in Nieuws & Inspiratie

Verborgen (ver)bindingen…

As you come into the age of Light,
Worlds will open that you never knew existed…
~ The Peiadians ~

Morgen (donderdag 4 november) is er een Healing & Meditatie cirkel. Het idee viel van het weekend in en ondanks mijn innerlucke protest (lees: weerstand) voelde ik dat deze cirkel er toch echt wilde komen. En wel morgen, Nieuwe Maan.

Ik kon mijn gedachten zien die talloze gedachten bedachten waarom dat op dit moment echt geen goed idee was.
Ik kon ook de onverzoenlucke onderstroom voelen van Spirit, de Lichtwereld die ademde: ‘Nope, gewoon doen’.
En ik zou mezelf niet zijn, of in ieder geval ontrouw aan mezelf, als ik daar geen gehoor aan zou geven, ook al was de urgentie noch de bedoeling me op dat moment duideluck.

En dit is wat er gebeurt op het moment dat je daar ‘ja’ tegen zegt. 
‘Ja’ tegen die stroom die door je heen gezien wil worden,
‘Ja’ ook al heb je geen idee waar de energie naartoe wil stromen…
‘Ja’ en vervolgens de regie uit handen geeft aan het Al, de Grote Geest, het Grote Onbekende. Want dat is de plek waar Wonderen gebeuren, where Miracles happen…

Gisterenmiddag viel het kwartje. De energie die zich al wekenlang aan het opbouwen was. Alles werd ineens dia-duideluck; de Nieuwe Maan in het teken van vernieuwing en transformatie, van een nieuw begin en opnieuw geboren worden. 
De metamorphose van de libellen in mijn tuin afgelopen zomer (In almost every part of the world, the Dragonfly symbolizes change, transformation, adaptability, and self-realization. The change that is often referred to has its source in mental and emotional maturity and understanding the deeper meaning of life).
Het werkeluck prachtige nummer Metamorphose waar ik al een paar dagen achtereen uren naar kan luisteren. De ‘Messages from Beyond’ van de Grootmoeders en onze Pleiadische Familie van Licht en mijn terughoudendheid om ze ook te plaatsen.

Mijn ervaring  jaren geleden in een restaurant in Breda met dierbare leraar en Zielebroeder Jaco Elken, de hernieuwde kennismaking met buitenaardsen, het daaropvolgende avontuur met deze buitenaardse intelligenties en de connecties die daarin tot stand kwamen.

De ontelbare, best pittige sessies met cliënten waarin – samen met diezelfde buitenaardsen – krachtige inperkingen van ons bewustzijn werden verwijderd. 

Beperkingen in de vorm van energetische implantaten, verstoringen van ons energetisch lichaam die ons belemmeren om over onze eigen creatiekracht te beschikken. Die als het ware ons bewustzijn lamleggen en onze connectie met ons innerluck saboteren.

Die ons lichaam gevangenhouden in talloze fysieke kwalen, veelal niet begrepen door doctoren. Onze aandacht gevangenhoudend in ‘gedoe rond ons fysieke lichaam’ waardoor we onze aandacht niet vrij en niet beschikbaar hebben waarvoor hij bedoeld is, te weten Creatie.

Implantaten die ons uit verbinding houden met ons fysieke lichaam. Die ervoor zorgen dat we geen echte connectie kunnen maken met ons lijf en ons lichaam zien als iets buiten onszelf. Iets wat een heel eigen leven leidt en dat onveilig is en dat ieder moment ziek kan worden of een ander mankement kan vertonen. Iets waar wij totaal geen invloed op hebben en dat zelden of nooit voldoet aan al die onhaalbare standaarden van ‘mooi’ of ‘gezond’ of wat dies meer zei.

Iets waar we ons niet echt mee kunnen – en soms willen – verbinden en dan dus niet kunnen zien voor het ongelofeluck waardevolle voertuig dat het is: nameluck onze trouwste bondgenoot. Een ongelofeluck ingenieus en krachtig instrument, met een prachtig zelfhelend vermogen dat altijd in het moment is, altijd dienstbaar is aan ons en ons altijd leidt naar heelheid.

Al schrijvend voel ik hoe er steeds meer puzzelstukjes op hun plek vallen. Helemaal kloppend met het moment van nu en in lijn met wat ik al jaren uitdraag. Ik voel daarin de connectie met mijn Zielemissie: ‘De poorten openen’.

Een aantal jaar geleden al mocht ik zien hoe vaccinaties, ingezet worden om de mens te verwijderen van zichzelf. Uit connectie met zijn lichaam en – in het verstoren van het energetisch lichaam – uit connectie met zijn Bronenergie en met zijn Ziel/Hoger Zelf..

Ik mocht zien hoe de prikken de 3d vertaling zijn van een in 4d ingegeven intentie om onze creatiekracht te saboteren door ons bewustzijn in te perken. Een inperking die zijn weerslag heeft op het lichaam en specifiek werkt op de gewrichtspunten in ons lichaam die verbonden zijn met de 13 Tonen van Creatie vanuit de Dreamspell (kalender).

De wezens die hierachter zitten en die zich dit moment volop laten gelden, komen uit de 4e dimensie en kunnen zich niet langdurig fysiek manifesteren in onze realiteit. Ze hebben hulpmiddelen nodig om dit te bewerkstelligen. In dit geval: de prikken, de 3d manifestatie van een 4d intentie. 

Dit besef kwam nogmaals een aantal jaar geleden en ik was me bewust van het belang om dit te weten omdat iets wat in een andere dimensie is ontstaan (daar zijn oorsprong vindt), niet in deze dimensie kan worden opgelost. Daarvoor is het nodig om terug te keren naar de (energetische) oorsprong en die ligt niet hier.

Ik mocht dat zien en ervaren in het enorme effect dat het energetisch uitzuiveren van de prikken had op mensen ook nadat ze de prikken in 3d al hadden laten ontstoren.

Maar, net als het veld van Mindcontrol draagt dit veld zijn eigen bescherming in zich. Dat betekent dat het moment dat dit wil ont-hullen, het veld zo geprogrammeerd is dat dit ofwel weerstand of twijfel oproept in jezelf, ofwel zachtjes naar de achtergrond verdwijnt.

In mijn geval lukte het letterluck niet om deze materie verder uit te dragen en in de vorm te zetten omdat je constant wordt afgeleid. Je kunt het zien als de scene in de Marvel film Black Widow waarin het de hoofdrolspeelster niet lukt om haar eigen ‘programmeur’ te doden, dat is onderdeel van het programma. Het is eenvoudigweg niet mogeluck tenzij je je ervan bewust bent, dan kun je het programma doorbreken. Vandaar dat dit veld in mijn bewustzijn langzaam op de achtergrond was geraakt

Totdat ik er vorige week weer contact mee mocht maken, waarbij ik me er overigens niet van bewust was dat het dit veld betrof. Wel weer even gevangen in de chaos die vaak aan een grote verandering of openbaring voorafgaat. Van alles speelde erop op de meest uiteenlopende gebieden in mijn leven. Opnieuw in de afleiding en uit het moment en niet in contact met wat gezien wilde worden.

Dat ik gisteren ‘Ja’ zei op alle lagen tegen het in de vorm brengen van de boodschap van onze Familie, zorgde ervoor dat ik daarmee de banden die me weerhielden doorbrak. Door een heel duidelucke intentie uit te spreken en hier ook naar te handelen.

In het licht van de recente ontwikkeling in 3d land waarbij we nu echt worden uitgenodigd om een keuze te maken en in onze kracht te gaan staan, wordt het dia-duideluck.

Wanneer de mensheid in de ongeziene lagen in angst en van zichzelf weg wordt gehouden, is het de vraag of het lukt om hiervan los te komen. Hiervoor hoef je maar om je heen te kijken. Het is een strijd die plaatsvindt in het ongeziene, onderdeel van de verborgen betoveringen waar velen van ons zich veelal niet van bewust zijn.

Ik begrijp nu dat het aan ons is, aan al die mooie Zielen die morgen meedoen met de cirkel, om deze velden vrij te maken. Om uit die beperking te stappen en ons bewustzijn te bevrijden van deze verborgen bindingen.

In onszelf en daarmee een signaal afgevend aan het collectief waardoor het voor steeds meer mensen, toegankeluck en steeds makkelucker wordt om dit ook te doen en ons definitief vrij te maken van die verborgen manipulaties en betoveringen.

Pas dan kun je in je kracht gaan staan, durf je zichtbaar te zijn en te zeggen: ‘Dit stopt hier en nu!’

We kunnen dit niet met ons dagelucks bewustzijn, we hebben daarvoor een ander perspectief nodig. We zijn zo afgesneden van onszelf, ons lichaam en intuïtie dat het ons veelal niet lukt om dat programma zelf te doorbreken. 

Maar wel als we ons onze essentie her-inneren. Als we ons her-inneren dat we een Familie van Licht hebben die altijd voor ons klaarstaat. We hoeven het ze alleen maar te vragen en toestemming te geven… 

En dat gaan we morgen doen.

De urgentie is hoog, 
De energie is hoog.
Het is een pittig Veld.

Hoe meer mensen zich hiermee verbinden vanuit dezelfde intentie, hoe krachtiger het veld, hoe krachtiger de ripple die wij de wereld inzenden. 

Als een vlinder die aan deze kant van de wereld met zijn vleugels slaat en aan de andere kant van de wereld en orkaan doet ontstaan…

Let’s do this…

Deze cirkel vindt morgenavond om 19.30 uur plaats via Zoom, de investering in jezelf bedraagt €22* en je ontvangt achteraf de opname. Hier kun je je inschrijven >

Ik hoop dat je erbij bent…

In Liefde,
Germaine 🌹

* Wil je graag meedoen maar is dit voor jou financieel niet haalbaar, neem dan contact met me op hoe we dit voor jou mogeluck kunnen maken.

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu