Dan kun je het gevoel hebben dat je geen keus hebt en dat je overgeleverd bent aan hogere machten buiten jezelf. Dat je machteloos bent, terwijl niets is minder waar. Het hangt er alleen vanaf door welke bril je de werkelijkheid waarneemt…

Is dat de 3d bril? Die van angst, stress, beperking, afhankelijkheid, onveiligheid en een grote boze buitenwereld? Of is dat de 5d bril, waarin je geankerd kunt zijn in het Nu. En waarbij je nog steeds geconfronteerd wordt met pittige uitdagingen, maar je de zin kun zien in de onzin, de perfectie in de schijnbare imperfectie. Je geen slachtoffer meer bent van jouw omstandigheden, maar de schepper daarvan.

Waarbij je weet dat het grote plan zich ontvouwt zoals het bedoeld is zich te ontvouwen, weet dat we op weg zijn naar een wereld van harmonie en vrede, weet dat je veilig bent en mateloos krachtig, ondanks wat je fysieke zintuigen je vertellen en wat je in de buitenwereld om je heen ziet. Weet dat er echt een meaning zit in al die madness… en dat jij de macht en de kracht hebt om dit alles te kunnen veranderen… Hiervoor heb je alleen die andere bril nodig.

Alles is energie, goed en fout bestaat niet, anders dan in onze mind, dat is wat we ons mogen her-inneren, dat we energetische wezens zijn die een menselijke ervaring hebben. Jouw gedachten en overtuigingen creëren jouw werkelijkheid. Met andere woorden: hoe jij de wereld ziet hangt af van de bril die je op hebt.

Tijd voor een andere bril? Ik help je er graag bij…

In Liefde
Germaine 🌹

PS. Wil je inzicht in de bril die je ophebt en de invloed daarvan op jouw leven? Hieronder enkele manieren om met me samen te werken aan die volgende stap op het pad dichter naar Waarheid met een hoofdletter W en een leven zonder angst:

  • Meld je hier aan voor een orienterend gesprek om samen te onderzoeken of en zo ja hoe ik je daarbij kan helpen.
  • Plan hier een intuitieve sessie om samen met mij, 1-op-1 te onderzoeken wat jou tegenhoudt om die bril af te zetten en die (diepe emotionele) blokkades bloot te leggen en te transformeren… zodat jij de wereld kunt gaan zien zoals ie is… in het moment en zonder filters… 

* Mocht je niet op Facebook zitten, hieronder het artikel van Eveline:

Aan het begin van deze crisis sloeg de angst er vol in, maar gelukkig hadden we onze leiders die ons bij de hand namen en zeiden: ‘Maak je geen zorgen, het virus is niets anders dan een normale griep.

Echter al vrij snel kwamen ze daarop terug.

En mede door de angst onder de bevolking, aangejaagd door de media, werd maatregel na maatregel ingevoerd. Er werd ons daarbij vooral op het hart gedrukt dat we dit samen moeten doen en de maatregelen slechts tijdelijk zouden zijn.

🌿

In eerste instantie was het doel van de zogenoemde intelligente lockdown ‘flatten de curve’. Waarbij we vooral op onze verantwoordelijkheid werden aangesproken, de maatregelen waren immers vooral een advies.

Met veel gevoel van saamhorigheid ontstond al snel de hashtag #flattenthecurve. Het saamhorigheidsgevoel was groot. Natuurlijk wilden we de ouderen en kwetsbaren beschermen.

Rutte sprak ons toe: “We gaan voor een gecontroleerde groepsimmuniteit.”

En wij volgden.

Toen de IC’s overbelast dreigden te raken, zetten we ons massaal in voor het ontlasten ervan en steunden we waar mogelijk het zorgpersoneel.

Ook dat deden we.

Het advies “Was je handen stuk” bleek letterlijk zo uit te pakken. Afstand houden en zelfquarantaine bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. We offerden ons massaal op. We accepteerden inbreuken op onze privacy, op onze bescherming medische gegevens, persoonlijke levenssfeer, democratische rechtsorde, en op nog vele andere van onze grondrechten.

Maar we deden dit.

🌿

Toen de eerste golf voorbij leek te zijn, kwam er ontspanning. Mensen haalden opgelucht adem. Er kwam voortschrijdend inzicht, kritische opmerkingen en een tegengeluid. Dat hoort zo bij een democratische samenleving en helpt je sterker uit een crisis.

Maar de maatregelen werden nauwelijks versoepeld.

We moesten onze verkregen vrijheid (blijven) verdienen. Waakzaam zijn. Want het was niet de vraag of, maar wanneer het virus weer zou oplaaien. Hugo de Jonge gaf daarbij zelf ook aan dat het fijn zou zijn weer even ‘terug naar normaal’ te kunnen.

Het nieuwe normaal bleef strak gehandhaafd. De uitspraak ‘tot het vaccin er is’ ook.

Het doel van het beleid wijzigde echter.

Niet langer was het ontlasten van de zorg en het beschermen van de kwetsbaren met bereiken van groepsimmuniteit het doel, maar er werd vol overgave ingezet op het terugbrengen van het aantal besmettingen. Later zelfs op het voorkomen van besmettingen en nu lijkt het doel het volledig uitroeien van een virus.

De meest in het oog springende maatregelen van het nieuwe normaal tot er een vaccin is bleven gehandhaafd tot de dag van vandaag:
🚩 Handen stuk wassen
🚩 Social distancing
🚩 1,5 meter
🚩 Isolatie /quarantaine
🚩 Traceren, monitoren, rapporteren
🚩 Controle achter de voordeur
🚩 Mondkapjes als schijnveiligheid
🚩 Gedragsbeïnvloeding
🚩 Social shaming
🚩 Uitsluiting

“Dit is de meest mogelijke versoepeling tot er een vaccin is”, zo werd ons gezegd.

🌿

Echter nadat het doel werd gewijzigd, werd ook de belofte voor het tijdelijke abnormaal gewijzigd.

“Zelfs als er een vaccin is, zullen we niet terug naar normaal kunnen”, zo kopt het AD op basis van bevindingen van ons OMT. “Dit omdat het eerste vaccin nog niet afdoende zal werken en het dus nog verder ontwikkeld moet worden. Pas over jaren zal er een afdoende werkend vaccin zijn.”

Tot die tijd is het toedienen van de eerste vaccins dus vooral een experiment. En we worden er niet eens voor betaald. Dit in tegenstelling tot bij normale medicijnontwikkeling waarbij de vrijwilligers over het algemeen een financiële vergoeding krijgen.

De gedachte aan nog jaren van omgaan met dit zo gepredikte nieuwe normaal doet ondertussen niet alleen bij complotdenkers de haren omhoog laten staan. Ieder weldenkend mens krijgt toch ergens de kriebels bij de gedachte nog jaren afstand te moeten houden van geliefden en nog jaren niet te kunnen doen wat zo normaal is.

Maar de meesten leggen zich erbij neer. Weliswaar met een zucht en een traan.

Maar we doen dit samen. Voor elkaar. Nietwaar?

🌿

De berichtgeving volgt elkaar echter snel op, want dan bereikt ons de boodschap van de WHO dat er waarschijnlijk nooit een goed werkend vaccin zal zijn en dat we nooit van het virus afkomen. Maar gelukkig heeft Tedros ook goed nieuws: “Het coronavirus kan ook onder controle gebracht worden door ‘goede maatregelen en politiek engagement’.

Je kan je gezien de loop van het hele politieke beleid de afgelopen maanden afvragen wat dat nog meer kan inhouden dan het volledig ten gronde richten van onze samenleving, zowel economisch, systemisch als op het gebied van emotioneel, mentaal en fysiek welzijn van een ieder.

De vragen die nu bij steeds meer mensen opkomen zijn: Als uitbanning van het virus onmogelijk is, zal dan het nieuwe normaal toch het nieuwe normaal blijven en niet het tijdelijke abnormaal? Waren we daar terecht bang voor?

Hebben zij al die tijd bewust voor deze woorden gekozen, wetende waar ze onze maatschappij naartoe aan het leiden zijn? De uitbanning van ieder menselijk gedrag en een volledige controle over de mens en zijn gedrag?

Ondanks het ontbreken van een juridische basis, ondanks inbreuken op de grondwet en de mensenrechten, ondanks adviezen van honderdduizenden experts over versterken van ons immuunsysteem, behandelmethoden, en enorme gevolgschade, stevenen we af op een totalitair regime en het einde is nog niet in zicht.

Dat weten zij. Dat weten wij. En dat is de angst, de trilling, de energie, die nu zo voelbaar is. We zitten op een tikkende tijdbom. Zowel in de wereld als intern in de mens.

🌿

Maar het is geen tijdbom die ons angst aan hoeft te jagen. Het is een collectief ontwaken dat nu plaatsvindt. En daarvoor moet het eerst warren wil het reeën.

Dus zolang we nog niet massaal opstaan en opkomen voor onze vrijheid, wordt het alleen maar gekker. En dat hoort erbij. Althans voor de meesten. Die moeten eerst compleet rock bottom gaan, eerst alles kwijtraken, al hun houvast verliezen, volledig teruggegooid worden op zichzelf, en dan, pas dan, wanneer ze overgeleverd zijn aan zichzelf ontdekken zij hun ware kracht en worden ze bewust van wie ze werkelijk zijn.

Het is wachten op dit collectief ontwaken.

Want het is die bewuste mens, volledig in verbinding levend vanuit liefde en innerlijke kracht, die weet wat zijn geboorterecht is, die begrijpt hoe de natuur werkt, hoe gezondheid werkt en wat samenleven werkelijk inhoudt.

Ik zei het al eerder, we hebben het in Nederland nog te comfortabel. We moeten eerst rock bottom gaan. Dan volgt een bewustzijnsgolf en zullen we vanuit ons hart een nieuwe wereld vormgeven, in liefde, verbinding en harmonie.

Dat kunnen wij.
Jij en ik.
Wij samen
.

De dag van het masaal ontwaken breekt aan.

En daar hebben we geen leiders voor, want de leiding hiervoor vinden we in ons hart.

Daar vinden we vrede.
Daar vinden we eenheid.
Dat is onze weg vooruit.

❤️
Liefs, Eveline

📷 Eveline van Dongen – InnerTreasure

#thebeautyway🌹#thewayofthefeminine #thesilentrevolution #TheGreatAwakening #motherearthisshifting #AndSoAreWe #letshackthatmatrix

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu