in Nieuws & Inspiratie

Slowly, slowly waking up the world…

Als je me al wat langer volgt dan weet je dat een aantal dingen voor mij ‘top of mind’ zijn. Het creëren van de werkeluckheid > bijvoorbeeld en hoe wijzelf daar meestal onbewust en onbedoeld aan bijdragen in het beogen van het tegenovergestelde. En de toestemming die in deze realiteit nodig is en die we ook vaak onbewust en onbedoeld stilzwijgend geven >.

Ik moet toegeven dat ik me regelmatig een beetje een roepende in de woestijn heb gevoeld, zo van ‘ja, mooi en helemaal waar wat je zegt‘ om vervolgens gewoon weer over te gaan tot de (zichtbare en tastbare) orde van de dag inclusief het gesprek over dat wat we juist niet willen – en dus ook de creatie daarvan – te continueren. Zucht… Ook, of misschien wel juist bij mensen die zichzelf wakker noemen.

No offense intended, we zijn zo getraind om onze waarheid in het zichtbare en tastbare domein te zoeken als zijnde ‘waar’, dat ook al ben je bewust en is het je intentie om ook aanwezig te zijn, onze programmering en conditionering is weerbarstig. Dat waar we met onze bewuste aanwezigheid (5%) tegen op willen boxen, is dat altijd ‘aan’ staande, altijd werkende en immens krachtige onderbewuste (95%) en dat is nou eenmaal vele, vele, vele malen krachtiger dan die 5% waar we ons van bewust zijn. Met andere woorden, neem het jezelf niet vooral niet kwaluck, doe ik ook niet.

Alleen kennis en informatie over ‘hoe het werkt’ is niet voldoende, want dat is niet de manier waarop het onderbewuste leert en waarop je het herprogrammeert. Het onderbewuste is een recorder, een harde schijf waar al die programma’s zijn opgeslagen. Om dit te veranderen is meer nodig dan alleen informatie, echter het openen van de mind, het openbreken van de programma’s begint daar wel mee. Want echt, the only way out, is in >

Zo zeg ik al geruime tijd dat we streetwise mogen worden en dat er een oorlog gaande is om ons onderbewustzijn. Dat het belangrijk is dat wijzelf weer de baas worden over wat zich daar bevindt. Waarom? Omdat het die 95% is die creëert!

Dat er gelukkig wel degeluck iets gebeurt in het veld, in het collectieve bewustzijn, daarvan zie ik de laatste tijd steeds meer ‘bewijs’ in de vorm van steeds meer berichten die – allemaal in verschillende bewoordingen – op hetzelfde neerkomen. Eén daarvan deel ik hieronder graag met je. Een waanzinnig mooi stuk, dat heel begrijpeluck en kristalhelder uitlegt hoe wijzelf bijdragen aan de werkeluckheid die we om ons heen zien. Hoe we worden gemanipuleerd en hoe eenvoudig – wat niet hetzelfde is als makkeluck – we dit in principe kunnen doorbreken en ombuigen.

Het moment dat het onbewuste bewust wordt, heeft het geen vat meer op je. Hierin ligt het belang dat deze informatie far & wide bekendgemaakt en gedeeld wordt.

Het is een beetje een lang bericht geworden maar laat je hierdoor niet weerhouden om het te lezen. Ook dat is nl. onderdeel van de matrix-programmering om jouw aandachtsspanne zo kort mogeluck te houden (momenteel zoiets als een goudvis heb ik begrepen). Goede informatie heeft soms nou eenmaal wat meer woorden nodig, dus zie het als een uitnodiging om jouw bewuste aandacht weer terug te pakken door niet mee te gaan in dat verhaal en te besluiten jouw vol-ledige aandacht te geven aan deze informatie. 

Ook hier: the truth wil set you free eventhough it may first piss you off… 😉 

En als het resoneert: spread the word… het is echt nodig… 🙏🌈🌹

In liefde,
: Germaine.🌹

Hegeliaanse dialectiek & voorspellend programmeren

Zonder onze (collectieve) toestemming die uit vrije wil wordt gegeven, kan een bepaalde versie van de werkelijkheid of een specifieke tijdlijn zich niet manifesteren. Dit is een universele, kosmische wet. Zonder onze (bewuste of onbewuste) toestemming kan geen enkele versie van de werkelijkheid collectief worden ervaren. De controllers, die hun agenda op planeet Aarde proberen uit te voeren, hebben evenwel een manier gevonden om onze vrije wil te manipuleren zonder dat wij daar bewust van zijn. Ze verkrijgen onze toestemming voor hun agenda door middel van trauma-gebaseerde gedachtencontrole. Het is precies omdat de mensheid in een collectieve staat van trauma verkeert, dat we de huidige versie van de werkelijkheid ervaren.

De methode houdt in dat we voortdurend beelden zien en verhalen lezen via de mediakanalen over allerlei gebeurtenissen (vooraleer die daadwerkelijk plaatsvinden). Op die manier worden ze subliminaal in het onderbewustzijn ingeprent, waardoor we in feite ‘toestemming’ geven voor die gebeurtenissen. Velen beseffen niet eens dat er een beproefde methode wordt gebruikt om hun vrije wil te manipuleren. Het belang van de vrije wil wordt door velen ook niet begrepen of erkend. De methode werkt via ‘voorspellend programmeren’ waarbij het collectief (onder)bewustzijn doordrongen wordt van beelden en verhalen van een gebeurtenis voordat die zich gaat afspelen. Vaak wordt het verband niet gelegd door de onbewuste (slapende) mens omdat het om gelijksoortige, maar niet identieke gebeurtenissen gaat.

De realiteit ziet er vaststaand uit en het lijkt alsof we op een specifiek spoor voortdenderen naar een bepaalde toekomst, en dat komt omdat we zo geconditioneerd en voorbereid zijn via deze geprogrammeerde beelden. Wanneer zich dan iets voordoet, dan zijn deze gebeurtenissen ons niet vreemd, want ze zitten opgeslagen in het onderbewuste. We hebben ze reeds als vanzelfsprekend opgenomen in ons wereldbeeld en al geaccepteerd als realiteit. En ook omgekeerd: de dingen die we ons niet kunnen voorstellen omdat ze nog niet in ons bewustzijnsveld zijn opgenomen via voorspellende programmering vinden we vaak ongeloofwaardig of belachelijk. Die paradigma blindheid maakt deel uit van een zwaar geconditioneerde geest. En de conditionering van de mens is zowat de hoofdbekommernis van de controllers. Naast voorspellend programmeren gebruiken ze nog tal van andere methoden om hun agenda uit te voeren en de mensheid te controleren: massa hypnose, gaslighting, NLP technieken, verdeel en heers truken, perceptie management, media manipulatie, false flags, terreur…

De methode van voorspellende programmering werkt via drie stappen. Insertie of (1) het inbrengen van beelden, woorden en verhalen in het (onder)bewustzijn, (2) herhaling van de beelden en (3) het veroorzaken van een shock. Herhaling is belangrijk om de beelden te normaliseren zodat we de geprogrammeerde tijdlijn of de geprogrammeerde gebeurtenis verwachten en aanvaarden. Daarom worden op alle mediakanalen bepaalde zinnen steeds weer opnieuw herhaald en bepaalde beelden sensationeel gebracht. Onze geest wordt voorbereid op de geplande gebeurtenissen en tijdlijnen door herhaling, door sterke beeldspraak en door symboliek en numerologie. Zo omzeilen de controllers het bewustzijn en krijgen ze toestemming via het onderbewuste. En zoals bekend is het onderbewustzijn vele malen krachtiger dan het wakend bewustzijn en het verstand.

De controllers onthullen wat ze gaan doen en dan versterken ze dat met beeldspraak, toespraken en sensationele berichten en herhalen deze dingen op het collectieve wereldtoneel. Tegen de tijd dat de gebeurtenis dan tot manifestatie komt, ervaren we de zogenaamde shocktoestand. Een mooi en recent voorbeeld is uiteraard de Covid historie. Het Covid plan wordt onthuld 6 maanden voor de pandemie tijdens Event 201en 8 jaar  voordien al getoond tijdens de London Olympics Ceremony. Voordien en daarna wordt de angst voor virussen verder aangewakkerd en wordt een vaccin als ideale en enige oplossing voorgesteld. Een half jaar na Event 201 volgt dan de ‘echte uitbraak’ in Wuhan. De mediakanalen beginnen dan dagelijks het bewustzijn te programmeren met angstverhalen. Vele mensen raken in shock, verliezen hun gezond verstand, vertrouwen de corrupte overheid en volgen de opgelegde maatregelen. Ze nemen het schadelijke (en dodelijke) vaccin plus de boosters en bevestigen daarmee hun slavernij aan big pharma en de controllers. Hun vrije wil wordt omzeild en ze geven onbewust hun toestemming om maskers te dragen, opgesloten te worden en zich in te spuiten met gif. Het is een typisch voorbeeld van voorspellend programmeren en Hegeliaanse dialectiek.

Het triggeren van een shockreactie bij de mensen zorgt voor een collectieve conditionering en een verdoving van het bewustzijn. Die shockervaringen worden opgeroepen door een voortdurende stroom van gewelddadige beelden op de schermen te tonen en door een op angst gebaseerde verslaggeving. Een ander mooi voorbeeld is de aanslag op de Twin Towers waarvan de beelden die op het netvlies gebrand staan een wereldwijde shock veroorzaakten. Een mens in shock is verdoofd waardoor het makkelijker wordt om de bewuste geest te omzeilen en rechtstreeks naar het interne moederbord te gaan, het onderbewuste.

Het onderbewustzijn wordt voorbereid door te vertellen wat de plannen zijn. Dit hoeft niet rechtstreeks te gebeuren maar kan op vele, subtiele manieren, zoals een kort beeldfragment in een (Hollywood) film of een zin in een mainstream mediaverslag. Het kan zelfs verteld worden als een grap of in de tekst van een lied. Want zodra het in de ether is gestuurd, komt het in het wereldwijde collectieve geheugen. Zo wordt de vrije wil gerespecteerd (de mensheid wordt verwittigd) en indien de mens niet reageert dan geeft hij toestemming, want zwijgen is toestemmen. De verantwoordelijkheid van de controllers is vervuld door het simpelweg communiceren van hun plannen. Ze hebben de openbaring gedaan en dan zijn hun handen schoon vanuit een universeel perspectief en ook vanuit een karmisch perspectief. Zo omzeilen ze de karmische wetten en krijgen ze (onbewust) toestemming van de massa, want niemand protesteert. Dit is momenteel gelukkig aan het veranderen, want steeds meer mensen gaan in protest en ongehoorzaamheid en kiezen een andere tijdlijn.

De mensheid bevindt zich in een moeilijk dilemma want de vrije wil wordt op die manier tot het uiterste omgebogen. Zolang we niet begrijpen hoe belangrijk onze vrije wil is (en het bewust kiezen van een tijdlijn), zullen we standaard onze (onbewuste) instemming blijven geven aan de agenda’s van de elite. Daarom moeten we bewust worden van de methode die tegen de mensheid wordt gebruikt. Energie stroomt waar aandacht naartoe gaat. Aandacht en waarneming manifesteren de werkelijkheid (wij zijn creators). Zie het dubbel-split experiment uit de kwantum fysica waaruit blijkt dat waarneming de realiteit beïnvloedt. Onze aandacht (energie) wordt gevangen via de vele mediakanalen en gestuurd volgens de plannen van de elite. Het collectieve bewustzijn wordt voortdurend gericht op specifieke tijdlijnen die de controllers voor ogen hebben. Hun tijdlijn loopt naar een transhumane slavenwereld onder totale, digitale A.I. controle waar mens-zijn niet langer bestaat. Maar er zijn ontelbare mogelijke tijdlijnen die veel beter en veel liefdevoller zijn.

Hegeliaanse Dialectiek

De tijdlijnen worden evenwel gereduceerd tot ze gericht zijn op specifieke uitkomsten die van tevoren vastliggen en al vooraf zijn ontworpen. De controllers creëren eerst een probleem om dan een reactie uit te lokken die uiteindelijk naar een oplossing moet leiden. En die oplossing is al van tevoren door hen bepaald. Men noemt dit Hegeliaanse Dialectiek. Hoe werkt het? Via probleem – reactie – oplossing.

1. Het plan. De controllers willen iets zien gebeuren of iets doorvoeren. Daarvoor is de instemming nodig van de slapende massa. Voorbeeld: men wil wereldwijde vaccinaties opdringen met experimentele gentherapie als onderdeel van een genocide en controle plan. 

2. Het probleem. Men creërt eerst een flink probleem, een acute dreiging of een zware crisis. Voorbeeld: een (fake) virusuitbraak en de jaarlijkse griep verkopen als een gevaarlijk Corona virus.

3. De reactie. Er volgt een reactie, de massa wordt bang gemaakt (via alle mediakanalen), en de onwetende burgers vragen dat het probleem wordt opgelost. Voorbeeld: verwarring, chaos en paniek bij de angstigen, tal van Covid maatregelen en de maatschappij gaat op slot. 

4. De oplossing. Met veel trompetgeschal komt dan de al voorgekookte oplossing als de ‘grote verlossing’ op de proppen. Voorbeeld: de experimentele vaccins worden aangeboden.

Deze techniek wordt al eeuwen toegepast en met succes uitgespeeld door de controllers om ons zo in hun tijdlijnen te conditioneren. We verwarren voortdurend de échte werkelijkheid met de op trauma gebaseerde versies van de werkelijkheid die zij ons voorspiegelen via de schermen, de kranten, de films, de muziek, enz. En velen trappen er telkens in omdat ze de voorspellende programmering niet herkennen. De meesten gaan telkens mee in deze dialectiek van probleem-reactie-oplossing. Ze gebruiken niet langer hun vrije wil, noch hun mentale vermogens, noch hun vermogen tot hoger bewustzijn om te ontwaken voor deze hele manipulatie. Ze lijken wel betoverd en onder hypnose, ze zijn ontkoppeld van hun eigen denkvermogen en bewustzijn.

(Red.: in het originele artikel staan nog een aantal voorbeelden. deze heb ik hier weggehaald omdat ze mi inhoudeluck niets toegvoegen anders dan dat ze juist weer in jouw bewustzijn zetten wat de plannen zijn van ‘de andere kant’.)

Deze techniek wordt al eeuwen toegepast en met succes uitgespeeld door de controllers om ons zo in hun tijdlijnen te conditioneren. We verwarren voortdurend de échte werkelijkheid met de op trauma gebaseerde versies van de werkelijkheid die zij ons voorspiegelen via de schermen, de kranten, de films, de muziek, enz.. En velen trappen er telkens in omdat ze de voorspellende programmering niet herkennen. De meesten gaan telkens mee in deze dialectiek van probleem-reactie-oplossing. Ze gebruiken niet langer hun vrije wil, noch hun mentale vermogens, noch hun vermogen tot hoger bewustzijn om te ontwaken voor deze hele manipulatie. Ze lijken wel betoverd en onder hypnose, ze zijn ontkoppeld van hun eigen denkvermogen en bewustzijn.

Ontkoppelen van de matrix programmering

De eerste stap om deze dialectiek te stoppen en hun methode tot programmering te omzeilen, is er bewust van worden. Bewustwording zal jouw frequentie genoeg verhogen om een schild te bouwen tegen de manipulaties. Bewustwording zal helpen om de gebeurtenissen duidelijk en helder te zien en de stappen in de dialectiek telkens te herkennen.

De tweede stap is (zelf)heling en schaduwwerk, want de ellende en controle op Aarde kan alleen maar gebeuren omdat bijna iedereen zwaar getraumatiseerd is en vol onverwerkte patronen zit. Getraumatiseerde mensen zijn versplinterd en niet (ge)heel(d), ze zijn de bewuste verbinding met hun ziel kwijt. Ze zijn niet langer soevereine creators. Vandaar de onverdroten fascinatie van de controllers om trauma en emotionele shock te veroorzaken. Heling en schaduwwerk zijn nodig om de interne eenheid en samenhang te brengen die nodig zijn om de frequentie te verhogen boven het massabewustzijn. Het is dit collectief bewustzijn wat gebruikt wordt om specifieke tijdlijnen te aanvaarden en (daardoor) mee te creëren. Schaduwwerk is belangrijk omdat er een universele wet is die zegt dat ‘alles waar je niet bewust van bent, tegen je gebruikt kan worden’. Door schaduwwerk kunnen we bewust worden van de opgelopen kwetsuren, innerlijke blokkades, onbewuste programma’s en verborgen trauma’s. Want bewust worden van iets betekent dat het niet langer tegen je gebruikt kan worden. 

De derde stap is een bewuste, soevereine creator worden en het tegendeel verklaren én doen van wat de controllers programmeren. Verklaringen zijn belangrijk omdat ze jouw autoriteit bepalen en die autoriteit ook in de werkelijkheid brengen via de vibratie van de stem. Zie de eerste zinnen van het Johannes evangelie: ‘In den beginne was het Woord, en het Woord was God’. Woorden uitspreken vanuit soevereine macht, is creëren. We staan op in soevereine kracht, verklaren wat we wel en wat we niet zullen ervaren en handelen daar dan ook naar. Dat is de weg.

Ik geef geen toestemming

Een bekende verklaring is bijvoorbeeld: ‘ik stem niet toe’ – ik ben niet akkoord. Het probleem met deze uitspraak is dat de daden en handelingen van degene die dit verklaart vaak het omgekeerde laten zien.  Het is niet anders dan wanneer iemand op een fiets rijdt en dan verklaart dat hij niet op een fiets rijdt. De uitspraak is in tegenstrijd met de handeling. Zo’n verklaring heeft geen enkele macht. Het is zelfs hypocriet. Wat we ook verklaren, indien het niet ook gesteund wordt door onze energie, focus, overtuigingen, aandacht en handelingen, dan heeft het geen enkele waarde. Zulke verklaringen zijn zinloos en energetisch zwak, want handelingen en acties zijn sterker dan loze woorden.

Maar wanneer verklaringen en acties wél in overeenstemming zijn en congruent met elkaar, dan stappen we in onze soevereiniteit. We zijn dan niet verdeeld en versnipperd, maar in eeuwige eenheid.  Denken, voelen, willen, spreken en handelen zijn dan allemaal verenigd. Woorden stemmen dan overeen met daden, overtuigingen en gevoelens. Dit is bijzonder krachtige creatormagie. Maar dit vraagt eerst het doorlopen en voltooien van stap 2: het helen van de cognitieve dissonantie. Door schaduwwerk te doen, lossen de oude overtuigingen en beperkingen op waardoor spirituele soevereiniteit beschikbaar komt. Want alles is ontworpen om ons te laten geloven dat we niet soeverein zijn en dat we geen creators zijn. Pas vanuit de positie van soevereine creator kan men verklaren: ‘ik stem niet toe’ en die energie daadwerkelijk in de ether laten rimpelen en daardoor het veld en de tijdlijnen beïnvloeden.

Bewust uitgesproken verklaringen die ondersteund worden door juiste daden, gedachten en gevoelens, zijn dus belangrijk. En wanneer je merkt dat de controllers hun dialectiek toepassen en hun agenda opdringen, raak dan niet uit je kracht. Want dat is precies wat ze willen. Ze willen de mens in een staat van machteloosheid brengen en in een angst- en stress frequentie houden. Ze willen dat we denken dat hun agenda onvermijdelijk een realiteit wordt, alsof het in steen staat gebeiteld (Georgia Guidestones). Ze willen ons laten geloven dat we niets kunnen doen om de agenda te stoppen en dat is precies waar ze op rekenen. Ze willen dat we aanvaarden dat alles onvermijdelijk is, dat alles al gezegd en gedaan is en dat we gewoon moeten toekijken hoe het zich allemaal afspeelt. En op die manier manipuleren ze onze vrije wil en proberen ze onze toestemming te krijgen. Maar dat is niet hoe het werkt. Er zijn vele, vele andere tijdlijnen mogelijk,… indien we ze bewust kiezen.

Wanneer we dingen zien gebeuren in de wereld waar we geen toestemming voor willen geven, dan kunnen we ernaar kijken vanuit een omgekeerd standpunt (in plaats van in angst te vervallen). In plaats van verlamming en machteloosheid te voelen, gaan we in bekrachtiging (empowerment). En we doen compleet het tegenovergestelde. Wat voor reactie ze ook proberen uit te lokken, welke oplossing ze ook willen opdringen, welke vooraf bepaalde realiteit ze ook willen opleggen,… doe altijd compleet het tegenovergestelde. Zo worden we onvoorspelbaar. Zo geven we onze macht niet langer weg. Zo weigeren we toestemming. En dat zal de matrix machine vertragen en laten stilvallen. 

Dan kom je met een verklaring vanuit soevereine kracht. Je verklaart het tegenovergestelde en prent dit in op het collectieve veld. Je bevestigt en bekrachtigt de meest optimale en voorspoedige tijdlijn telkens je iets merkt dat bedoeld is om de mens te dwingen, te beperken, te bestelen, te kwetsen of te doden. Het negeren en afwijzen van de negatieve tijdlijn is geen ontkenning, spirituele omzeiling of ‘de kop in het zand steken’. Want om op dit niveau van spirituele soevereiniteit werkzame bekrachtigingen te kunnen doen, dien je eerst je eigen schaduwkanten te integreren. Je bent dan al door een helingproces gegaan. Jouw verklaringen en keuzes komen niet vanuit ontkenning en cognitieve dissonantie maar komen van een plaats van ontwaakte zelfbewuste bekrachtiging en dat energieveld heeft creatiemacht.

Binnenkort deel 2: een voorbeeld van een verklaring.

Bonus: Soevereiniteit

Soevereiniteit is een woord wat vaak wordt gebruikt in bepaalde kringen maar wat betekent het eigenlijk? Het komt van het Franse woord ‘souverain’ wat heerser en oppermachtig betekent. Een soevereine mens is iemand die vrij is van externe autoriteit, hij of zij is zijn eigen heer en meester en neemt volledige verantwoordelijkheid voor zijn daden, acties, woorden en gedachten. Hij staat volledig in zijn kracht. Een soeverein iemand weet dat enkel hijzelf verantwoordelijk is voor zijn leven en evolutie, niemand anders kan dat trouwens zijn. Wie zijn kracht en verantwoordelijkheid afstaat aan externe autoriteiten, wordt ook door hen bestuurd, zo simpel en logisch is het. En die externe autoriteiten willen de mens vernietigen, dat weten we nu ondertussen. Hun ‘waarheid’ zijn mooi verpakte leugens met een dubbele agenda. Niemand buiten jou kan de waarheid vertellen, want elk evolutiepad is uniek en elke ziel heeft haar eigen waarheid. Jij bent verantwoordelijk voor jouw evolutie (fysiek, mentaal, spiritueel). En dat betekent ook dat jij alle antwoorden en waarheden meedraagt in jezelf. 

Een soevereine mens dient dus eerst zichzelf goed te leren kennen door naar binnen te keren. Dit betekent dingen als meditatie, schaduwwerk, zelfonderzoek, zelfopvoeding,… om zo tot jouw goddelijke essentie en liefdevolle creatorkracht te komen. Wie ben je zonder alle sociale programmering? Wat is jouw waarheid wanneer je alle overtuigingen, verhalen en gedachten die afkomstig zijn uit externe bronnen verwijderd uit je bewustzijn? Leef je jouw eigen leven en waarheid, of leef je volgens de normen, verwachtingen en regels van anderen? Velen beseffen dat we in een zee van leugens leven. Een soevereine mens koppelt zich los van al die leugens en voortdurende propaganda. Soevereine mensen laten zich niet manipuleren door de leugens van de controllers. Dit vraagt wakkerheid, oplettendheid, inzicht, moed en wijsheid. Want vrijwel alles wat via een scherm tot ons komt, is corrupt, leugenachtig en dient bepaalde agenda’s. Schermen zijn instrumenten voor magie, dat is al eeuwen bekend, men noemt het ‘scrying’ of ‘mirror magick’. Waarheid vind je in de natuur en in je eigen hart, niet op een scherm. Laat dit maar even inzinken. 

Je hoeft het spel van de controllers niet mee te spelen! Je hoeft hun gezag niet te aanvaarden en hun regels niet te volgen. Je kunt afhaken en jouw eigen pad volgen. Er zijn drie dingen nodig om dat te doen. (1) Vertrouw op jezelf en op jouw eigen waarheid. Blijf niet in angst en twijfel zitten maar (2) geloof in jezelf. Geloof in je waardevolle talenten en bijzondere vermogens. De Schepper houdt onvoorwaardelijk van jou, het universum wil het beste voor jou. Ook jij kunt dus onvoorwaardelijk van jezelf (leren) houden. En (3) maak opnieuw verbinding met de goddelijke grond van de Schepping. Dit kan het makkelijkst door stil te worden en vaak in de natuur te zijn.

Anastha Aurora

Zie ook de Matrix Serie

PS: EXTENDED SUMMER SALE!

T/m 7 augustus a.s. krijg je 30% korting op een Intuïtieve sessie >.

Heel veel dank voor de mooie intuïtieve sessie die ik bij jou heb gehad. Het was een ware reis die echt bij me heeft moeten indalen en het heeft me troost gegeven, maar vooral ook kracht en inzicht.
Buiten dat vond ik het wezenlijke en pure van jou als persoon heel inspirerend om te ervaren: een combinatie van zowel kracht, sterke focus, wijsheid & autonomie alswel een natuurlijke ongedwongenheid, lichtheid en liefdevolle toewijding. Dus dank ook daarvoor!
Veel liefs,
Inge

Vind je het wat intens deze zomer met alles wat er gaande is en heb je behoefte om alles even in een ander perspectief te plaatsen… Ik ont-moet je graag! Gebruik bij afrekenen kortingscode SUMMER22 en je krijgt 30% korting >.

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu