in Nieuws & Inspiratie

Yes! Creatie gaat steeds meer mainstream!

De Leiders wijzen naar de plek waar wij naar moeten kijken,
zodat we niet zien wat er werkelijk aan de hand is.
Rob Meyer

Wat fijn om te zien en te merken dat het besef dat onze gedachten scheppende krachten zijn, steeds meer en meer begint door te dringen… Het gesprek met Frans Heslinga > ging hierover en ik hoor en zie het steeds meer om me heen.

Ook weer in onderstaand bericht van Rob Meyer dat ik van de week tegenkwam op Fb. Opnieuw een manifestatie van de wereld die ik aan het creëren ben. Een wereld waarin we ons er massaal van bewust zijn dat wijzelf degenen zijn die deze werkeluckheid instandhouden en creëren.

‘Time to get streetwise’, het eigenaarschap over onze mind en gedachten terug te pakken, vol-ledige verantwoordeluckheid te nemen voor wat zich voordoet in onze creaties en bewust onze gedachten focussen om die wereld tot bestaan te dromen die we zelf graag willen voor onszelf, onze (klein)kinderen en allen die na ons komen!

De Inca zijn zich ervan bewust dat iedere gedachte 7 generaties doorwerkt…
Beide kanten op dat wil zeggen in dat wat wij toekomst en verleden noemen.

Waar gaan jouw gedachten heen, met andere woorden, wat ben jij aan het creëren…?

Zij weten dit al heel lang, nu wij nog…

Dankjewel Rob voor het verwoorden van jouw en ook mijn Waarheid…

Aho! 🙏🌈🌹

Bezig met dat Haagse Gesticht?
Dan dooft je eigen licht.

Met deze krasse titel begin ik met een verhandeling over manifestatie.
In andere woorden: wat creëer ik zelf en wat wordt gecreëerd.

Steeds meer mensen ontdekken de kracht van manifestatie, wat zoveel wil zeggen dat we op een punt aanbeland zijn dat we gaan inzien dat alles wat zich manifesteert in de wereld, deels afkomstig is of veroorzaakt word mij en jou.

De universele wet gaat ‘dat de gedachte zich bindt aan de universele energie, en aldus zichzelf manifesteert in de wereld.’
Simpelere gesteld: wat ik aan gedachtes uitstuur, bindt zich aan het alomvattende energieveld en krijgt vorm in de wereld.
Dus daarvan uitgaande zou je kunnen zeggen dat ik zelf verantwoordelijk ben voor wat zich in mijn leven afspeelt.

Klinkt best wel simpel.
In basis is dat ook wel zo.
Wat dit verhaal lastiger maakt, is de eigen verantwoordelijkheid onder ogen komen.
Wat schep ik zelf?
Elke dag, elk uur, ja elke seconde?

Voorbeeld.

Als ik met mijn kop diep in die NWO-bagger zit te wroeten, zogenaamd om de waarheid te achterhalen met de smoes om de vijand te betrappen op fouten en wandaden, dan is dat, hoewel zeer begrijpelijk, niet echt dienstbaar, noch aan mijzelf noch aan de wereld.

Jazeker, ook ik heb tijdenlang die Hoge Heren op de euvele voet gevolgd, nauwlettend in de gaten houdend waar ze nu toch in godsnaam allemaal mee bezig waren.
Die achterliggende plannen werden mij steeds duidelijker, het werd almaar zichtbaarder wat ze aan het uitspoken waren, en nòg steeds zijn.
En…dat zullen blijven doen zolang wij onze morbide neuzen in die strontpotten blijven steken.
Want hoe werkt dat?

Alles is energie.
Alles wat bestond, bestaat en zal ontstaan is energie, in velerlei vormen.
Zichtbare energie zoals een tafel, stoel, mens, auto, etc.
Maar vooral onzichtbare energie, althans energievormen die ik (nog) niet met mijn stoffelijke ogen kan waarnemen.
Dat alles is ongemanifesteerde energie die gemanifesteerd wil worden in de wereld van de stof.

Waarom dit verhaal?
Omdat alles begint met een gedachte die zich wenst te manifesteren in de stof.
Energie volgt de gedachte en neemt vorm aan.
Dus wat ik denk zou zomaar kunnen verworden tot gemanifesteerde vorm?
Ik vrees van wel.

Lastig is dat, want dat betekent dus dat ik medeverantwoordelijk ben voor wat zich manifesteert in de wereld van de stof.
En daar willen we niet aan.
We wassen liever onze handen in onschuld.
In feite zijn we allemaal Pilatus in het klein.

‘Wat is hier gebeurd dan? Ik was er even niet bij hoor! Ik kan er niks aan doen!’

Nee, we zijn er nooit bij, want we gaan die (mede)verantwoordelijkheid van het scheppen van de wereld niet aan.
Toch is dat ‘the only way out’.
Pas als we bewust worden van onze eigen scheppingskracht, en daar volledig in durven te gaan staan, kunnen dingen veranderen, eerder niet.

De Hoge Heren hebben dat wel door.
Zij gebruiken deze scheppingskracht op grote schaal, dat is goed te zien.
Ze creëren angst, wanhoop, woede, onenigheid, afhankelijkheid van een verrot systeem, vul maar in.
En wij, die ‘arme’ slachtoffers, laten dit over onze kant gaan, omdat we bang zijn om in onze eigen scheppingskracht te gaan staan.

Alle esoterische leringen verwijzen naar deze manifestatie gedachte.
Dus waar ik mijn aandacht op richt, wil zich manifesteren?
Ik denk het wel.
Aldus hiervan uitgaande kan ik stellen dat waar ik met mijn kop inzit, ook vorm zou kunnen gaan krijgen in de wereld van de stof.
Dat is wat er allemaal plaatsvindt.
Die Hoge Heren misbruiken onze eigen scheppingskrachten om DAT te laten manifesteren wat ZIJ willen.
En de mens die gebukt gaat onder een chronische onwetendheid, ontstaan door opvoeding, en verworden tot een bang schepsel die zelfs niet eens meer in een spiegel durft te kijken, doet netjes wat hem wordt opgedragen: het manifesteren van een donkere, liefdeloze wereld.

De Leiders wijzen naar de plek waar wij naar moeten kijken, zodat we niet zien wat er werkelijk aan de hand is.
De Leiders doen er alles aan om ons van onze eigen kracht weg te houden.
Want staan we eenmaal in onze kracht, dan zijn ze ons als medescheppers van hun plannen kwijt.

Maar het gaat nog veel verder.
Wij zijn geleerd om onze scheppingskrachten te gebruiken om de plannen van anderen te laten manifesteren.
Wil ik daar mee doorgaan?
Nee.
Maar elke keer als ik mij verdiep in de Plannen van de Hoge Heren, help ik mee met het scheppen van hùn werkelijkheden.
Zo werkt dat.
Het zien van waar ze mee bezig zijn, kan inzicht geven, maar houd het in godsnaam buiten je aura.
Trek je die donkere energie naar binnen, dan ben je medeplichtig aan het tot stand komen van die donkere manifestaties.

Dat is het Grote Geheim: uit die drekpoel stappen, die laten voor wat die is en vanuit je eigen kracht jouw eigen wereld scheppen.
Dat is waar we mee bezig dienen te zijn.
Dat is wat plaats vindt in 4D.
Dat is het gebied tussen die twee stoelen in:

..de oude stoel verlaten en op weg gaan naar die nieuwe stoel.

Neem je eigen verantwoordelijkheid voor je wat wilt dat zich manifesteert in de wereld en volg je innerlijke inspiratie, wat anderen er ook over zeggen.

En hoe meer je je op het pad van 4D begeeft, des te minder zichtbaar je wordt voor de Hoge Heren, omdat ze niet verder dan 3D kunnen schouwen.
Je verdwijnt als het ware stukje bij beetje uit hun gezichtsveld.
Je ontglipt ze.

Zing je eigen lied, je eigen wijsje, wees eigenwijs.

Rob Meyer 26 juli 2022.

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Nieuws & Inspiratie
Menu