in Nieuws & Inspiratie

De Kracht van onze Bewuste Intentie…

Calling all Silent Warriors of Light

Van de week zag ik een korte video waarin uit de doeken werd gedaan wat de plannen zijn voor het injecteren van kinderen en baby’s de komende periode. Tenenkrommend. Gevolgd door een fragment van een vrouw, een deskundige zelfs die – terecht – helemaal uit haar dak ging over de absurditeit van dit voornemen. 

Nu weet ik dit conceptueel al veel langer, maar op dat moment zag ik ineens zo dia-duideluck hoe de agenda die wordt uitgerold, wordt gecreëerd. Het was ineens glashelder: hoe de ‘andere’ partij om ze zo maar even te noemen, een heel helder, gedetailleerd beeld schetst. In detail wordt precies verteld wat ze voor ogen hebben, hoe en wanneer. Het wordt bovendien niet geschetst alsof het een voornemen is, maar als ware het een voldongen feit, een ‘fait accompli’. Met bijbehorende voldane glimlach.

Een vooruitzicht dat van alles oproept aan emoties, boosheid, verontwaardiging, angst. Heftige emoties die, als je dat weet en hier ook bewust gebruik van maakt, de brandstof leveren voor de realisatie van deze plannen. Want in het ‘tegen’ deze plannen zijn, geven we ze onze aandacht en daarmee voeden en creëren we ze. De ‘andere’ partij geeft als het ware hun verlanglijstje op via de media en vervolgens zorgen wij er zelf voor dat deze wensen ook worden gerealiseerd. Echt hè…

Het wensenlijstje hoeft alleen maar zoveel mogeluck herhaald te worden in de media, opnieuw niet als zijnde dat wat wordt beoogd, maar als ware het al gerealiseerd, en zie daar hoe een agenda wordt uitgerold over de hele wereld. Duideluck dat zij heel goed weten hoe creatie werkt. Als je nu terugkijkt op een jaar geleden, dan zie je een heleboel dingen die toen voorbijkwamen en oeverloos werden herhaald in de reguliere, maar ook in de alternatieve media, inmiddels steeds meer in de materie te komen. En nee, ik benoem deze onderwerpen niet, omdat ik daar liefst zo min mogeluck aandacht aan wil geven.

Wat veel mensen niet weten – en de ‘powers that be’ wel – is dat door onze aandacht en energie te richten op iets wat we niet willen, we juist helpen om dit te realiseren en te creëren. Hoe meer emotie ermee gepaard gaat, ofwel, hoe meer boosheid, verontwaardiging, frustratie, angst, etc. hoe beter, want emotie is de brandstof die ervoor zorgt dat je dat wat je wilt – of in dit geval niet wilt – sneller zich realiseert. Duivels, maar wel razend efficiënt, kijk maar om je heen.

Wat ons betreft echter niet zo heel handig en hoogste tijd dat we wat meer streetwise worden wat betreft onze scheppingskracht en wat we nu eigenluck aan het creëren zijn. Om dat te kunnen, moeten er wel eerst wat luiken open. Heb je nameluck het gevoel dat al deze dingen je overkomen en dat je daar niets aan kunt doen, dan ben je machteloos. Je bevindt je dan in wat ik noem, het slachtofferbewustzijn en denkt dat het leven je overkomt. Dat je er niets aan kunt doen. Al het bewijs daarvoor zie je om je heen in de wereld. 

Voor ‘de andere kant’ ben jij de ideale klant want wat je doorgaans doet, is de schuld buiten jezelf leggen, bijvoorbeeld bij autoriteiten. Vervolgens klagen we over wat er is gebeurd en geven we gehoor aan onze verontwaardiging. Waarschijnluck heb je ook medelijden met jezelf en heb je het gevoel dat het een uitzichtloze situatie is. Als je in meer of mindere mate zo in elkaar steekt, dan hebben ze je precies waar ze je hebben willen. Je bevindt je in de onderste regionen op de schaal van emoties in een zeer lage trilling. En dat is precies wat ‘zij’ nodig hebben om een agenda met een zeer lage trilling neer te zetten. Daarmee bedoel ik dat die trilling ver verwijderd is van liefde, vrijheid en harmonie. Logisch dat ze je daar ook graag willen houden.

Om dit te doorbreken zijn er een aantal dingen nodig. In de eerste plaats is het nodig om volledige verantwoordeluckheid te nemen voor datgeen wat je om je heen ziet. Je mind zal dan waarschijnluck moord en brand schreeuwen: ‘Hoezo dan? Dit heb ik toch niet gedaan?!’. Ja, dat heb je wel. Dat hebben we wel. Onbewust weliswaar, maar toch. En de enige manier om de touwtjes weer in handen te nemen, is om eerst ten volle te erkennen dat we de huidige werkeluckheid mede tot stand hebben gebracht en de verantwoordeluckheid hiervoor te nemen. Ok, dat doet misschien een beetje pijn, maar kijk, het mooie is dat, op het moment dat je je realiseert dat je deze werkeluckheid hebt gecreëerd zonder dat je daarvan bewust was, je je ook kunt realiseren dat je dus heel iets anders kunt creëren! Bewust dit keer! En iets wat je wel wilt! 

Als je bereid bent de situatie volledig in eigendom te nemen, pak je in één keer al je kracht terug. Je bent ineens geen slachtoffer meer, maar de schepper van jouw omstandigheden. Als je dat weet en doet, dan kun je ook heel bewust besluiten om wat anders te creëren. Nameluck dat wat je wel wilt in plaats van willoos slachtoffer te zijn van de agenda van een ander. Want dat is wat we nu collectief manifesteren. Daarvoor hoef je maar om je heen te kijken in de wereld. Op zich briljant bedacht, alleen helaas is dit niet de agenda die wij willen. 

‘Maar hoe doe ik dat dan?’, vraag je je wellicht af. ‘Hoezo zorg ik ervoor dat hun agenda wordt uitgerold?’, ‘Hoezo realiseer ik dat wat zij willen ook al wil ik dat niet?’, ‘Hoe dan?’. Heel eenvoudig, met jouw aandacht. Door aandacht te geven aan wat er voorgespiegeld wordt, dat al dan niet te geloven en het erover te hebben, ertegen te protesteren, zorgen wij ervoor dat deze plannen realiteit worden. Iedere keer dat onze aandacht er naartoe gaat met bijbehorende emoties ‘voeden we het beest’, so to speak.

Iedere keer dat we in een verhitte discussie belanden met vrienden, dierbaren of familie, dragen we eraan bij… en hoe! Want hoe meer emoties er vrijkomen, hoe harder ‘zij’ in hun vuistje lachen, want nogmaals, emoties zijn de olie op het vuur van creatie. Dus hoe meer, hoe beter en hoe sneller het plan zich manifesteert. Zo werkt het Universum nu eenmaal.

Hoogste tijd dus om ook tot een aantal Universele Wetmatigheden te ontwaken. De Wet van Aantrekking bijvoorbeeld en de Wet van Resonantie om er maar een paar te noemen. Deze wetmatigheden zijn altijd werkzaam en kloppen altijd. Dat betekent dat we ons mogen realiseren, zoals ik vorig jaar rond deze tijd ook schreef: waar staat jouw zender op afgesteld? Met andere woorden, wat trek jij aan in je leven. Er is niets buiten je en alles wat je ziet is een reflectie van je innerluck. Ofwel: waar spreek jij niet jouw waarheid? Waar pas jij je aan? Waar vergiftig jij jouw lichaam? Waar belet je jezelf het leven volledig door je heen te stromen? Het Leven volledig in te ademen? Waar snoer jij jezelf de mond? Waar zet jij jezelf vast? Waar leef jij in angst, in je hoofd? Angst om je gezondheid, voor een ziekte, voor het verliezen van je baan, geld of vrienden? Waar leef jij niet jouw diepste Waarheid omdat je denkt dat dat niet mogeluck is?

Pas wanneer we al deze zaken in onszelf aankijken, toestaan om er te zijn, omarmen en loslaten worden we een zuiver vehikel voor creatie. Dan kan de Goddelucke energie door je heen stromen en alles wat niet in essentie jij is wegspoelen, Alles wat zwaar is, wat angst is, wat onderdrukking is, wat manipulatie, wat dwang is, wat controle is in onszelf mogen we omarmen en laten gaan. Zodra deze frequentie jouw systeem verlaat, ontmoet je hem ook niet meer in de buitenwereld, ook dat is een Universele Wetmatigheid. Dan worden we een zuiver kanaal voor het Goddelucke, kunnen we onze creatiekracht her-inneren en zelf onze wereld creëren: een wereld van Liefde en harmonie, vrede, vrijheid en respect. Dan worden we ons er ten diepste van bewust dat wijzelf de scheppers zijn van de wereld om ons heen. Worden we ons bewust van de scheppende krachten van onze gedachten en onze bewuste intentie.

Stel je eens voor dat al die mensen die nu op al die manieren hun ongenoegen uiten over de situatie in de wereld, al die scheppingskracht aanwenden om een wereld te creëren waar ze wel blij van worden? Dat al die mensen besluiten om het pad van de held te gaan, hun eigen demonen aan te kijken en daarmee de weg vrij te maken voor pure scheppingskracht? Voor een Nieuwe Wereld, een Nieuwe Aarde…

Dan dromen wij de wereld tot bestaan… de wereld waarin wij graag willen leven en waarin we onze kinderen en kleinkinderen graag zien opgroeien… How about that? Are you in?

Eind 2019 richtte ik op Facebook een besloten groep op, de Kracht van jouw Gevoeligheid. Een supermooie groep waarin we heel veel mooie dingen hebben gedeeld. Het voelt alsof deze groep toe is aan een volgende stap. Ik ga hem dan ook omdopen in ‘De Kracht van onze Bewuste Intentie’. Het is mijn intentie om in deze groep alles wat hier besproken is, in praktijk te brengen. Een plek om je bewust te worden waar je zwaarte in je draagt, zodat je jezelf daarvan vrij kunt maken en zodat je het niet meer aantrekt. Maar vooral een plek waar we gezamenluck de Nieuwe Wereld tot bestaan dromen. 

Door ons te verbinden in deze intentie kunnen we een ongelofeluck krachtig veld neerzetten waarmee we alle schaduw omverblazen. Niet door te doen alsof die er niet is, maar door alles te zien, aanwezig te blijven, alles te omarmen en te doorvoelen en onze aandacht, onze energie te richten op dat wat we wel willen. Als ware dat een ‘fait accompli’.

Je kunt geen duisternis creëren, duisternis is het ontbreken van licht. En zodra er Licht is, lost de duisternis op… zo eenvoudig is het… Doe je mee?

Namasté,
Germaine 🌹

Namasté!
My Soul recognizes your Soul.
I honour the Love, Light, Beauty, Truth & Kindness within you because it is also within me.
In sharing these things there is no distance and no difference between us.
We are the same. We are One…

🌹🙏🏼🌹

PS: Ja, er staat nog steeds ‘luck’ in plaats van ‘lijk’ #BreakingTheSpell

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu