in Nieuws & Inspiratie

Over Ethiopie & de terugkeer van de Vrouwelijke Energie…

Soften, dear One,
she whispers, soften…

Soften your body, soften your heart…
soften your energy body, soften
your mind…

Soften your womb, beloved…
There is a vast reservoir of untapped magic waiting…
~ Lalita Devi ~

Alweer twee weken terug uit Ethiopië, uit Lalibela, stad van de ondergrondse kerken, het nieuwe Jerusalem, land van Sheba en de ring van Salomo, van de profetie van de Witte Leeuw. De Grote Moeder riep en ik luisterde… 12 dagen van verwondering, van synchroniciteiten in verbinding met Moeder Aarde en haar schitterende natuur… ver weg van wat wij beschaving noemen… Sacred Union, het Heilig Huwelijk, de balans in het mannelijk en het vrouwelijk. In onszelf, om ons heen… een reis in het teken van de terugkeer van de vrouwelijke energie… vrouwen die weer durven vrouw te zijn… en daarmee mannen uitnodigen om weer man te zijn… het herstel van deze polariteiten… vanuit de schaduw naar het Licht…

‘De terugkeer van de vrouwelijke energie betekent dat we weer contact mogen maken met onze zachtheid, met onze kwetsbaarheid, met ons niet-weten… Overgave aan het moment en wat zich daarin aandient… dat ontmoeten met een open hart… een hart dat alles toestaat om er te zijn… in al haar schoonheid, in al haar pijn… de terugkeer van het vrouwelijke betekent voor mij je op diep niveau realiseren dat goed en fout niet bestaat maar illusie is, opgeworpen door de mind, door het denken. Het weten dat deze realiteit een illusie is, een reflectie van jouw innerlijk, dat er niets buiten je is en dat alles, alles, alles wat je daarin ontmoet, dienstbaar is aan jou en jouw ontwaken. Dat je je weer durft verbinden met de ander, de wereld, jezelf… Dat je je ervan bewust bent als je uit het moment schiet en in je denken. Dat je je ten diepste realiseert dat alles liefde is, er niets anders dan liefde is, want er is maar 1 bron en die bron is liefde… en die liefde kent vele gezichten…

Bovenal is de terugkeer van het vrouwelijke, de terugkeer naar de zachtheid van het hart, van het weten, van delen, van samenwerken, van zorgen voor elkaar, van stilte… Van niet ieder moment op te hoeven vullen met gepraat en verhalen, maar ieder moment toestaan om er te zijn, om zich te ontvouwen, om het te ontmoeten, datgene wat zich daarin aandient te ontvangen, zonder te oordelen, zonder het te willen veranderen, zonder het weg te willen hebben, zonder weerstand, ontvankelijk en met een open hart…Toestaan dat je geraakt wordt, hier in Ethiopië door de armoede om je heen… niet om dit vervolgens buiten jezelf te projecteren en te gaan ‘helpen’, een oplossing van het superieure ego dat zegt: ‘Ik weet het, ik weet wat goed voor jou is, ik help je’, en daarmee de ander een brevet van onvermogen gevend. Maar in plaats van te helpen, eerst toe te staan dat dit je raakt, het verdriet toe te laten dat wordt aangeraakt, want dat verdriet zit in jou, niet in de buitenwereld…

Wanneer we dat allemaal zouden doen, onze eigen pijn aankijken in plaats van die buiten onszelf te projecteren, dan pas kan hij transformeren…  en dan hoeven die prachtige – in dit geval Ethiopische – zielen ons dit niet meer te laten zien. Als je dan armoede ontmoet, ontvouwt zich een ander scenario, een ander soort helpen, een ander soort actie. Een actie zonder identificatie, een actie zonder gehechtheid, een actie vanuit het hart. Een actie die ruimte laat aan de wijsheid van de ander, aan ieders eigen-wijsheid. Een actie die dienstbaar is aan het geheel en niet aan het superieure ego dat gezien wil worden, gelijk wil hebben, zich wil rechtvaardigen, dat aandacht wil of bevestiging, of meevoelen met zijn pijn…

Dat is voor mij de terugkeer van het vrouwelijk principe, dat we dit doorzien. Overal waar het ego ons in afleiding zet, ons uit ons centrum haalt, uit de zachtheid en uit onze wijsheid. Dat we ons dat realiseren zodat we uit de matrix kunnen stappen. Kunnen zien dat we het moment willen ontvluchten en ons bewust worden dat er blijkbaar iets in ons wordt aangeraakt… een pijn… een wond… een blinde vlek… Vervolgens de intentie hebben om die pijn te ontmoeten, er te laten zijn zodat hij kan transformeren en we weer een stukje dieper kunnen zinken in ons zijn, in ons ware zelf. Dat we gaan zien dat werkelijk alles in deze realiteit dienstbaar is aan ons en dienstbaar is aan ons ontwaken. En dat iedere uitdaging daarin niets anders is dan een uitnodiging tot groei… dat we ons perspectief verbreden naar het perspectief van de ziel, waarin goed en fout niet bestaat en van waaruit oneindig veel hulp beschikbaar is. Een perspectief waarin we ons weer durven verbinden met de ander, met het leven, met onszelf…

Het mooie is dat wanneer het vrouwelijk zich ontvouwt en weer durft te zijn, het mannelijk niet anders kan dan reageren. Wanneer vrouwen zichzelf weer toestaan om in hun authentieke, zachte, sensuele kracht te staan, wanneer zij zichzelf weer toestaan hun lichaam volledig te bewonen, hun scheppingskracht te benutten en hun creativiteit tot uitdrukking te brengen. Wanneer vrouwen zichzelf weer toestaan in schoonheid over de aarde te wandelen, hun diepe wijsheid en intuïtie te belichamen. Die koesterende, zachte kracht te zijn, dan kan het mannelijk niet anders dan daarop reageren en zijn eigen zachtheid weer her-inneren en toestaan er te zijn. Gehoor te geven aan die innerlijke drang om het vrouwelijke te beschermen, te koesteren en te dragen… de essentie van het mannelijke…

Door zelf onze vrouwelijke essentie te leven en datgene wat het mannelijk nog buitensluit of veroordeelt in onszelf te helen, kan het vrouwelijke het mannelijke hiertoe uitnodigen… en vice versa voor mannen… Dan transformeren we onszelf en daarmee de wereld… Komt mannelijk en vrouwelijk innerlijk weer in balans en dus ook uiterlijk, in de buitenwereld want er is nu eenmaal niets werkelijk buiten ons… Niets wil daarbij worden buitengesloten, niets wil worden onderdrukt. Het mannelijk en het vrouwelijk wil weer in harmonie komen met elkaar. Samen de dans weer aangaan, de dans van creatie, complementair, gelijkwaardig, verbonden… in Sacred Union, het Heilig Huwelijk…’

Ethiopië, maart 2015

In Liefde,
Germaine

Wat vooraf ging: Over de Roep van de Moeder & de Profetie van de Witte Leeuw…en Over de Roep van de Moeder & de Profetie van de Witte Leeuw (2)…

En daarna:
Over Ethiopie & de terugkeer van de vrouwelijke energie (2)…
De roep van Moeder Aarde…
Over de Roep van de Moeder & de Profetie van de Witte Leeuw (3)…

Over Ethiopie…

IMG 20150322 WA0015

De ‘many blessings’ – sommige ‘in disguise’ – van het Moederland dalen stilletjes in… teveel om te bevatten, bijna te mooi om te doorvoelen… de zachtheid van dit prachtige land en haar bewoners resoneert in iedere vezel van mijn wezen, mijn gedachten en mijn lichaam… de woorden stokken nog in het Zijn en in het voelen, maar zullen zeker volgen, op hun eigen moment, in hun eigen tempo, hun eigen tijd… voor nu is er een glimlach, diep vanuit mijn buik voor de wijsheid, de kracht en de liefde die we in Lalibela mochten ervaren… en rest in dit moment een diepe, diepe dankbaarheid…

Dank ook aan een ieder die in gedachten is meegereist, op ons heeft afgestemd en daarmee heeft geholpen weder-geboorte te geven aan de vrouwelijke energie…

Salam…

Inspiratie: Lalita Devi

Lalita Devi

She is the love moving the universe,
She is the original impulse within your own heart,
She is the one manifesting in all life as erotic attraction.
She is the One ‘pervading unlimited space, yet fully manifest in every atom’.
The Goddess Lalita Devi is a much needed archetype of the spiritually and erotically awake feminine. She points us to a source of wisdom and empowerment which is found through embodied intimacy with ourselves and the world.Both challenging and tremendously attractive, she mirrors back to us a forgotten and much feared and longed for embodiment of feminine power.

Rooted into the erotic Shakti of her body and the universe, her view is vast, and she moves fearlessly into battles insisting on the unstoppable power of our innate luminosity.

She IS the luminous space that opens within you as you shed the borrowed masks and painful habits of separation and come closer to Self.

When the body awakens with Shakti and you see the inherent Presence in all things, you “see with a thousand eyes”.

She is the intoxicating beauty of pure perception. She surrounds herself with hundreds of ‘Shaktis’: Goddesses that symbolize different feminine resources of empowerment, and through Her mythology, we will tap into the Unapologetic Feminine:
She who dares to stand rooted in the authority of her untamed nature. Lalita Devi also symbolizes The Call to the spiritual path.
She is the embodiment of the alluring nectar of your own essence, which keeps pulling you in underneath the surface of things.
She is that which shines from within as pure being and the bliss that flows from it.
~ Awakening Women ~

Meer inspiratie? Word vrienden op Facebook, volg me op Twitter of LinkedIn, of neem eens een kijkje op mijn blogspot!

Mediumschap, de Munay-ki & de Nusta Karpay…

Waterenrozen

Er zijn weer nieuwe data ingepland voor Mediumschap & Trance-healing deel I * vanaf 25 april a.s., de Munay-Ki vanaf woensdag 22 april a.s. en op donderdag en vrijdag 16 & 17 april: de Nusta Karpay

* wil je weten of het wat voor je is? as maandag 13 april organiseer ik een introductieworkshop waar je terecht kunt met al je vragen…

Informatie & inschrijven
www.germainedomatilia.nl
germaine.domatilia@planet.nl

Activiteiten…

De Healing & Meditatie dagworkshop en Healing & Meditatiecirkel vinden plaats op woensdag(avond) 13 mei en vrijdag 29 mei (dag) . In deze workshops werk je aan de heelheid en balans in jezelf… en daarmee in de wereld…
We laten ons opnieuw dragen door de energie van het Moederland Afrika en laten ons leiden door de energie van de Witte Leeuw… voor heelheid in jezelf en in de wereld…

Dagworkshop
Vrijdag 29 mei  a.s. van 10-16 uur 
Investering in je Zelf: € 66*

Cirkel
Woensdag 13 mei a.s. van 19.30-21.30 uur. 
Investering in je Zelf: € 22*


Beter leren Omgaan met jouw prachtige (hoog-)gevoeligheid kun je weer op vrijdag 15 mei. Je wordt je in deze workshop bewust wat (hoog-)gevoeligheid eigenlijk inhoudt, wat de invloed daarvan is op jouw Wezen en Welzijn en je krijgt instrumenten aangereikt om beter bij jezelf te blijven, waaronder een energetische bescherming vanuit de Inca mystiek. Een absolute aanrader voor (hoog-)gevoelige mensen…

Vrijdag 15 mei a.s. van 10-16 uur
Investering in je Zelf: € 66*


Op zaterdag 25 april start er een nieuwe cursus Mediumschap & Trance-healing.Deel I bestaat uit 3 dagen van 10-16.30 uur. Wil je weten of het wat voor je is? Kom dan naar de introductieworkshop op maandag 13 april a.s..

Start zaterdag 25 april a.s.
Investering in je Zelf: €360


Bij Reconnecting to the Divine Feminine... laten we ons dragen door de energie van de Moedergodin. We verbinden ons met het Goddelijk Vrouwelijk Principe, met de Godin in jou. Essentie is het steeds verder vrijmaken van ons systeem zodat we steeds meer die diepvrouwelijke energie kunnen belichamen…

Vrijdag 24 april a.s. van 10-16 uur
Investering in je Zelf: € 88


Op zaterdag 11 april organiseer ik weer de heerlijke en eerlijke workshop Communiceren met Dieren. Een eenvoudige, bijzondere en krachtige workshop die deuren opent; niet alleen naar je huisdier, maar eerst en vooral naar jezelf… je ware Zelf dan…

Zaterdag 11 april a.s. van 10-16 uur
Investering in jeZelf: € 66


Nusta Karpay – het pad van de Regenboog…
Vrouwelijke Heelwording in diepe verbinding met Moeder Aarde… tijdens de Nusta Karpay begeleid ik je op het Regenboogpad en deel ik 7 inwijdingen met je die je verbinden met de Nusta’s, de Godinnen, Priesteressen van Moeder Aarde. Een inwijdingspad waarbij de vrouwelijke energie diep in onszelf (ook in mannen!) wakker wordt gemaakt.

Donderdag 16 & vrijdag 17 april a.s. van 10-17 uur
Investering in jeZelf: € 222


Woensdag 22 april a.s. staat een nieuwe groep Munay-Ki workshops gepland. 9 avonden waarin je 9 inwijdingen ontvangt waarmee je het verleden afwerpt en een nieuwe richting geeft aan je leven.

Start woensdag 22 april a.s.
9 bijeenkomsten (maandag- en woensdagavonden) van 19-21.30 uur

Investering in je Zelf: €360

Aanmelden & nadere informatie via www.germainedomatilia.nl

Voor deze activiteiten geldt: heb je een kleine beurs, dan bestaat jouw bijdrage uit dat wat je kunt missen… Kun je je meer veroorloven dan verwelkom ik je gift of donatie graag. Je ondersteunt daarmee mijn werk en mijn intentie om de ervaring van een sessie of workshop voor iedereen toegankelijk te maken...

AGENDA

Cirkels & workshops

Healing & Meditatiecirkel
woensdag 13 mei a.s. van 19.30 – 21.30 uur

vrijdag 29 mei a.s. van 10-16 uurOmgaan met (hoog)gevoeligheid
vrijdag 15 mei a.s. van 10-16 uur

Reconnecting to the Divine Feminine…
vrijdag 24 april a.s. van 10-16 uur

Communiceren met Dieren
zaterdag 11 april a.s. van 10-16 uur

CURSUSSEN

Mediumschap & Trance-healing deel I *
start zaterdag 25 april a.s., 3 dagen van 10-16.30 uur

* introductieworkshop op maandag 13 april a.s. van 19.30-21 uur

Mediumschap & Trance-healing deel II
start zaterdag 18 april a.s., 3 dagen van 10-16.30 uur

Mediumschap Intensive

weektraining in Noord-Frankrijk van zo 18 tot vr 23 oktober a.s.

Munay-Ki
start 22 april a.s.

Munay-Ki Verdieping
start 18 mei a.s.

Nusta Karpay
do 16 & vr 17 april a.s. van 10 – 17 uur

Individuele inwijdingen in de Munay-Ki en de Nusta Karpay – op afspraak

Informatie & inschrijven
www.germainedomatilia.nl
germaine.domatilia@planet.nl

Namaste!
My Soul recognizes your Soul. I honour the Love, Light, Beauty, Truth and Kindness within you because it is also within me. In sharing these things there is no difference between us.
We are the same. We are One…

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu