in Nieuws & Inspiratie

Het donkerst is het, vlak voor de dageraad…

There is no enemy. We are our own enemy, we don’t want to see it. We create the things that are happening, through our ignorance, our own blindness, our own fear and hatred.
~ Ton van der Kroon ~

Met alle onrust en alle geweld en alles wat er momenteel gaande is in de wereld, kan je een gevoel bekruipen van onveiligheid, van machteloosheid, moedeloosheid, van angst. Het kan lijken alsof niets meer veilig is: voeding, medicijnen, je baan, de wereld. Alles waarvan je dacht dat het veilig en vertrouwd was omdat het gecontroleerd werd, blijkt dat helemaal niet te zijn… vaccins om maar eens wat te noemen, deodorant, tandpasta. Om nog maar te zwijgen over voeding, dieetproducten, etc., etc., etc..

In de alternatieve media* is er werkelijk een stortvloed aan informatie losgebarsten met een heel andere waarheid dan wat we via de mainstream media krijgen voorgeschoteld. Verhalen die, als je je hier niet eerder van bewust was, flink verontrustend kunnen zijn. Verhalen die kunnen klinken als science fiction en het resultaat van iemands overactieve fantasie. Puur en alleen omdat ze zo ver afliggen van wat je als waarheid aannam over hoe de wereld in elkaar steekt… verhalen die een werkelijkheid schetsen die je misschien niet kunt bevatten en daarom liever afdoet als ‘onzin’, fantasie of een complottheorie… je wendt je ervan af…

Inmiddels lijkt het alsof je niets meer kunt doen, eten of dragen zonder dat je er ziek van wordt, krijgt ‘een op de drie mensen kanker’ en het gaat maar door… en sluiten we ons ervoor af… vluchten we in werk, in kinderen, in eten, in seks, shoppen, gokken, drinken of een andere verslaving, in doen. Om maar niet te hoeven voelen. Om maar niet te hoeven voelen wat dit werkelijk met ons doet, de pijn, de onderliggende angst… Angst die als een stille aanwezige in alles voelbaar is, alles doordrenkt… angst die wordt gevoed door de media, door de maatschappij… angst die we liever ontkennen, maar die daarmee niet verdwijnt… Want ergens zegt een stemmetje diep van binnen: ‘Het kan toch niet zo zijn dat er zoveel dezelfde informatie, vanuit zoveel verschillende kanten naar buiten komt, zonder dat daar een kern van waarheid in schuilt?’ En stel dat het waar is, dan is dat het eind van ‘the world as we know it’… Er is geen ontkomen meer aan, het moment van het grote ontwaken is echt aangebroken…

Allemaal heilige huisjes, die stuk voor stuk omgaan… dan is ineens niets meer veilig… We willen nu eenmaal pas ontwaken op het moment dat er zodanig aan onze comfortzone wordt geschud dat we er echt niet meer omheen kunnen. De bewijzen stapelen zich onweerlegbaar en huizenhoog op… het wordt echt steeds lastiger om te geloven dat de gevestigde orde, de maatschappij het beste met je voorheeft. Of geloof je werkelijk diep van binnen dat medicijnen je beter maken? Dat we moeten vechten voor vrede?! Dat scholen het beste in je kind naar boven halen in creativiteit en zelfbewustzijn? Dat de voedingsmiddelenindustrie je lichaam werkelijk voedt? In plaats van volstopt met verslavende suikers, toxines, kleur-, geur- en smaakstoffen? Dat vaccins je werkelijk beschermen tegen ziekten? Alsof de farmaceutische industrie baat heeft bij gezonde mensen, de wapenindustrie bij vrede, de banken bij bewuste mensen die zich niet meer laten onderdrukken door angst, geld en het rentemonster. Alsof de gevestigde orde zit te wachten op zelfbewuste, gepassioneerde en vrijdenkende mensen die zich niet laten manipuleren en controleren.

Als je het gevoel hebt dat dit artikel wat zwaar aanvoelt, dan kan dat kloppen. Het donkerst is het vlak voor de dagenraad… en die dagenraad die gloort… maar voordat het Licht definitief door kan dringen in alle lagen, is het nodig om tot het koppie door te laten dringen wat er werkelijk gaande is in de maatschappij… en omdat we nogal gehecht zijn aan de status quo, gaan we nu eenmaal pas bewegen als het echt niet anders kan, als we het rationeel echt niet meer uit kunnen leggen, er echt niet meer omheen kunnen…

Een reden dat we ons hier vaak zo lang mogelijk van afwenden, is de complexiteit van wat er gaande is en opnieuw dat gevoel van machteloosheid… als we echt tot ons door laten dringen dat de wereld echt anders in elkaar zit dan we altijd dachten en de overheid echt niet ons hoogste doel dient, integendeel zelfs, tsja… wat dan? Want, is dan de gedachte, ‘Wat kan ik als individu nu doen om dit tij te keren? Hoe kan ik mezelf hierin redden? Mijn dierbaren beschermen?’. En hierin schuilt meteen een groot gedeelte van de macht van de gevestigde orde, de reden dat dit gehandhaafd kan (of kon) blijven: we maken onszelf klein… we maken onszelf klein en trekken ons terug… we laten ons verdelen, zijn we bang en vechten tegen een denkbeeldige vijand… we vechten eigenlijk tegen onszelf…

We realiseren ons (nog niet) dat die beperkende gedachten ons niet definiëren, integendeel zelfs. We realiseren ons niet dat wanneer we uit dat koppie komen en weer in verbinding staan met ons Hart, ons Weten, we oneindig machtig zijn, met alles verbonden en dus nooit alleen, niet afgescheiden… Wanneer we die 3D bril afzetten en ons herinneren wie we in essentie zijn, dan herinneren we ons ook dat wij onze eigen werkelijkheid creëren, bewust en onbewust. Dan kunnen we weer verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen zich daarin manifesteert en realiseren we ons dat alles wat we om ons heen waarnemen dienstbaar is aan ons diepere ontwaken tot wie we in Essentie zijn… realiseren we ons dat alles Liefde is… en Liefde kent vele gezichten…

‘Ja leuk’, denk je nu misschien, ‘fijn dit allemaal, maar nu? De wereld is nog steeds zoals ‘ie is, de ellende gaat nog steeds door en ik wil wel wat doen, maar weet niet wat.’ Om je ten diepste te realiseren dat jij alles kunt doen om verandering aan te brengen aan dat wat er gaande is, is het nodig om een ander perspectief te kiezen, het perspectief van de Ziel. De Ziel die weet dat alles wat gebeurt een doel dient en er geen weerstand op heeft. De Ziel die de perfectie kan zien in de imperfectie. Vanuit dit perspectief kan de werkelijke werkelijkheid zich aan je openbaren, kan het grotere plaatje zich ontvouwen. Als je je realiseert dat alles wat er gebeurt deel is van een veel groter plan, een Goddelijk plan dat zich in al zijn perfectie ontvouwt.

Daartoe nodig ik je graag uit. Om je te herinneren. Om de reis te maken uit het hoofd, naar het Hart, het lichaam, de Aarde… dat daar meer voor nodig is dan een nieuwsbrief realiseer ik me heel goed. Ik realiseer me heel goed, dat wanneer je goed geankerd bent in je ratio, de gedachten ‘ja, ja, dat zal wel’ en ‘lekker zweverig gedoe’ waarschijnlijk niet van de lucht zijn. En toch… toch nodig ik je uit om je eens af te vragen: ‘Wat heb ik te verliezen? Wat heeft de wereld te verliezen?’. De wijze waarop je nu leeft en denkt, is je waarschijnlijk met de paplepel ingegoten. En misschien ben je al voorzichtig tot de conclusie gekomen, dat je daarin geen oplossingen vindt… Je kunt wel doorgaan met hetzelfde, alleen dan creëer je ook meer van hetzelfde, dat is nu eenmaal hoe bewustzijn werkt… Einstein zei het al: ‘Je kunt een probleem niet oplossen met hetzelfde denken als waarmee je het hebt gecreëerd. Daarvoor is een ander perspectief nodig’.

Begin dit jaar was ik in Ethiopië en kreeg ik een prachtige boodschap mee over de terugkeer van de vrouwelijke energie en wat daarvoor nodig is… want dat is wat er nodig is, de terugkeer van het vrouwelijke:

‘De terugkeer van het vrouwelijke betekent je op diep niveau realiseren dat goed en fout niet bestaat maar illusie is, opgeworpen door de mind, door het denken. Het weten dat deze realiteit een illusie is, een reflectie van jouw innerlijk, dat er niets buiten je is en dat alles, alles, alles wat je daarin ontmoet, dienstbaar is aan jou en jouw ontwaken. Dat je je weer durft verbinden met de ander, de wereld, jezelf… Dat je je ervan bewust bent als je uit het moment schiet en in je denken. Dat je je ten diepste realiseert dat alles liefde is, er niets anders dan liefde is, want er is maar één bron en die bron is liefde… en die liefde kent vele gezichten…

De terugkeer van het vrouwelijke, de terugkeer naar de zachtheid van het hart, van het weten, van delen, van samenwerken, van zorgen voor elkaar, van stilte… Van niet ieder moment op te hoeven vullen met gepraat en verhalen, maar ieder moment toestaan om er te zijn, om zich te ontvouwen, om het te ontmoeten, datgene wat zich daarin aandient te ontvangen, zonder te oordelen, zonder het te willen veranderen, zonder het weg te willen hebben, zonder weerstand, maar ontvankelijk en met een open hart…’
(uit: 
Over Ethiopie & de terugkeer van de vrouwelijke energie…)

De terugkeer van het vrouwelijke betekent dat je bereid bent om je eigen pijn aan te kijken. Wat het is slechts dat wat we gespiegeld zien in de maatschappij… Heel je eigen wonden en je ziet ze niet meer terug in de buitenwereld. De terugkeer van het vrouwelijk betekent dat je bereid bent om alle maskers, rollen en patronen, alle programmering en conditionering af te leggen en jezelf toestaan om weer een volledig mens te zijn, authentiek en helemaal jezelf… En het mooie is dat het enige wat je ervoor nodig hebt, is jouw intentie. De intentie om jouw hoogste waarheid te leven, datgene waartoe je hier op Aarde bent… Te luisteren naar dat zachte stemmetje dat zich nu waarschijnlijk regelmatig afvraagt: ‘is dit het nu? is dit waarvoor ik op de wereld ben gezet?’

En ja, vanuit dat andere perspectief past zoiets ‘zweverigs’ als spiritualiteit perfect in onze samenleving. Vanuit dat perspectief keer je weer terug naar de eenvoud en het weten je dat je echt niet alleen jezelf, maar echt heel de wereld kan helen… Hoe fijn is dat? Hoe empowering? Het einde van de machteloosheid…

Tot het eind van het jaar staan er nog een tweetal activiteiten gepland, die vanzelfsprekend in het teken staan van de terugkeer van het vrouwelijke. Op zaterdag 12 december de dagworkshop Reconnecting to the Divine Feminine en op maandag 21 december, de kortste dag, een (Licht)cirkel. Beide activiteiten staan in het kader van hoe jij de terugkeer van het vrouwelijke gestalte kunt geven in jezelf en daarmee in de wereld. In vrouwen en in mannen! Hoe kun jij jezelf helen en daarmee de wereld. En hoe jij, ja jij, heling, Licht en Liefde kunt brengen op al die donkere plekken in jezelf en daarmee op de Aarde die het zo hard nodig heeft. Hoe mooi is dat? Zo vlak voor Kerst…

Ik ont-moet je graag en in heel veel Liefde,
Germaine

* omdat het wat teveel werk is om deze artikelen allemaal op de website te plaatsen, deel ik deze informatie voornamelijk via Facebook en Twitter. Je bent van harte uitgenodigd om me toe te voegen of te volgen.

Lichtwerkcirkel op 21 december a.s.

sun born out of egg

Op maandag 21 december, de kortste dag van het jaar, organiseer ik een (Lichtwerk)cirkel. Een moment om de terugkeer van het Licht te vieren, op de Aarde, maar ook in onszelf. Hoe kun jij gestalte geven aan de terugkeer van het Licht in de wereld. Hoe kun jij jezelf helen en daarmee de wereld. Hoe kun jij, ja jij, heling, Licht en Liefde brengen op al die donkere plekken in jezelf en daarmee op de Aarde die het zo hard nodig heeft. Helemaal nu… Zo vlak voor Kerst… Hoe mooi is dat?

Deze avond is op donatiebasis. Laat me graag weten of je erbij bent. Ik ont-moet je graag…

Reconnecting to the Divine Feminine…
yoni

Tijdens de dagworkshop op zaterdag 12 december a.s. in mijn praktijk gaan we nader in op hoe jij het vrouwelijke weer mede gestalte kunt geven in de wereld. We onderzoeken wat het is wat de wereld ons spiegelt en waar we velden in onszelf vrij kunnen maken en daarmee in het collectief. We maken een diep contact met de buik, het centrum van al ons creatieve en scheppende potentieel. En voelen wat er gezien wil worden in het moment…

Het is geen vereiste, maar voor deze workshop is enige mate van gronding in jezelf en ervaring met energiewerk aan te bevelen.

AGENDA

Healing & Meditatiecirkels
speciale Lichtwerkcirkel op 
maandag 21 december a.s. van 19.30-21.30 uur

woensdag 20 januari a.s. van 19.30-21.30 uur

Omgaan met (hoog)gevoeligheid
Zaterdag 9 januari a.s. van 10-16 uur

Reconnecting to the Divine Feminine…
zaterdag 12 december a.s. van 10-16 uur

vrijdag 22 januari a.s. van 10-16 uur

Mediumschap & Trance-healing I – Intensive course
zaterdag 16, 23 & 30 januari 2016, 3 dagen van 10-16.30 uur

* introductieworkshops op woensdag 16 december en woensdag 6 januari a.s.
van 19.30-21 uur

Mediumschap & Trance-healing II
zaterdag 19 & 27 maart en 16 april 2016, 3 dagen van 10-16.30 uur

Mediumschap & Trance-healing III
zaterdag 25 juni en 2 & 7 juli 2016, 3 dagen van 10-16.30 uur

Mediumschap Intensive
weektraining in Noord-Frankrijk van zo 24 tot vr 29 april 2016

Communiceren met Dieren
vrijdag 25 maart 2016 van 10-16 uur

Munay-ki
start maandag 11 januari a.s. 9 bijeenkomsten van 19-21.30 uur

Nusta Karpay
do 28 & vr 29 januari a.s. van 10 – 17 uur

Individuele inwijdingen in de Munay-Ki en de Nusta Karpay – op afspraak

Inspiratie

11238258 578546842282810 6172433347459293468 n

Wat vooraf ging…

Anderen bekeken ook

2 reacties. Reactie plaatsen

 • ik ‘zit niet op’ facebook noch op twitter, dus kan jou daar ook niet volgen -> maar zou wel graag jouw ‘nieuwsbrieven en overige ‘uitingen’ willen blijven ontvangen -> kun je mij daarvoor svp op je mailinglist toevoegen? d🙏nk je wel!
  kissie,
  chrissie
  https://www.back2earth.nu

  Beantwoorden
  • dank voor je berichtje Chrissie en fijn dat je mijn berichtjes wilt ontvangen, ik zal je toevoegen aan de mailinglijst. Je kunt ook jezelf aanmelden via deze link: bit.ly/InschrijvenNieuwsEnInspiratie. Alle liefs & fijn om in verbinding te zijn… namasté 🌹

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu