in Nieuws & Inspiratie

‘Wat niet normaal is, wordt normaal gemaakt’

(als wij niet in actie komen)
Niets doen is geen optie!

Tekst van Germaine:

‘Normaal maken wat niet normaal is’. Stapje voor stapje worden onze mensenrechten in toenemende mate geschonden, stapje voor stapje gaat de controle steeds verder zodat we stapje voor stapje gaan denken – en voelen – dat het normaal is om een qr-code te vragen voor toegang, dat het normaal is naar een medische status te vragen, dat het normaal is dat een overheid bepaalt wat, hoe, wanneer en met wie jij zaken doet, een hand geeft of knuffelt, in je bedrijfsruimte of huis ontvangt, etc., etc.. Terwijl dit niet normaal is.

Onwetendheid over de rechten die wij hebben als mens (wat iets anders is dan de rechten die wij hebben als persoon), de verwarring die hierover bestaat (en gecreëerd is) en het feit dat wij onze verantwoordeluckheid grotendeels uit handen hebben geven aan een autoriteit buiten onszelf (die bepaalt wat we wel en niet mogen doen) hebben ertoe geleid dat wij in toenemende mate zien dat de controle toeneemt en onze vrijheden worden ingeperkt. Terwijl art. 1 van het BW luidt: allen die zich in Nederland bevinden zijn vrij!

Hoe dan?! Onze rechten zijn – en worden – geschonden en wij staan dat toe omdat we denken ‘dat dat normaal is’.

Ik weet, je rug recht houden, in je recht gaan staan en openluck staan voor waar je voor staat, vraagt moed, maar dat is wel de uitnodiging in deze uitdagende periode, willen we een toekomst als vrije mensen.

Niemand heeft het recht om jou het recht te ontzeggen in je eigen onderhoud te voorzien, niemand heeft het recht om jouw rechten te schenden, en toch gebeurt het. Waarom? Omdat wij het toestaan. En ons in allerlei bochten wringen om boetes of sluiting te voorkomen in plaats van heel simpel te zeggen: Nee! Wat ons recht is!

Als wij niet meer meewerken aan deze gekkigheid is het gedaan, dan is het over. En ja, dat dat in je eentje niet zoveel zin heeft begrijp ik ook, daarom doen Jaap en ik ons best om zoveel mogeluck mensen te informeren en uit te nodigen om in hun recht te gaan staan.

Veel mensen werken echter zo goed en zo kwaad als het kan mee, vanwege angst voor ‘handhaving’. En omdat ze niet of niet precies weten wat hun rechten zijn. Je rechten als mens wel te verstaan, wat iets anders is dan burgerrechten of de rechten van jouw persoon. Je staat nameluck in je recht, alleen weten we dat niet en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Om mensen hier bewust van te maken, geven Jaap en ik sinds begin dit jaar huiskamerpresentaties om te informeren wat jouw rechten zijn als mens – en hoe die op dit moment en aan alle kanten worden geschonden – en hoe je hierin kunt opstaan.

Je bent uiteraard van harte welkom om zo’n bijeenkomst bij te wonen waarin heel eenvoudig en begrijpeluck wordt uitgelegd hoe krom het recht is. 9 Juni staat er eentje gepland in Bergschenhoek, geen idee of er nog plek is, want het zijn kleinschalige bijeenkomsten, maar mocht je tijd hebben, je bent van harte welkom.

Want om onze rechten en vrijheid te waarborgen, is het echt nodig dat wij massaal gaan bewegen… Ze (Rutte) vertellen het ons zelf:

Ps, help je mee een nieuwe vrije, liefdevolle, harmonieuze wereld creëren met ‘Het Experiment’?

Jaap

Bovenstaand bericht deelde Jaap van de week naar aanleiding van een mail die ik had verstuurd.

Oeps! Heb ik dat geschreven? #BestWelMooiInderdaad😬
Dankjewel Jaap, lieve man, for reminding me… love you xxx💞

En dit schrijfsel heeft alles van doen met onze huiskamerpresentaties en Het Experiment volgende week: pas als we ons bewust worden van onze realiteit OP ALLE LAGEN kunnen we werkeluck opstaan in onze kracht en innerlucke autoriteit.

Niks meer buiten jezelf leggen, maar zelf 100% verantwoordeluckheid voor jouw leven. Word je er goed in, ga je doorgronden welke werkeluckheden er nog meer zijn die verborgen zijn gehouden, dan kun je je leven gaan leven op JOUW VOORWAARDEN.

Voor alle lieve mensen die komen voor Het Experiment en misschien een beetje schrikken van de spiriwiri meditaties enzo 😊: weet dat ook al is je anders geleerd, die andere dimensies zijn er ook, maken deel uit van en beïnvloeden jouw werkeluckheid of je er nou in gelooft of niet.

Beter worden we streetwise op het gebied van de wetten die voor ons gelden als mens en als persoon in de 3d werkeluckheid, en op het gebied van de universele wetten. Want of je ze kent of niet, of je erin gelooft of niet, net als de zwaartekracht: ZE WERKEN ALTIJD!

Dus: laten we het hier eens over hebben…

Volgende week in Het Experiment…

Ben je erbij…? 🙏🏼🌹


Meedoen? Ofwel ook leren hoe jij de wereld kunt creëren die jij wil. Mijn intentie is dat na afloop iedereen de basisbeginselen van de aard van de realiteit, de kracht van onze gedachten en onze creatiekracht kent en daar in basis zelfstandig en bewust mee aan de slag kan in het creëren van zijn of haar werkeluckheid. En dat je weet hoe je de werkeluckheid die je nu ervaart, mede creëert. De training is voor iedereen toegankeluck en nee, er zijn geen kosten aan verbonden.

Het Experiment – Dreaming your world into Being
Wat: 5 online trainingen
Wanneer: maandag 13 t/m vrijdag 17 juni a.s.
Hoe laat: elke dag om 11 uur
Waar: via Zoom of live in de besloten Facebookgroep de Kracht van onze Bewuste Intentie >
Er is achteraf een opname beschikbaar.

Hier kun je je aanmelden voor Het Experiment > 

Als je geen Facebook hebt, kun je de training volgen via Zoom (max 100 deelnemers). Deelname aan de besloten Facebookgroep is geen must, maar ik raad het wel aan omdat we daar onze ervaringen gaan delen. Het is nameluck een training waar je actief dat wat je leert, ook in praktijk brengt. Uit het conceptuele en in het doen, in actie. Dan gaat het leven en wordt het ‘echt’. En dat is echt superbelangrijk omdat we geprogrammeerd zijn om niet te geloven in onze eigen (scheppings-)kracht. Door in de groep te zien wat er mogeluck is, helpen we elkaar om onze eigen (scheppings-)kracht te her-inneren en ons daar (verder) naar te openen. En inspireren we elkaar om dat ook echt te geloven en dat is nodig. Dat we bij elkaar zien wat er mogeluck is, onszelf en elkaar bekrachtigen en daarmee de weg vrijmaken voor anderen om te volgen.

Hoe meer mensen meedoen, hoe krachtiger het veld, hoe makkelucker het ook voor anderen is om uit de matrix te stappen en dezelfde weg te volgen, dus deel deze informatie graag binnen jouw netwerk. Wil je nu alvast je belangstelling kenbaar maken voor de verdieping, meld je dan hier aan: Het Experiment – Routekaart naar Mind Mastery & Creatiekracht >

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu