in Nieuws & Inspiratie

The best way to predict your future is to create it

The best way to predict your future is to create it
~ Joe Dispenza ~

Eind 2019 heb ik de besloten Facebookgroep ‘de Kracht van jouw Gevoeligheid’ opgericht. Een groep gericht om mensen bewust te maken van hun (hoog)gevoeligheid en de kracht die daarin verscholen ligt. Mede door het tijdsbeeld dat we beleven, is de intentie van deze groep veranderd. De focus ligt nu op het bewust inzetten van de kracht van onze intentie, het bewust creëren van onze werkelijkheid.

Er zijn vele groepen en alternatieve mediakanalen op internet bezig met het helpen ontwaken van de mensheid. De meeste doen dat door informatie te geven over wat er achter de schermen speelt en wat er allemaal niet verteld wordt in de reguliere media. Dit is ook nodig want het is echt hoognodig dat mensen massaal ontwaken tot de mate waarin we voor de gek worden gehouden. En daar is nu eenmaal informatie voor nodig.

Het punt is dat deze groepen en kanalen nog steeds bezig zijn met de situatie zoals die is en – in a way en afhankeluck van het bewustzijn waarmee deze informatie wordt verspreid – bijdragen aan het realiseren van de agenda die ons juist niet voor ogen staat.

De groep gaat dan ook verder als een groep voor bewuste en ontwaakte mensen die niet meer bezig willen zijn met wat er allemaal niet deugt in de wereld, maar die zichzelf op een dieper niveau willen ontwikkelen, bereid zijn verantwoordeluckheid te nemen voor hun leven en bewust hun scheppingskracht willen neerzetten en aanwenden om die Nieuwe Wereld, die wereld die we wel willen te realiseren en in de vorm te zetten.

Wat absoluut niet betekent dat we onze kop in het zand steken ten aanzien van wat er gaande is, nee, helemaal niet. Het betekent dat we geïnformeerd zijn, zien wat er gaande is, dit doorvoelen in onszelf en transformeren. Omdat we weten dat er niets buiten ons is en dat de buitenwereld slechts een reflectie is van onze binnenwereld. En omdat we weten dat wanneer we iets in onszelf helen, we het ook helen in het collectief. We zien wat er gaande is, we weten wat er gaande is en vervolgens kiezen we ervoor onze aandacht te richten op iets anders. Nameluck dat wat we wel willen.

Mocht je nog niet zo ver zijn op je pad van innerluck werk en bewustwording, resoneert de boodschap en voel je dat je erbij wilt zijn, dan ben je ook van harte welkom om je te ontwikkelen en te leren. Waarschijnluck zal er dan wel worden getornd aan jouw overtuigingensysteem, maar als je daar oké mee bent en bereid bent om hier met een open Hart en open mind naar te kijken, dan hebben we je er graag bij. The Magic is in the numbers en hoe meer Zielen zich met een bewuste intentie verbinden, hoe krachtiger het veld is dat we neerzetten en hoe krachtiger de trilling die we samen de ether in sturen.

Schiet je in cognitieve dissonantie, gaat het je te ver of boven je pet en kun je er niet meer bij, dan nodig ik je van harte uit om via de groep jouw kennis te verbreden en jouw bewustzijn te helpen openen. 

Het is in ieder geval mijn intentie om niets onbesproken te laten en indien nodig heilige huisjes omver te halen. Zodat we een dieper begrip krijgen van de aard van deze realiteit, van onze eigen essentie en vooral een besef krijgen van hoe ongelofeluck krachtig we zijn. Alleen, maar zeker samen. Zodat we een steeds krachtiger veld van liefde en creatie neer kunnen zetten om tegenwicht te bieden aan het veld van angst dat over de wereld waard en ons bewustzijn dreigt te versluieren, net zoals ten tijde van Avalon toen de wereld van Magie zich noodgedwongen achter de sluiers heeft teruggetrokken.

Goed nieuws, deze sluiers zijn momenteel dunner dan ooit en als wij ons collectief her-inneren dat er veel meer is tussen Hemel en Aarde dan we met onze fysieke zintuigen kunnen waarnemen, als wij ons massaal onze scheppingskracht her-inneren, kunnen we definitief het slachtofferbewustzijn achter ons laten, opstaan in het creatorbewustzijn en opstaan in onze volle kracht als Levende Mens van vlees, bloed en spirit. Met ons hoofd in de wolken en onze voeten stevig geworteld in Moeder Aarde.

Veel Lichtwerkers, waaronder veel gevoelige mensen werken vaak in afzondering. Ieder zet zich op zijn eigen manier in voor de Nieuwe Aarde, maar… alleen. Het is mijn intentie om al die ‘eilandjes van Licht’, al die lichtpuntjes te verbinden en zo een gigantisch krachtig veld neer te zetten. Ik weet ook uit ervaring dat veel van deze prachtige Zielen liever niet op Facebook willen. Het mooie is: dat hoeft ook niet. Het is genoeg om je met je intentie te verbinden met het veld en met de groep. Dan word je vanzelf opgenomen in die prachtige cirkel die we samen vormen. Ook zal ik mijn best doen om relevante dingen of video’s uit de groep, ook hier te delen. Te beginnen met de korte welkomstboodschap die ik gisteren opnam voor alle nieuwe leden.

Binnenkort wil ik in de groep gezamenluck Sacred Space openen, in meditatie verbinden en gezamenluck onze intentie neerzetten. Voel je dat je hierbij wilt zijn, je bent van harte welkom. Zit of wil je niet op Facebook, dan is het nogmaals voldoende om je met je intentie in de energie met ons te verbinden.

Het vorige artikel ‘De Kracht van onze Bewuste Intentie‘ resoneerde enorm bij heel veel mensen en ik heb echt het gevoel dat we ons dieper mogen her-inneren en ook dieper mogen belichamen wat het betekent om Schepper te zijn, Creator. Om uit die slachtofferrol te stappen en in onze kracht. Geen slachtoffer meer van een agenda die wordt uitgerold, maar de Schepper van een wereld die we graag willen voor onszelf en allen die na ons komen.

Voel je dat dit resoneert, wil jij de Aarde en de mensheid helpen bij de gigantische transitie waar we inzitten, voel je het kriebelen vanbinnen, wil jij actief en in co-creatie bijdragen aan het creëren van de Nieuwe Wereld, sluit je dan – al dan niet ‘fysiek’ – aan en verbind je met en doe mee in ‘de Kracht van onze Bewuste Intentie’. Het is nodig… jij bent nodig… en je bent welkom….  

In Liefde,
Germaine 🌹

PS: Yep, nog steeds ‘luck’ in plaats van ‘lijk’ #BreakingTheSpell

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu