in Nieuws & Inspiratie

For those with eyes to see…

Problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde bewustzijnsniveau dat de problemen voortbracht.
~ Albert Einstein ~

Ik lees momenteel De Nevelen van Avalon van Marion Bradley en het toeval wil dat ik in dit prachtige verhaal, dat de Arthur legende vertelt vanuit de vrouwen in zijn leven, zoveel paralellen zie met de huidige tijd. Zie of beter gezegd, voel.

In het boek voel je de spanning oplopen tussen het christendom en de natuurreligies die er in eerste instantie nog mogen zijn. Priesteressen, druïdes en rituelen zijn nog onderdeel van het leven, maar je voelt hoe het net zich steeds meer begint te sluiten. Hoe die werelden uiteendrijven en de wereld van Natuurwezens, van Magie, van elfen en draken zich steeds verder terugtrekt achter de sluiers. De sluiers van bewustzijn…

Hoe verademend is het te voelen dat er een tijd was waarin de wereld van Energie en Magie een evenwaardig en gewaardeerd onderdeel was van de samenleving. Iets wat we ons hede ten dage niet meer voor kunnen stellen: iedere schijn van werkeluckheid, geloofwaardigheid of authenticiteit van de ongeziene wereld, wordt in onze maatschappij belacheluck gemaakt en verwezen naar het rijk der fabelen.

Je kunt zeggen dat iets er niet is of niet bestaat, maar daarmee is het niet weg. Gelukkig zijn er prachtige zielen als Marion Bradley die de essentie van deze tijd in woorden hebben vervat. Woorden in een boek dat voor mij slechts het topje van de ijsberg is van het Veld waarmee deze letters verbonden zijn. Ben je verbonden met jezelf, dan kun je dit voelen en voel je hoe je met ieder woord deze oude wijsheid in jezelf wordt gewekt en hier ieder woord je uitnodigt om deze oeroude wijsheid weer te her-inneren en te belichamen. Om door de sluiers heen te stappen, in dat leven waarin jij en ik rondliepen op het eiland van Avalon, contact maakten met de Stenen van Stonehenge, initiaties ontvingen op de Tor en dronken van het Rode Water uit Chalice Well.

Met die her-innering ontwaakt ook het herinneren van wat daarna kwam…. Honderden jaren van onderdrukking en vervolging… opnieuw een her-innering die ik gespiegeld zie in de buitenwereld. Een beklemmende angst, het bewustzijn, dat diepe weten wat zich onder de oppervlakte afspeelt… onzichtbaar, ontastbaar, maar wel degeluck voelbaar.

Voor de gevoeligen onder ons en de zieners zoals ikzelf die al tot deze ongeziene werkeluckheid ontwaakt zijn, is het dia-duideluck: de uitnodiging om naar binnen te keren. Te onderzoeken welke her-inneringen de buitenwereld ons toont, zodat we dit kunnen helen in onszelf en daarmee in het Veld. Voor anderen is het een ongemakkelucke en beklemmende angst die maar opbouwt en opbouwt en aandacht en bewustzijn gevangenhoudt. De onzichtbare gevangenis van de mind-control die momenteel zoveel mensen in zijn greep houdt.

Op eerste Paasdag bekeek ik de documentaire ‘The Seer’. Een groot deel speelt zich af rond Montségur het Kathaarse bolwerk. Ergens in het verhaal heeft hij het over de Katharen die daar in de 13e eeuw op de brandstapel geëindigd zijn. Ze kregen de keuze: bekeren of de brandstapel. Zij kozen de brandstapel…

Dit resoneerde enorm, ook weer in de hedendaagse context waarin ook wij voor een keuze worden gesteld. Zij kozen bewust voor de brandstapel… ‘We keren terug, over 700 jaar keren we terug…’ Duimendik kippenvel…. Grote kans dat die Katharen van toen, jij en ik in het Nu zijn. In een geschiedenis die zich vanuit ons innerluck, deze zielsher-innering, herhaalt. Zodat we weer op een dieper niveau kunnen Weten.

Wat vooral binnenkwam, was het besef dat het echt een bewuste keuze was om niet te zwichten voor dwang en dat ze heel bewust en onbevreesd hun lot tegemoet traden. Omdat ze Wisten… ze kenden de Mysteriën van het Leven en wisten dat het Leven eeuwig en oneindig is. Zo groots in hun bewustzijn dat ze onbevreesd en dus onoverwinneluck waren. De angst voor de dood overstegen en zo bewust dat ze hun fysieke lichaam al hadden verlaten voordat de vlammen daar vat op kregen. Voor hen was de ongeziene wereld net zo echt en tastbaar als de wereld van materie. Ook bij hen mocht die andere wereld er volledig zijn, waardoor er geen ruimte was voor angst… Althans, ze lieten zich er niet door weerhouden. In plaats daarvan was en een krachtige keuze voor het Zelf… Een keuze waar we in het gevoel nu ook worden gesteld, daarom voelt ie zo beklemmend…

Zoals de sluiers zich sloten ten tijde van Koning Arthur en de Rijken van Moeder Aarde werden verwezen naar het rijk der fabelen, zo kunnen wij deze sluiers weer oplichten en ons deze realiteiten weer her-inneren. Door een ander perspectief te kiezen ons bewust te worden van onze ware natuur. En die ook werkeluck te omarmen en belichamen. Ook echt in de werkeluckheid neer te zetten, niet alleen bij eensgezinden of op social media. Maar in de 3D wereld, de zichtbare, tastbare wereld. Net zo echt als ie was voor de Katharen.

In onszelf diezelfde vastberadenheid te voelen, dat rotsvaste, eindeloze vertrouwen in onze keuze… Dat vertrouwen dat ons 700 jaar geleden zonder twijfel of omkijken de brandstapel op deed stappen. Zo diep mogen we ons dat gaan herinneren. En zo diep mogen we weer op ons Zelf vertrouwen en in ons Zelf geloven.

Wanneer je vanuit 3D perspectief kijkt, dan kan de situatie waar we ons in bevinden overweldigend voelen. Overweldigend en onomkeerbaar, want ‘wie ben ik dat ik hier iets in kan betekenen’. En dat klopt ook. Zolang we ons blijven identificeren met ons mens-zijn en onze persoonluckheid zijn we klein en machteloos. Afhankeluck, angstig en niet al te intelligent, precies zoals de programmatuur is bedoeld. Daarom wordt er ook zoveel in geïnvesteerd.

Dan beschikken we niet over onze buitenzintuigelucke vermogens en krachten en hebben we geen verbinding met onze eigen diepe wijsheid. Zijn we als laboratoriumdieren overgeleverd aan de ‘goden’ van het staatsbedrijf, big tech en big pharma, om er maar een paar te noemen. En ja, laboratoriumdieren want deze ‘goden’ hebben al lang en breed kennis van de buitenzintuigelucke werelden. Daarom zijn ze zo succesvol in het uitrollen van hun wereldwijde agenda. Zo krachtig is die Magie, tis maar net hoe je hem inzet.

Ik nodig je uit om je deze kennis en wijsheid ten diepste te herinneren. Om je de aard van deze realiteit te her-inneren en hem weer in eigendom te nemen. Om te stoppen met het zoeken van antwoorden buiten jezelf en jezelf toe te staan die weer van binnenuit te her-inneren, te ontsluiten. Je hoeft niet te weten wat of hoe, je hoeft maar alleen een duidelucke en heldere intentie te hebben. Het Universum zorgt dan voor de rest.

Het verder willen ontdekken en belichamen van dit veld van kennis en weten. Zodat we de donkere kant met dezelfde kennis tegemoet kunnen treden en met dezelfde wapens kunnen bestrijden. Alleen onze wapens zijn geworteld in Liefde, onvoorwaardelucke Liefde en bewustzijn… en daarmee onoverwinneluck…

In Liefde🌹

PS: En ja, ik weet… er staat ‘luck’ in plaats van ‘lijk’ #BreakingTheSpell 😏

#TheBeautyWay🌹 #AncientWisdomForModernWomen #RememberWhoYouAre

Anderen bekeken ook

4 reacties. Reactie plaatsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu